Newsletter

Nauka i technologie

Rimini Street wprowadza na rynek Rimini Custom™, aby objąć swoimi cenionymi usługami szerszy zakres oprogramowania biznesowego

28.02.2024, 09:47aktualizacja: 28.02.2024, 09:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Rimini Street, Inc.
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Nowa oferta przedłuża żywotność produktów i wersji dodatkowego oprogramowania biznesowego, umożliwia organizacji przeznaczenie zasobów informatycznych na innowacje i transformację oraz zapewnia ujednolicone usługi IT od jednego sprawdzonego, zaufanego partnera.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Firma Rimini Street, Inc. (kod Nasdaq: RMNI), światowy dostawca kompleksowego wsparcia, produktów i usług z zakresu oprogramowania biznesowego, czołowy dostawca zewnętrznego wsparcia technicznego dla firm Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosiła dzisiaj wprowadzenie na rynek Rimini Custom™, nowej usługi, dzięki której oferowane przez firmę wsparcie techniczne i usługi mogą objąć szerszy zakres oprogramowania biznesowego.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20240227005766/pl/.

„Rimini Custom oznacza przełom dla tych organizacji, które muszą zainwestować swoje ograniczone zasoby informatyczne w innowacje i transformację, mając zarazem pewność, że istniejące stabilne aplikacje biznesowe, bazy danych i technologie będą nadal w stanie obsługiwać czynności o krytycznym znaczeniu, a okres ich przydatności wydłuży się. Organizacje nie dysponują czasem, zasobami ani wskaźnikiem ROI, które umożliwiałyby im likwidację i zastąpienie ogromnych, działających zasobów programistycznych. Dzięki Rimini Custom firma Rimini Street będzie w stanie sprawić, że większa część zasobów oprogramowania biznesowego będzie obsługiwana i optymalizowana, podczas gdy organizacja położy nacisk na inwestycje sprzyjające wzrostowi i osiąganiu przewagi nad konkurencją” - wyjaśnia David Rowe, dyrektor generalny ds. produktów i wiceprezes wykonawczy ds. światowej transformacji w Rimini Street.

„W czasach szybkich zmian technologicznych organizacje muszą zastosować strategiczne podejście do zarządzania informatycznego i procedur biznesowych, zlecając utowarowione systemy o krytycznym znaczeniu podmiotom zewnętrznym i inwestować w innowacje” - twierdzi R „Ray” Wang, główny analityk i dyrektor generalny Constellation Research.

Więcej obsługiwanego oprogramowania. Większa wartość dla klienta

Od czasu założenia firmy w 2005 roku Rimini Street jest w awangardzie poszukiwań odpowiedzi na złożone wyzwania informatyczne, angażując się we współpracę z ponad 5300 klientami, którym pomaga w rozwijaniu działalności i osiąganiu zakładanych zysków. Jako firma ceniona za głęboką specjalistyczną wiedzę techniczną dotyczącą szerokiego wachlarza produktów Oracle, SAP czy Salesforce® - oraz kierująca się popytem ze strony swoich klientów i ich potrzebami - Rimini Street stale dąży do objęcia swoimi usługami szerszego zakresu produktów i ich wersji z zakresu oprogramowania biznesowego. Dzięki Rimini Custom posiadacze licencji na oprogramowanie mogą teraz zwracać się do Rimini Street z prośbą o obsługę dowolnego produktu i dowolnej wersji programu biznesowego.

„Rimini Street doskonale sprawdza się jako firma obsługująca nasz ekosystem SAP. Cieszy nas, że wraz z udostępnieniem Rimini Custom będziemy mogli poznać kolejne możliwości wsparcia ze strony Rimini Street” - mówi Jeff Miller, starszy dyrektor działu usług technologicznych w NIBCO.

Użytkownicy z Rimini Custom będą czerpać korzyści z nagradzanych rozwiązań Rimini Support™, Rimini Manage™ oraz innych usług Rimini wcześniej dostępnych wyłącznie dla ograniczonego kręgu dostawców, linii produktów i wersji. Usługi Rimini Support to najlepsze w branży umowy o poziomie świadczonych usług z uwzględnieniem czasu reakcji na zgłoszenie i szeroki asortyment tworzących wartość dodaną usług zarządzania oprogramowaniem biznesowym, w tym obsługa personalizacji, dostępne bez dodatkowych kosztów. Dzięki konsekwentnemu naciskowi na skuteczną obsługę klienta firma Rimini Street osiągnęła średnią ocenę zadowolenia klientów z obsługi przypadków i wdrażania wynoszącą 4,9 w skali, na której ocena 5,0 oznacza poziom doskonały. Wyróżnikami Rimini Support są:

  • Doskonały poziom obsługi - gwarantowane, dostosowane do potrzeb, kompleksowe wsparcie i usługi z natychmiastowym rozwiązywaniem problemów i proaktywną analizą ich podstawowej przyczyny;
  • Potwierdzona, długotrwała wartość - nawet 15 dodatkowych lat świadczenia usług dla obsługiwanego oprogramowania od momentu podpisania umowy bez potrzeby aktualizacji;
  • JEDEN zaufany partner - rozwiązanie od jednego dostawcy, które łączy w sobie wsparcie oprogramowania i usługi zaspokajające pilne potrzeby informatyczne oraz zwiększające efektywność wykorzystania czasu, personelu i zasobów.

„Nasza niezrównana zdolność do stałego powiększania naszych możliwości i wspomagania klientów w zarządzaniu złożonymi platformami oprogramowania biznesowego wyróżnia nas jako czołowego niezależnego dostawcę wsparcia dla firm, które muszą radzić sobie ze zmianami. Dzięki znaczącym inwestycjom w infrastrukturę wsparcia, metodologię i zasoby, Rimini Street jest w stanie skutecznie skalować nasze cieszące się uznaniem wsparcie i utrzymywać wysoki poziom jakości oraz zaangażowanie na rzecz obsługi klientów w znacznie szerszym zakresie produktów i wersji oprogramowania biznesowego” - twierdzi Craig Mackereth, globalny wiceprezes ds. wsparcia w skali globalnej w Rimini Street.

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z zastosowania Rimini Custom w Twojej organizacji i zobacz relację z ogłoszenia wprowadzenia usługi na rynek tutaj.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000 ® jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5300 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności, zarządzania kosztami uzyskania przychodów oraz precyzyjnego przewidywania wysokości dochodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym naszą zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 1 listopada 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2024 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240227005766/pl/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

VP, Global Communications

Rimini Street, Inc.

tel. +1 702 285-3532

e-mail: pr@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.02.2024, 09:47
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii