Newsletter

Nowa wystawa w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

19.04.2022, 08:00aktualizacja: 19.04.2022, 08:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Plakat: „Księżyc i Tarcza Sobieskiego. Heveliana dawne i sztuka współczesna”, proj. L. Majewski
Plakat: „Księżyc i Tarcza Sobieskiego. Heveliana dawne i sztuka współczesna”, proj. L. Majewski
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie serdecznie zaprasza do zwiedzania nowej wystawy czasowej pn. „Księżyc i Tarcza Sobieskiego. Heveliana dawne i sztuka współczesna”.

Wystawa prezentuje Jana Heweliusza jako uczonego i artystę, a także dzieła współczesnych twórców związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, inspirowane działalnością słynnego astronoma. Na ekspozycję składać się będą dzieła Heweliusza (wpisane w 2021 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) oraz sobiesciana z Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej, wybrane obiekty z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz współczesne rzeźby, grafiki i instalacje. W ten sposób sztuka i nauka czasów baroku łączy się z różnymi formami ekspresji artystycznej XXI wieku.

Ludzie od wieków patrzą w niebo, obserwując fascynujący spektakl natury, dostarczający informacji o czasie, będący kalendarzem i kompasem, a niekiedy zapowiedzią przyszłości. Niebo było też inspiracją dla artystów – jako wielka niewiadoma jednych fascynowało a innych przerażało. Obserwacja astronomiczna także dziś może być doznaniem mistycznym, kiedy uczestnicząc w nocnym spektaklu nie tylko rozpoznajemy gwiazdy i planety, ale również definiujemy siebie i swoje miejsce we wszechświecie. 

Król Jan III, założyciel wilanowskiej rezydencji, był żywo zainteresowany astronomią. Miał własny zestaw przyrządów pozwalających mu dokonywać obserwacji oraz grono uczonych, których zapraszał do pałacu. Podczas pobytów w Gdańsku wizytował obserwatorium Heweliusza, którego był patronem. W zamian król otrzymał od astronoma coś prawdziwie wyjątkowego: swoje imię i herb utrwalone na nieboskłonie.

Na wystawie prezentowane będą m. in. „Prodromus astronomiae”, „Machinae coelestis pars posteriori” czy jeden z najwspanialszych atlasów nieba epoki nowożytnej – „Firmamentum Sobiescianum”. Szczególne miejsce zajmuje „Scutum Sobiescianum” – przedstawienie fragmentu północnej półkuli nieba z siedmioma gwiazdami odkrytymi przez Heweliusza w pobliżu gwiazdozbiorów Węża, Orła, Antinousa i Strzelca. Nowo odkryte gwiazdy miały upamiętnić króla Jana III wraz z żoną oraz dziećmi. Zestawione w nową konstelację tworzą kształt herbu Sobieskich, gładkiej tarczy – Janiny. Na wystawie będzie można podziwiać także rytowaną i trawioną przez samego Heweliusza mapę powierzchni Księżyca wchodzącą w skład dzieła „Selenographia, sive Lunae descriptio”. Jakość artystyczna tej pracy zadziwia do dziś perfekcją i uzyskanymi przez astronoma (i zarazem rytownika) kontrastami.

Współczesne prace graficzne, malarskie oraz instalacje artystów z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zaprezentowane na terenie Oranżerii oraz parku, odnoszą się do działalności gdańskiego astronoma. Inspirowane są prowadzonymi przez Heweliusza badaniami oraz warstwą wizualną jego prac. Artyści stworzyli innowacyjną i fascynującą ścieżkę prowadzącą do nieograniczonej niczym przestrzeni nad naszymi głowami.

Wystawie towarzyszy także bogaty program wydarzeń: spacery tematyczne, obserwacje astronomiczne, warsztaty przyrodnicze plastyczne i kulinarne, a także koncerty.

Dziennikarzy zapraszamy na konferencję prasową otwierającą wystawę w czwartek 21 kwietnia o godz. 12:00 w Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na adres: kkowalska@muzeum-wilanow.pl.

Publiczność zapraszamy serdecznie na zwiedzanie od 22 kwietnia. 

Miejsce ekspozycji: wilanowski pałac, historyczny park oraz Oranżeria.

Termin: 22.04.2022-15.08.2022.

Organizatorzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Partnerzy: PAN Biblioteka Gdańska, Polskie Towarzystwo Astronomiczne.

Patronat honorowy: Polska Agencja Kosmiczna.

Patroni medialni: TVP Kultura, Radio Dla Ciebie.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło informacji: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.04.2022, 08:00
Źródło informacji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ