Newsletter

Nauka i technologie

Featurespace wprowadza funkcję Automated Deep Behavioral Networks

25.02.2021, 18:21aktualizacja: 25.02.2021, 18:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Światowy lider w zapobieganiu przestępczości finansowej w przedsiębiorstwach wprowadza głębszą warstwę ochrony dla kart i płatności.

LONDYN, ATLANTA I SINGAPUR--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Featurespace wprowadza dziś Automated Deep Behavioral Networks, czyli automatyczne głębokie sieci behawioralne. Nowe rozwiązanie adresowane do branży kart i płatności zapewni głębszą warstwę bezpieczeństwa, chroniącą konsumentów przed nadużyciami, przejęciami kont oraz oszustwami z użyciem kart i innych metod płatności, które w samym tylko 2020 r. przyczyniły się do powstania szacunkowych kosztów rzędu 42 mld dolarów.

„Znaczenie tego rozwiązania wychodzi daleko poza zakres radzenia sobie z przestępstwami finansowymi w przedsiębiorstwach. To zupełnie nowa generacja uczenia maszynowego” - powiedział Dave Excell, założyciel Featurespace.

Wynalazek

Jako przełom w technologii głębokiego uczenia, nowe rozwiązanie wymagało zupełnie nowego sposobu konstrukcji i projektowania platform uczenia maszynowego. Automatyczne głębokie sieci behawioralne stanowią nową architekturę opartą o rekurencyjne sieci neuronowe, która dostępna jest wyłącznie w najnowszej wersji ARIC™ Risk Hub.

Wyzwanie i odkrycie

Technologia głębokiego uczenia ma wiele różnych zastosowań, jak na przykład przetwarzanie języka naturalnego do przewidywania kolejnego wyrazu w zdaniu, jednak jej wykorzystanie do wykrywania oszustw z użyciem kart i innych metod płatności nie zostało dotąd zoptymalizowane w taki sposób, by chronić firmy i konsumentów przed tego rodzaju nadużyciami. Jednak opracowany wynalazek rozwiązał ten problem.

Transakcje realizowane są okresowo, co sprawia, że kluczowe dla przewidywania zachowań jest zrozumienie ich kontekstu czasowego. Poprzednio budowanie skutecznych modeli uczenia maszynowego do zapobiegania oszustwom wymagało od analityków danych posiadania pogłębionej wiedzy z danej dziedziny. Tylko w ten sposób możliwa była identyfikacja i dobór odpowiednich cech danych, co stanowi żmudny lecz kluczowy etap.

Dział Featurespace Research opracował automatyczne głębokie sieci behawioralne w celu automatyzacji wykrywania cech i wprowadzania komórek pamięci z natywnym rozumieniem roli czasu w przepływach transakcji. Pozwoli to jeszcze poprawić wyniki względem najlepszej na rynku adaptacyjnej analizy zachowań (Adaptive Behavioral Analytics) oferowanej przez spółkę. Wykrywanie oszustw zanim środki ofiary opuszczą rachunek bankowy stanowi najlepszą linię obrony przed nadużyciami, przejmowaniem kont i atakami na karty i środki płatności. Automatyczne głębokie sieci behawioralne oferują następujące korzyści z podziałem na grupy odbiorców:

Konsumenci:

· Możliwość realizowania normalnych transakcji przy ułatwionym procesie weryfikacji; oraz

· Automatyczna identyfikacja nadużyć, przejęć kont oraz oszustw z udziałem kart i innych form płatności zanim środki ofiary opuszczą rachunek bankowy.

Analitycy danych:

· Automatyczne wykrywanie cech zdarzeń transakcyjnych;

· Wprowadzenie logiki uczenia maszynowego w całym procesie modelowania;

· Wykorzystanie nieregularności ludzkich działań do identyfikacji nietypowych zachowań; oraz

· Zachowanie wszystkich odkryć płynących z adaptacyjnej analizy behawioralnej Featurespace.

Branża kart i płatności:

· Wyższa pewność oceny ryzyka dla wszystkich transakcji (zwiększone wykrywanie oszustw w trakcie transakcji i trafniejsze rozpoznawanie normalnych zachowań ułatwiające akceptację większej liczby transakcji);

· Wzrost wydajności dla wszystkich form płatności, w tym kartą, ACH/BACS, przelewów i P2P oraz szybsze płatności;

· Lepsze wykrywanie oszustw o niewielkiej skali i wysokiej wartości (oraz wykrywanie oszustw o niewielkiej wartości jednostkowej ale dużej skali);

· Mniejsze zastosowanie uwierzytelniania typu „step-up” (dodatkowe poziomy uwierzytelniania dla niektórych funkcji);

· Ścisła dokumentacja zarządzania modelem z możliwą do objaśnienia logiką, sprawiedliwym podejmowaniem decyzji i kodami przyczyny; oraz

· Zapewnianie stabilnego przyznawania oceny w czasie rzeczywistym dzięki wysokiej przepustowości i niskim opóźnieniom odpowiedzi dla kluczowych przedsiębiorstw, nawet w warunkach dużego obciążenia.

Jak dodał Excell: „Ponieważ płatności w czasie rzeczywistym, cyfrowa transformacja i potrzeby klientów wiążą się z błyskawicznym przepływem pieniędzy, naszą rolą jest zapewnienie branży najlepszych narzędzi do ochrony swoich organizacji i konsumentów przed przestępstwami finansowymi. Jestem niesamowicie dumny z naszego zespołu badawczego oraz jego zaangażowania we wprowadzanie innowacji w zakresie uczenia maszynowego w imieniu naszych klientów”.

Featurespace – https://www.featurespace.com/

Featurespace™ jest światowym liderem w dziedzinie zapobiegania przestępczości finansowej w przedsiębiorstwach w zakresie oszustw i prania brudnych pieniędzy. Featurespace opracował adaptacyjną analizę behawioralną (Adaptive Behavioral Analytics) i automatyczne głębokie sieci behawioralne (Automated Deep Behavioral Networks). Oba rozwiązania dostępne są na platformie ARIC™, stanowiącej oprogramowanie do uczenia maszynowego w czasie rzeczywistym, przydzielające oceny ryzyka zdarzeniom. Platforma wdrożona została w ponad 180 krajach, gdzie zapobiega oszustwom i przestępstwom finansowym.

ARIC™ Risk Hub wykorzystuje zaawansowane i możliwe do objaśnienia metody wykrywania anomalii, co umożliwia instytucjom finansowym automatyczną identyfikację ryzyka, wychwytywanie nowych ataków i identyfikację podejrzanej aktywności w czasie rzeczywistym. Przeszło 30 największych instytucji finansowych korzysta z ARIC do ochrony swoich przedsiębiorstw i klientów. Do klientów, którzy publicznie ogłosili, że korzystają z usług spółki, należą: HSBC, TSYS, Worldpay, NatWest Group, Contis, Danske Bank, ClearBank, AK Bank i Permanent TSB.

Wersja źródłowa informacji w portalu businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210225005221/en/

Źródło: Featurespace

KONTAKT:

Michael Touchton

kierownik Featurespace ds. public relations i komunikacji

e-mail: Michael.touchton@featurespace.com

tel. +1 (423) 364-5491

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.02.2021, 18:21
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ