Newsletter

Nauka i technologie

83% firm uznaje innowacje za jeden z trzech najważniejszych priorytetów, ale tylko 3% jest gotowych do realizacji innowacyjnych celów

20.06.2024, 09:22aktualizacja: 20.06.2024, 09:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

• 18. doroczne badanie innowacyjności BCG ujawnia, że od 2022 roku „gotowość do innowacji” w firmach spadła o 17 punktów procentowych.

• Ponad połowa menedżerów wymienia niejasną strategię jako jedno z trzech najważniejszych wyzwań dla swojej organizacji.

• Chociaż 86% organizacji eksperymentuje z GenAI w celu wprowadzenia innowacji, tylko 8% stosuje te rozwiązania na dużą skalę.

Firmy priorytetyzują innowacje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ale nigdy nie były tak nieprzygotowane do realizacji tych aspiracji. W tym roku rekordowe 83% menedżerów wyższego szczebla uznaje innowacje za jeden z trzech najważniejszych priorytetów swoich organizacji. Jednak według nowego raportu opublikowanego przez Boston Consulting Group (BCG), tylko 3% firm w 2024 roku kwalifikuje się jako „gotowe do innowacji“ - to znaczący spadek z 20% które odnotowane zostało jeszcze w 2022 roku.

W 18. dorocznym badaniu innowacyjności „Innovation Systems Need a Reboot”, BCG oceniło dojrzałość innowacyjną firm w skali 100 punktów i przeprowadziło ankietę wśród ponad 1000 menedżerów ds. innowacji na całym świecie.

Wśród ankietowanych przez BCG menedżerów mniej niż połowa (48%) uważała, że ich organizacja podjęła pewne wysiłki w celu połączenia strategii biznesowej i innowacyjnej, a tylko 12% zgłosiło silne powiązania między tymi strategiami, które przynosiły rzeczywisty efekt. Jednak aktywność innowacyjna (tj. liczba aktywnych projektów) pozostała na stałym poziomie.

„Obserwujemy niepokojący obraz organizacji-zombie, które przechodzą przez proces innowacji bez wyraźnej strategii ukierunkowującej ich działania - powiedział Justin Manly, dyrektor zarządzający i partner BCG oraz współautor raportu. - Aby wrócić na właściwe tory, wzmocnienie powiązania między strategią innowacyjną a strategią biznesową jest najważniejszym działaniem, od którego powinno się rozpocząć”.

Wielka Przepaść

Kiedy liderzy biznesu byli pytani o wyzwania stojące przed ich działami innowacji, kwestie strategii zdominowały listę odpowiedzi. Aż 52% respondentów wskazało niejasną lub niewystarczająco precyzyjną strategię jako jedno z trzech najważniejszych wyzwań. Rosnące stopy procentowe i niedobór talentów były wymieniane wśród trzech najistotniejszych przeszkód przez odpowiednio 47% i 44% menedżerów ds. innowacji.

Niestety, nie wszystkie firmy podejmują działania w odpowiedzi na swoje obawy. Tylko 30% respondentów stwierdziło, że planuje odświeżyć swoją strategię innowacyjną. Zamiast tego 70% planuje skupić się na optymalizacji procesów, takich jak zwiększenie efektywności i szybkości modeli operacyjnych, a 65% dąży do zwiększenia liczby projektów w swoim portfolio. Spośród tych respondentów, którzy zwiększają obciążenie projektowe, około jedna trzecia priorytetyzuje projekty krótkoterminowe - co sugeruje brak jasności lub przekonania co do możliwości średnio- i długoterminowych.

Prawie wszyscy innowatorzy eksplorują możliwości generatywnej sztucznej inteligencji

Podczas gdy większość organizacji już eksperymentowała z klasyczną predykcyjną sztuczną inteligencją, wzrost popularności GenAI wydaje się zmienić podejście wielu innowatorów na temat jakości ich dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie AI. Między 2022 a 2024 rokiem odsetek menedżerów zgłaszających, że ich firmy wdrożyły AI z rzeczywistym wpływem, spadł z 37% do 10%.

Prawie wszyscy menedżerowie (86%) stwierdzili, że ich organizacje eksperymentowały z Gen AI w zakresie innowacji, badań i rozwoju lub rozwoju produktów, jednak większość pozostaje na wczesnych etapach wprowadzania tej technologii. Tylko 8% stwierdziło, że ich organizacja stosuje Gen AI na dużą skalę.

Innowatorzy, którzy są „gotowi” w wyścigu GenAI, już wyprzedzają konkurencję. Stosują GenAI częściej w pojedynczych przypadkach użycia i są pięć razy bardziej skłonni do zastosowania go na dużą skalę.

„Generatywna sztuczna inteligencja może zwiększyć efektywność i przynieść świeże spojrzenie do organizacji, umożliwiając jej działowi innowacji szybsze i lepsze działanie - powiedział Michael Ringel, dyrektor zarządzający i Senior Partner BCG oraz współautor raportu. - Bez drogowskazu, który prowadzi organizację, nawet najefektywniejszy dział innowacji prawdopodobnie nie wykorzysta swojego potencjału”.

Pobierz publikację tutaj.

Źródło informacji: BCG

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.06.2024, 09:22
Źródło informacji BCG
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ