Newsletter

Nauka i technologie

Homeplus Co. przechodzi na wsparcie spółki Rimini Street w zakresie obsługi aplikacji i baz danych Oracle

12.01.2021, 14:47aktualizacja: 12.01.2021, 14:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Rimini Street, Inc.
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Koreańska sieć sklepów spożywczych i punktów sprzedaży detalicznej przechodzi od samoobsługi do wsparcia zewnętrznego w celu zapewnienia wysokiej jakości usług, długoterminowej redukcji kosztów i zdolności do wykorzystania zasobów informatycznych na modernizację infrastruktury.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw, dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że Homeplus Co. Ltd, czołowy koreański operator sklepów spożywczych i punktów sprzedaży detalicznej z siedzibą w Seulu, zdecydował się na korzystanie z pakietu oprogramowania wspierającego Oracle eBusiness Suite, Oracle Retail Warehouse Management i Oracle Database spółki Rimini Street. Oprócz oszczędności na poziomie 50% rocznych kosztów utrzymania, które wcześniej ponoszono na rzecz dostawcy oprogramowania, firma może teraz utrzymać swój główny system Oracle o strategicznym znaczeniu dla jej działalności przez co najmniej 15 lat od momentu przejścia na wsparcie Rimini Street. Przedsiębiorstwo planuje skierować swoje znaczące oszczędności i uwolnić zasoby informatyczne na rzecz inwestycji w modernizację swojej infrastruktury sprzętowej.

Niniejsza informacja prasowa zawiera elementy multimedialne. Pełna wersja jest dostępna na stronie https://www.businesswire.com/news/home/20210111005119/en/

Pomoc w wydłużeniu żywotności i osiągnięciu zwrotu z inwestycji dotychczasowego oprogramowania w celu finansowania inicjatyw biznesowych

Spółka Homeplus Co. Ltd. została założona w 1997 roku i obecnie posiada ponad 140 oddziałów oraz zatrudnia 25 000 pracowników w Korei Południowej. Firma prowadzi sieć supermarketów „Homeplus Express”, niewielkie sklepy z podstawowymi artykułami „365 Plus” oraz sklepy internetowe, w których można kupić wszystko, od artykułów spożywczych po odzież i różnego rodzaju urządzenia. W 2019 roku, po przeanalizowaniu wysokich kosztów utrzymania i wsparcia Oracle w porównaniu z niską jakością otrzymywanego w zamian serwisu, dyrektor ds. IT rozpoczął poszukiwania sposobów na optymalizację kosztów. Co więcej, firma znacznie zmodyfikowała swoje aplikacje Oracle EBS i Retail Warehouse Management i wymagała znacznie wyższego poziomu wsparcia niż ten dostarczany przez dostawcę, w tym obsługi niestandardowego kodu. Firma Homeplus Co. rozpoczęła samodzielną obsługę swojego systemu Oracle, aby zaoszczędzić na kosztach, jednakże zdała sobie sprawę, że potrzebuje wsparcia technicznego wykraczającego poza zakres umiejętności jej działu IT. Po dokonaniu gruntownego przeglądu swoich możliwości, w tym opcji powrotu do kosztownego wsparcia dostawcy oprogramowania, Homeplus ostatecznie zdecydowała się na skorzystanie z pomocy technicznej Rimini Street po uprzednim potwierdzeniu wysokiej jakości serwisu i wiedzy fachowej, jaką otrzymywałaby od swojego konsultanta technicznego i ekspertów technicznych zespołu Rimini Street.

„Przechodzimy na obsługę techniczną Rimini Street, aby zoptymalizować wydatki na IT oraz uzyskać wysoki poziom wsparcia i utrzymania dla naszego pełnego systemu Oracle” – powiedział dyrektor ds. IT Homeplus Co. Ltd. – „Branża detaliczna stoi w obliczu dodatkowych wyzwań związanych z globalną pandemią, a dedykowany poziom wsparcia ze strony Rimini Street pozwala nam na skierowanie zasobów IT na realizację projektu modernizacji infrastruktury sprzętowej w ramach obecnych priorytetów przekształcania działalności”.

Eksperci techniczni z wieloletnim doświadczeniem w zakresie oprogramowania Oracle

Firma Homeplus Co., podobnie jak wszyscy klienci korzystający z rozwiązań Rimini Street, ma do dyspozycji konsultanta technicznego, wspomaganego przez zespół ekspertów funkcjonalnych i technicznych, którzy dysponują średnio ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy z systemem oprogramowania klienta. Wszyscy klienci mogą również korzystać z najlepszych w branży umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług, przewidujących 10-minutowy czas reakcji dla krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1 i 15-minutowy czas reakcji w przypadku zdarzeń o Priorytecie 2.

„Wyrażamy zadowolenie, że możemy współpracować z firmą Homeplus Co. w celu zwiększenia jej konkurencyjności cyfrowej i umożliwienia jej rezygnacji z aktualizacji narzuconych przez dostawcę oprogramowania oraz przejęcia kontroli nad jej planem działania w zakresie IT” – powiedział Hyungwook „Kevin” Kim, regionalny dyrektor generalny Rimini Street w Korei. „Dzięki wsparciu zewnętrznemu pochodzącemu od Rimini Street prawie 200 czołowych sprzedawców detalicznych na całym świecie znacznie zredukowało swoje koszty pomocy technicznej w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw i związane z tym nakłady na utrzymanie, co pozwoliło im sprostać krótkoterminowym wyzwaniom budżetowym i zainwestować w programy transformacji cyfrowej, które przyczyniają się do przewagi konkurencyjnej i rozwoju”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne, zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Dotychczas ponad 3700 organizacji globalnych sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500 i Fortune Global 100 ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilu @riministreet na Twitterze, Facebooku i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania i skutki operacyjne i finansowe pandemii COVID-19 dla działalności spółki oraz powiązane skutki ekonomiczne, a także działania podejmowane przez organy rządowe, klientów lub inne podmioty w reakcji na pandemię COVID-19; katastrofy, które zakłócają prowadzenie działalności spółki lub jej bieżących lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu i przepisach prawa; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu wzrostem w sposób rentowny; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usług dla Sales Cloud i Service Cloud oferowanych przez Salesforce oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w najbliższej przyszłości; utrata jednego lub więcej członków zespołu zarządzającego Rimini Street; niepewność co do długoterminowej wartości kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 5 listopada 2020 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210111005119/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.01.2021, 14:47
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ