Newsletter

Nauka i technologie

Psycholog: niska motywacja problemem w nauczaniu zdalnym

16.10.2020, 16:14aktualizacja: 16.10.2020, 16:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Głównym problemem w nauczaniu zdalnym może być niska motywacja do nauki - uważa dr Marta Znajmiecka-Sikora z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Nauczycielom akademickim rekomenduje pracę przy włączonych kamerach, zamianę prac semestralnych na mniejsze projekty o ściśle wyznaczonym terminie złożenia i nagradzanie aktywności studentów podczas zajęć online.

Jej zdaniem nauczenie zdalne jest znaczenie trudniejsze i nie zastąpi klasycznych form edukacji, jednak w pewnych obszarach może być równie efektywne, co stacjonarne.

Psycholog przewiduje, że w nowym roku akademickim studentom zacznie towarzyszyć zjawisko preferencji czasu teraźniejszego, nazywane również impulsywnością. "Podczas nauczania zdalnego studenci każdego dnia będą podejmować decyzje – aktywnie uczestniczyć w zajęciach, czy może z +poziomu łóżka+ zalogować się, wyłączyć kamerkę i podrzemać jeszcze troszeczkę" - tłumaczy.

Aby nie poddawać się chwilowym impulsom, potrzebna jest samokontrola. Jak wyjaśnia psycholog, samokontrola zmusza nas do rezygnacji z mniejszego dobra na rzecz dobra większego. Jest potrzebna w sytuacjach, gdy zrobienie czegoś naraża człowieka na negatywne konsekwencje, ale jednocześnie zapewnia dużą odroczoną gratyfikację.

W kontrolowaniu samego siebie podczas nauki zdalnej pomaga, zdaniem dr Znajmieckiej-Sikory ograniczenie sobie możliwości wyboru i dopływu informacji. Przygotowując się do egzaminu czy pisząc pracę warto wyłączyć telefon i komputer, który może rozpraszać.

Niechcianym zachowaniom zapobiega nałożenie na siebie dodatkowych kosztów niewłaściwego wyboru. Silny efekt motywacyjny wywołują publiczne deklaracje, na przykład złożenia pracy semestralnej w określonym terminie.

Aby chronić się przed impulsywnym działaniem, można użyć mechanizmów opóźniających czas pomiędzy chęcią a fizyczną możliwością wykonania pewnej czynności. Student może na przykład ustawić sobie minutnik na określony czas i nie przerywać ani nie kończyć nauki przed upływem wyznaczonego sobie terminu.

Psycholog radzi też świadome manipulowanie własnymi emocjami.

"Gdy uda nam się wzbudzić pozytywne emocje do wykonywanej czynności – osiągniemy sukces. Pomocne może być również wyobrażenie sobie nieprzyjemnych uczuć jakich będziemy doświadczać, kiedy czegoś nie zrobimy, np. w sytuacji, kiedy nie zaliczymy sesji albo nie dokończymy studiów" - tłumaczy dr Znajmiecka-Sikora.

Zamiast karać siebie można zbudować system nagród za wytrwanie przy postanowieniu regularnego uczenia się. Psycholog proponuje, aby co miesiąc sprawiać sobie drobny prezent - na przykład za systematyczną naukę języka.

W opinii psycholog z UŁ nauczyciele akademiccy powinni pomóc studentom w trudnym czasie nauki zdalnej. Radzi, aby w procesie edukacji wykorzystać nauczanie synchroniczne, które pozwala na stały kontakt wykładowca-student. Zaleca pracę przy włączonych kamerach, zamianę prac semestralnych na mniejsze projekty o ściśle wyznaczonym terminie złożenia i nagradzanie aktywności studentów podczas zajęć online.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ agt/

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.10.2020, 16:14
Źródło informacji Nauka w Polsce
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ