Newsletter

Nauka i technologie

22. konferencja KOMTECH pod znakiem klastrów energii i współpracy z samorządami lokalnymi na rzecz Zielonego Ładu

14.10.2021, 10:13aktualizacja: 14.10.2021, 10:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Podczas 22. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH Instytut Techniki Górniczej KOMAG pokazał elementy budowanej strategii. Dyrektor instytutu, prof. Dariusz Prostański zdefiniował przyszłe kierunki badawcze i rolę KOMAG-u w procesie transformacji regionu. Nowoczesne systemy magazynowania energii i zarządzania nią, robotyzacja, automatyzacja i informatyzacja, zarówno w sferze projektowej, badawczej, jak i certyfikacyjnej, to główne determinanty rozwoju instytutu.

Już w przyszłym roku instytut zamierza zorganizować kongres Silesian Energy Storage Forum, w trakcie którego zaprezentowane zostaną efekty realizowanych obecnie w instytucie projektów i prac badawczych. Zupełnie nowym elementem działań instytutu jest otwarcie się na społeczność lokalną Śląska i wspólna budowa fundamentów Zielonego Ładu w obszarze energetyki.

„Przyszłością Śląska jest zielona energia i Instytut KOMAG zamierza być współorganizatorem transformacji energetycznej regionu” – powiedział prof. Dariusz Prostański.

Stąd toczące się w ramach konferencji KOMTECH szkolenia i warsztaty dotyczące budowy i prowadzenia klastrów energii organizowane przez Krajową Izbę Klastrów Energii (KIKE).

„W Polsce funkcjonuje ok. 100 klastrów energii, w 2030 r. będzie ich 300. Taka ilość niewielkich, zamkniętych obszarów obrotu energią odnawialną zapewni stabilne dostawy i samowystarczalność energetyczną na poziomie powiatów czy gmin, zwłaszcza na Śląsku”– powiedział prof. Dariusz Prostański.

Klaster energii to cywilnoprawne porozumienie szerokiego grona rozmaitych podmiotów (samorządów, osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, uczelni oraz instytutów naukowych), którego przedmiotem działalności jest wytwarzanie, dystrybucja lub obrót energią - głównie z OZE, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu poniżej 110 kV, terytorialnie ograniczone do obszaru jednego powiatu lub pięciu sąsiadujących ze sobą gmin.

„Klastry energii to wyższy poziom myślenia o OZE. Transformacja energetyczna, która musi zostać przeprowadzona, będzie się odbywała przy wykorzystaniu formuły klastrów, a na Śląsku widzę ogromny potencjał do ich tworzenia” – mówi Tomasz Drzał, dyrektor zarządzający w KIKE.

Wspólnym celem dla polskich klastrów jest rozwój energetyki rozproszonej - pomimo różnic, wynikających głównie z istnienia na danym obszarze określonej hybrydy OZE, czyli miksu energetycznego uwzględniającego specyfikę miejsca (np. efektywność energetyki wiatrowej jest najwyższa na Pomorzu, podczas gdy elektrownie wodne najlepiej sprawdzają się w górach).

Klastry służą poprawie lokalnego i zarazem ogólnopolskiego bezpieczeństwa energetycznego w sposób przyjazny dla środowiska, a także efektywny ekonomicznie. Zapewniają optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe podmiotom w nich zrzeszonym, wykorzystują miejscowe zasoby i sprzyjają wdrażaniu najnowszych technologii tam, gdzie są użyteczne oraz opłacalne.

Trzydniowa konferencja KOMTECH (11-13- października 2021 r.) organizowana przez KOMAG przy współpracy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz wsparciu merytorycznym Krajowej Izby Klastrów Energii zgromadziła blisko 200 uczestników, w tym grono praktyków i teoretyków z obszaru energetyki. Konferencja organizowana pod patronatem Ministerstwa Aktywów Państwowych i Urzędu Marszałkowskiego, została wsparta również patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Obejmowała 8 sesji tematycznych, 52 referaty oraz warsztaty i szkolenia oraz 2 panele dyskusyjne, w których udział wzięli czołowi krajowi eksperci.

„Niezwykle cieszy fakt, że w tak trudnych okolicznościach pandemicznych udało się nam zgromadzić grono specjalistów podzielających wizję transformacji regionu prezentowaną przez Instytut KOMAG” – powiedział prof. Dariusz Prostański.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.10.2021, 10:13
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ