Newsletter

Nauka i technologie

Rimini Street zdobywa kolejne certyfikaty Great Place to Work® w EMEA i Japonii

23.11.2022, 14:24aktualizacja: 23.11.2022, 14:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Rimini Street, Inc.
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Rimini Street zyskuje powszechne, światowe uznanie swojej kultury sprzyjającej włączeniu i ukierunkowanej na pracowników oraz środowiska pracy przyczyniającego się do rekrutacji, rozwoju, nagradzania i zatrzymywania najbardziej utalentowanych specjalistów.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że firma uzyskała kolejne certyfikaty Great Place to Work® w Japonii oraz w regionie EMEA, w tym we Francji, w Izraelu i Wielkiej Brytanii.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005310/pl/

Dzisiejszy komunikat nawiązuje do poprzednich certyfikatów Rimini Street, którymi firma została uhonorowana w Indiach , Korei oraz Wielkiej Brytanii, a także w Australii, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych, i stanowi podkreślenie globalnej kultury Rimini Street opartej na współpracy, włączeniu i wsparciu wyjątkowego personelu firmy w dzisiejszym elastycznym środowisku pracy.

Great Place to Work jest uznanym na rynku międzynarodowym, wyznaczającym standardy systemem certyfikacji dla organizacji, które wykraczają poza utarte schematy, aby zapewnić swoim pracownikom wyjątkowe doświadczenia. Certyfikat wydawany jest po realizacji zewnętrznego badania ankietowego, które należy przeprowadzić każdego roku w celu przedłużenia certyfikacji. Całkowicie anonimowe ankiety są wysyłane wszystkim pracownikom danego obszaru geograficznego w celu określenia ich poziomu satysfakcji. Dane są wykorzystywane w powiązaniu z wynikami audytu wewnętrznego dotyczącego kultury organizacyjnej, zamieszczonymi w obszernym sprawozdaniu na ten temat. Po spełnieniu wymogów uczestnictwa wyniki są analizowane przez Great Place to Work, światowy autorytet w dziedzinie kultury miejsca pracy, doświadczenia pracowników i zachowań przywódczych zapewniających osiąganie wiodących na rynku przychodów, wskaźników zatrzymania pracowników w firmie i zwiększonego poziomu innowacyjności.

„Rimini Street została uhonorowana certyfikatami Great Place to Work w wielu różnych oddziałach firmy na całym świecie. Postawiliśmy sobie za cel tworzenie, kultywowanie i rozbudowę kultury wspierającej rozwój, sukces i innowacyjność naszych pracowników – powiedział Seth Ravin, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. – Nasza firma zapewnia zatrudnienie coraz liczniejszej grupie niezwykle utalentowanych i wysoce doświadczonych współpracowników, którzy z zaangażowaniem obsługują naszych klientów i udzielają sobie nawzajem wsparcia, zachowując przy tym najwyższą wydajność i najwyższe standardy realizacji. Ma to zasadnicze znaczenie dla zdolności Rimini Street do przyciągania i zatrzymywania najbardziej utalentowanych pracowników oraz świadczenia niezrównanej obsługi na rzecz klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku”.

Wyniki ankiety w EMEA i Japonii potwierdzają status Rimini Street jako Doskonałego Miejsca Pracy

Od momentu założenia w 1992 r. organizacja Great Place to Work przeprowadziła ankiety z udziałem ponad 100 milionów pracowników na całym świecie i wykorzystała wyniki szczegółowych analiz do określenia czynnika, który sprawia, że dane miejsce pracy jest doskonałe: czynnikiem tym jest zaufanie. Jej platforma do pracowniczych badań ankietowych zapewnia liderom większe możliwości dzięki informacjom zwrotnym, raportowaniu w czasie rzeczywistym i analizom, których potrzebują do podejmowania decyzji kadrowych opartych na danych. Działaniom Great Place to Work przyświeca misja kształtowania lepszego świata poprzez wspieranie wszystkich organizacji w ich dążeniu do uzyskania miana doskonałego miejsca pracy dla wszystkich (a great place to work For All™).

Pracownicy Rimini Street w regionie EMEA przyznali kulturze, usługom i produktom firmy oceny wysokie lub doskonałe, stwierdzając:

• „Tutaj mogę najlepiej wykorzystać swoje zdolności”.

• „Otwarte i szczere informacje zwrotne stanowią naturalny element naszej pracy”.

• „Pracownicy są tu traktowani sprawiedliwie niezależnie od ich orientacji seksualnej”.

• „Mogę zdecydowanie polecić usługi i produkty mojej organizacji”.

„Bardzo cieszymy się, że Rimini Street może teraz poszczycić się certyfikatem Great Place to Work w różnych oddziałach regionu EMEA – powiedziała Emmanuelle Hose, dyrektor generalna Rimini Street dla regionu EMEA. – Wsparcie pracowników z całego świata dla naszej kultury oraz ich zaangażowanie na rzecz Rimini Street i naszej misji doskonale świadczą o firmie”.

W Japonii pracownicy bardzo wysoko ocenili również kryterium równowagi między życiem zawodowym i osobistym oraz kwestię zaufania:

• „Firma zachęca mnie do dbałości o odpowiednią równowagę między życiem zawodowym a osobistym”.

• „Pracownikom firmy powierzane są odpowiedzialne zadania”.

„Równowaga między życiem zawodowym a osobistym stanowi priorytet dla większości firm konkurujących o najbardziej uzdolnionych pracowników. Rimini Street zajmuje wiodącą pozycję pod względem tych starań i otrzymała uznanie pracowników dla jej zaangażowania na rzecz równowagi pomiędzy ich szczęściem i dobrym samopoczuciem a potrzebami rozwijającej się firmy o zasięgu globalnym” – powiedział Yorio Wakisaka, dyrektor generalny Rimini Street dla Japonii.

Zgodnie z badaniami Great Place to Work osoby poszukujące pracy zyskują o 4,5 razy większe prawdopodobieństwo trafienia na wspaniałego przełożonego w certyfikowanym doskonałym miejscu pracy. Ponadto, w przypadku certyfikowanego miejsca pracy, prawdopodobieństwo, że pracownicy będą z chęcią przychodzić do pracy wzrasta o 93%, a prawdopodobieństwo otrzymywania sprawiedliwego wynagrodzenia, uczciwego udziału w zyskach firmy i możliwości awansu wzrasta dwukrotnie.

Co sprawia, że Rimini Street jest wyjątkowym pracodawcą?

Od momentu powstania w 2015 r. Rimini Street jest wiodącym dostawcą rozwiązań informatycznych, który rewolucjonizuje branżę usług w zakresie oprogramowania i zajmuje obecnie czołową pozycję na rynku jako dostawca usług na rzecz ponad 4900 klientów. Firma koncentruje się na przyspieszonym wzroście i jest zaangażowana w realizację programów wspierających 4 filary Rimini Street – tzw. 4C: Company, Clients, Colleagues, Community (firma, klienci, współpracownicy i społeczność) – oraz w dokonywanie inwestycji w tym zakresie.

Rimini Street prowadzi liczne programy dotyczące stanu zdrowia oraz zaangażowania swoich współpracowników, w tym:

• Fantastyczne Piątki: program zakładający 4-dniowy tydzień pracy, zapewniający dodatkowy dzień przeznaczony na odpoczynek i regenerację wszystkim pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz stażystom Rimini Street.

• Miesiąc Świadomości na temat Raka Piersi: miesięczny program zwiększania świadomości dopełniony profesjonalnymi webinarami dotyczącymi zdrowia oraz wewnętrznymi kampaniami zbierania środków „FUNraising” prowadzonymi przez TEAM PINK, grupę wsparcia skupiającą amazonki w Rimini Street.

• Dni Wolontariatu Fundacji Rimini Street: globalny wolontariat w ramach finansowanego przez uczestników programu charytatywnego Rimini Street zapewniającego zaangażowanie pracowników oraz darowizny finansowe na rzecz wybranych organizacji charytatywnych na całym świecie.

Szukamy pracowników!

Rozwijaj swoją karierę w firmie, która stawia swoich pracowników na pierwszym miejscu i inwestuje w społeczność. Odwiedź stronę Rimini Street z ofertami pracy: https://www.riministreet.com/company/careers/

Informacje o Great Place to Work Certification™

Wyróżnienie Great Place to Work® Certification™ jest najbardziej dobitnym wyrazem uznania dla „preferowanych pracodawców”, który pragną uzyskać firmy. Jest to jedyne wyróżnienie oparte w pełni na opiniach pracowników na temat ich doświadczeń z miejsca pracy – ze szczególnym uwzględnieniem konsekwentnego doświadczania wysokiego poziomu zaufania. Certyfikaty Great Place to Work są honorowane na całym świecie, zarówno przez pracowników, jak i pracodawców, i stanowią globalny punkt odniesienia dla identyfikacji i uznania doskonałych doświadczeń pracowników. Każdego roku ponad 10 000 firm z 60 krajów ubiega się o oznaczenie Great Place to Work-Certified.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na znaczne oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4 900 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Niektóre stwierdzenia w niniejszym komunikacie nie odnoszą się do faktów, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbour” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „będzie nadal”, „przyszły”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie można ich uznać za fakty. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram odkupów, jeśli będą realizowane, w ramach naszego programu odkupu akcji oraz naszą zdolność do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy za pomocą takiego programu; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych na naszą działalność oraz powiązane z tym ryzyko stopy procentowej, w tym niepewność związana z odejściem od LIBOR i przejściem na inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; czas trwania skutków gospodarczych, operacyjnych i finansowych pandemii COVID-19 dla naszej działalności oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię; zmiany otoczenia biznesowego, w którym Rimini Street prowadzi działalność, w tym wpływ wszelkich tendencji wywołujących recesję w gospodarce, z uwzględnieniem inflacji, rosnących stóp procentowych i wahań kursów walut, jak również zmiany w ogólnych warunkach finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której działa spółka Rimini Street oraz branże jej klientów; ewolucję warunków zarządzania oprogramowaniem biznesowym i wsparcia dla naszych klientów oraz nasze perspektywy i zdolność pozyskiwania i utrzymywania klientów oraz dalszego wykorzystania ich bazy; katastrofy, które mogą zaburzyć naszą działalność lub działalność naszych obecnych i potencjalnych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące przestrzeni międzynarodowej; niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty obrony związane z toczącymi się i przyszłymi postępowaniami sądowymi; konieczność i zdolność do zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach oraz zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększenie finansowania inicjatyw rozwojowych; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności, w tym w ramach naszego instrumentu kredytowania; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i naszą zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie naszej kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjną działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu rentownością wzrostu; przyjęcie przez klientów naszych produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (AMS) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utratę jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; naszą zdolność do pozyskiwania i zatrzymywania wykwalifikowanych pracowników i kluczowego personelu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykl przedłużania umów o usługi wsparcia dostawcy oprogramowania i usługi zarządzane; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom dla cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów oraz zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; a także ryzyka omówione w częściach: „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenie dotyczące wypowiedzi prognozujących” kwartalnego sprawozdania Rimini Street złożonego w dniu 2 listopada 2022 r. na formularzu 10-Q oraz okresowo aktualizowane przez Rimini Street w przyszłych sprawozdaniach rocznych składanych na formularzu 10-K, sprawozdaniach kwartalnych składanych na formularzu 10-Q, sprawozdaniach bieżących składanych na formularzu 8-K oraz innych dokumentach składanych przez Rimini Street do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszego komunikatu. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i rozwój sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. Chociaż Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w tym względzie z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszego komunikatu prasowego.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005310/pl/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 702 285-3532

e-mail: pr@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.11.2022, 14:24
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.