Newsletter

Wyniki corocznego ogólnoświatowego badania GfK Verein "Challenges of the Nations" 2014

19.08.2014, 14:15aktualizacja: 19.08.2014, 14:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

W większości państw objętych badaniem problem bezrobocia jest nadal najważniejszym wyzwaniem.

NORYMBERGA, Niemcy, 20 sierpnia 2014 r./PRNewswire/ - Według przeprowadzonego przez GfK Verein międzynarodowego badania na temat wyzwań, jakie stoją przed państwami, na czele listy (30 proc.) znajduje się problem bezrobocia, a w dalszej kolejności kwestie służby zdrowia i polityki edukacyjnej. Końcowe miejsca na liście dziesięciu najważniejszych wyzwań zajmuje korupcja, ubóstwo oraz polityki dotyczące zagadnień komunikacyjnych i sieci drogowych.

W pierwszym tego typu badaniu prowadzonym w skali globalnej problem bezrobocia stanowi najważniejsze wyzwanie dla jednej trzeciej respondentów. W 11 z 17 państw, w których przeprowadzono badanie, kwestia bezrobocia zajęła najwyższe miejsce w rankingu. Najwięcej respondentów (74%) uznało tę kwestię za najpoważniejszą w Hiszpanii. Niewiele mniej (67%) we Francji. We Włoszech, Polsce i Nigerii przynajmniej połowa respondentów widzi potrzebę poprawy sytuacji na rynku pracy.

W skali globalnej na drugim miejscu (17%) znalazły się obawy związane z ochroną zdrowia i usług medycznych. Najczęściej zgłaszane są one w Brazylii (55%), Polsce (24%), Nigerii (17%) oraz Holandii (16%).

Trzecie miejsce w rankingu w ujęciu międzynarodowym zajęła polityka edukacyjna (13%), co do której najwięcej obaw zgłaszanych jest w Nigerii (35%) i Brazylii (32%). Podkreślić należy fakt, iż aż 24% Szwedów widzi potrzebę poprawy w tym obszarze. Poza tym w ponad połowie krajów, w których przeprowadzono badanie, edukacja stanowi istotny problem dla niespełna 10% obywateli - najniższy odsetek odnotowano w tym względzie w Polsce (3%) oraz we Włoszech i Holandii (po 4%).

W badaniu "Challenges of the Nations" 2014 przeciętna liczba problemów zgłaszanych przez obywateli poszczególnych państw jest różna. Najwięcej wyzwań, bo przeciętnie 3,6 na osobę, zgłaszali Nigeryjczycy. W Brazylii, gdzie obywatele wskazywali przeciętnie 2,4 tematów, panad 30 proc. respondentów zgłosiło ich aż 3. W większości państw respondenci wymieniali maksymalnie jeden problem o dużym znaczeniu. Do najbardziej krytycznych Europejczyków zaliczają się Niemcy i Francuzi, którzy przeciętnie zgłosili odpowiednio 2,6 i 2,5 problemów.

Do krajów, w których liczba przeciętnie zgłaszanych problemów była niższa od ogólnej średniej, zaliczają się Szwajcaria (1,7 wyzwań) i RPA (1,6 wyzwań), a także Turcja i Stany Zjednoczone, w których średnia w tym zakresie wyniosła po 1,5 na osobę. W Szwecji, której obywatele tradycyjnie zgłaszają najmniej problemów w Europie (teraz również i na świecie), wskaźnik ten nie uległ zmianie i wynosi zaledwie 1,2 tematy.

Informacje o badaniu

Od 2014 roku badanie "Challenges of Europe" stało się badaniem "Challenges of the Nations" obejmując swoim zasięgiem 17 krajów z całego świata. W Europie: Niemcy, Francję, Włochy, Hiszpanię, Austrię, Polskę, Wielką Brytanię, Belgię, Rosję, Holandię i Szwecję oraz, po raz pierwszy, Turcję i Szwajcarię. Ponadto, po raz pierwszy badanie objęło także RPA i Nigerię, oraz USA i Brazylię. W badaniu wzięło udział łącznie 19 767 respondentów, tym samym odpowiedzi odzwierciedlają obawy w wymiarze społecznym, gospodarczym i politycznym ponad miliarda ludzi.

W Polsce badanie zostało przeprowadzone w lutym br. na podstawie reprezentatywnej imiennej próby Polaków w wieku 15+, wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020. Wywiady zostały zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów CAPI.

GfK Verein

Fundacja GfK Verein powstała w 1934 r. jako organizacja non-profit działająca na rzecz popularyzacji badań. Organizację tworzy około 600 podmiotów. Celem fundacji GfK Verein jest rozwój innowacyjnych metod badawczych w ścisłej współpracy z instytucjami akademickimi, promocja badań, szkolenia i edukacja badaczy rynku, obserwacja struktur demograficznych i zmian społecznych, gospodarczych, politycznych ważnych z punktu widzenia konsumentów i ich zachowań. Wyniki badań udostępniane są członkom GfK Verein nieodpłatnie. GfK Verein jest akcjonariuszem instytutu

GfK

Instytut GfK jest zaufanym źródłem rzetelnych informacji o rynku i konsumentach. Umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji. Łączy pasję badawczą 13.000 ekspertów. Posiada wieloletnie doświadczenie w analizowaniu i interpretowaniu danych. Dostarcza analiz, zarówno na poziomie globalnym, jak i rynków lokalnych, w ponad 100 krajach. Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań łączących technologię i naukę, zmienia "big data" w "smart data", zwiększając przewagę konkurencyjną swoich klientów i jednocześnie wzbogacając doświadczenia i decyzje konsumentów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.GfK.com na profilu GfK na Twitterze: https://twitter.com/GfK_en.

Źródło: GfK

KONTAKT:

Stefan Gerhardt

Komunikacja firmowa

tel. +49-911-395-4143

e-mail: stefan.gerhardt@gfk.com

-

Osoba odpowiedzialna na podstawie prawa prasowego

GfK SE

Komunikacja firmowa

Jan Saeger

Nordwestring 101

D-90419 Norymberga

tel. +49-911-395-4087

e-mail: press@gfk.com

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.08.2014, 14:15
Źródło informacji PR Newswire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ