Newsletter

Nauka i technologie

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego najlepszą polską badawczą instytucją ekonomiczną

29.05.2023, 13:09aktualizacja: 30.05.2023, 14:48

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego istnieje od 1953 roku. Fundamentem jego działania jest jedność nauki i nauczania, dlatego równą wagę przykłada się zarówno do wysokiego poziomu działalności naukowo-badawczej jak i dydaktycznej. Znajduje to odzwierciedlenie w czołowych pozycjach krajowych i międzynarodowych rankingów oraz zestawień, oceniających jakość kształcenia oraz dorobek i potencjał badawczy.

https://www.youtube.com/watch?v=T-lxDVo2fBw

Potwierdzeniem światowego poziomu badań naukowych, prowadzonych przez pracowników Wydziału są liczne publikacje w polskich i zagranicznych prestiżowych czasopismach naukowych oraz czołowe miejsca w bazie RePEc, która klasyfikuje ośrodki badawcze z całego świata, biorąc pod uwagę liczbę badaczy, udostępniających swoje publikacje naukowe oraz wskaźnik udostępnionych prac z zakresu ekonomii. Wydział Nauk Ekonomicznych jest najlepszą polską badawczą instytucją ekonomiczną oraz znajduje się w 6% najlepszych badawczych instytucji ekonomicznych w Europie. Ponadto jeden z profesorów Wydziału - prof. dr dr h.c. Oded Stark, wg zestawienia RePEc z czerwca 2022 r., znajduje się w gronie 2% najlepszych profesorów ekonomii na świecie. W szanghajskim rankingu dziedzin naukowych (Global Ranking of Academic Subjects) kierunek „Ekonomia” na Uniwersytecie Warszawskim znajduje się w przedziale miejsc 401-500 i jest jedynym reprezentantem uczelni polskich.

Na Wydziale realizowanych jest obecnie ponad czterdzieści krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, finansowanych przez Unię Europejską, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na początku 2020 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC), przyznająca granty na przełomowe badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych, wyróżniła prestiżowym Consolidator Grant dr hab. Annę Matysiak, której projekt „LABFER: Globalizacja i zmiany w rynku pracy a płodność” jest realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Film o programie Finance, International Investment and Accounting: https://youtu.be/SaOA-qhmOyg

Struktura naukowa Wydziału obejmuje jedenaście katedr oraz jeden zakład, a także dwanaście ośrodków badawczych. Wydział zatrudnia 150 nauczycieli akademickich, w tym 10 profesorów i 32 profesorów uczelni.

Film o programie Data Science and Business Analytics: https://youtu.be/NkyRqM16lFQ

Pracownicy Wydziału są członkami komitetu redakcyjnego serii monografii naukowych z dziedziny ekonomii - anglojęzycznej Polish Studies in Economics wydawanej przez prestiżowe wydawnictwo naukowe Peter Lang. Od 2008 r. Wydział prowadzi serię wydawniczą Working Papers oraz czasopismo naukowe Central European Economic Journal.

Film o programie International Economics: https://youtu.be/qeR55XqC6qc

Wydział jest organizatorem i współorganizatorem dwóch prestiżowych, odbywających się cyklicznie konferencji Warsaw International Economic Meeting oraz RCEA Warsaw Money-Macro-Finance Conference.

Wydział Nauk Ekonomicznych, jako jedna z dwóch jednostek naukowych zajmujących się ekonomią w Polsce, posiada najwyższą kategorię naukową A+ w ocenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, przeprowadzanej dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Film o programie Quantitative Finance: https://youtu.be/DgIkZj8smHA

Studia Wydziału Nauk Ekonomicznych zajmują czołowe lokaty zarówno w rankingach i zestawieniach krajowych, jak i zagranicznych.

Studia ekonomiczne, oferowane przez Uniwersytet Warszawski zwyciężyły w opracowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” w 2019 r. rankingu studiów ekonomicznych, prowadzonych przez uczelnie nieekonomiczne. W rankingu kierunków studiów magazynu „Perspektywy” z 2021 r., klasyfikującego najpopularniejsze kierunki studiów prowadzone na polskich uczelniach akademickich - kierunek ekonomia prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych został uznany za najlepszy w Polsce, natomiast kierunek finanse i rachunkowość zajął drugie miejsce w kraju.

Trzy kierunki studiów prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych otrzymały prestiżowe Certyfikaty doskonałości Polskiej Komisji Akredytacyjnej, świadczące o dobrych praktykach w zakresie jakości kształcenia, takimi jak np. innowacyjność oraz udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami naukowymi studentów i absolwentów. Wydział Nauk Ekonomicznych jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który może poszczycić się aż trzema Certyfikatami Doskonałości Kształcenia.

Obecnie na studiach I i II stopnia, na Wydziale Nauk Ekonomicznych kształci się ponad 2 tys studentów. Oferta Wydziału obejmuje trzy podstawowe kierunki, realizowane na studiach licencjackich i magisterskich: ekonomię, finanse i rachunkowość oraz informatykę i ekonometrię oraz wysokospecjalistyczne programy, w tym unikalne anglojęzyczne, nastawione na dynamiczny rynek pracy studia: Data Science and Business Analytics, Quantitative Finance czy International Economics. We współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW Wydział realizuje interdyscyplinarną specjalność na studiach licencjackich: międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne.

Wydział prowadzi również studia podyplomowe oraz doktoranckie, w tym nowatorski 4-letni program doktorski „Quantitative psychology and economics” - we współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Oferta studiów jest stale aktualizowana i wzbogacana, m.in. dzięki dynamicznej współpracy z działającą przy Wydziale Radą Pracodawców - ciałem doradczym w zakresie budowania relacji między uczelnią a biznesem oraz dostosowywania dydaktyki nauk ekonomicznych do potrzeb rynku.

Dzięki aktywnej współpracy międzynarodowej oraz bogatej ofercie studiów anglojęzycznych Wydział Nauk Ekonomicznych posiada wysoki stopień umiędzynarodowienia - blisko 25% studentów stanowią studenci zagraniczni. Potwierdzeniem międzynarodowych standardów kształcenia realizowanego na Wydziale jest pełna akredytacja ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) - wszystkich 9 modułów dla kierunku finanse i rachunkowość/finanse, inwestycje i rachunkowość oraz dla specjalności „Ekonomia Przedsiębiorstwa”.

Studenci Wydziału od lat odnoszą sukcesy w prestiżowych krajowych i zagranicznych konkursach branżowych oraz uzyskują granty dla młodych badaczy. Z ostatnich wyróżnień - w 2023 r. reprezentanci Wydziału zajęli 2. miejsce na świecie w międzynarodowym konkursie Rotman International Trading Competition, a studentka studiów licencjackich Wydziału została stypendystką Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe.

Studenci Wydziału, aktywnie działający w ruchu naukowym, angażują się we współpracę z czołowymi pracodawcami na polskim i zagranicznym rynku z zakresu bankowości, audytu, doradztwa podatkowego oraz biznesowego, takimi jak Deloitte, EY, Goldman Sachs, KPMG, PWC, PKO BP, PZU czy Citi Handlowy.

Źródło informacji: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 29.05.2023, 13:09
Źródło informacji Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ