Newsletter

Nauka i technologie

Zakończył się II Śląski Konwent Klimatyczny CLIMATE-CON 2023 - największe w regionie wydarzenie dotyczące adaptacji do zmian klimatu

13.10.2023, 09:42aktualizacja: 13.10.2023, 09:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (1)
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (1)
11 i 12 października br. stadion śląski w Chorzowie stał się areną dyskusji na temat ochrony powietrza, środowiska i klimatu.

Wydarzenie przyciągnęło wielu uczestników - pracowników jednostek samorządów terytorialnych oraz organizacji z nimi powiązanych, a także organizacji pozarządowych. Ponadto na wydarzeniu gościli przedstawiciele środowisk eksperckich i akademickich. Nie zabrakło też przedstawicieli struktur unijnych. Zaproszeni byli również liczni przedsiębiorcy, studenci, młodzież szkolna i mieszkańcy województwa śląskiego.

Celem II Śląskiego Konwentu Klimatycznego CLIMATE-CON 2023 była promocja działań z zakresu adaptacji do zmian klimatu oraz przeciwdziałania jego niekorzystnym zmianom. Podczas wydarzenia udostępniono przestrzeń na dyskusje i prezentacje o nowoczesnych formach ochrony środowiska.

Uczestnicy CLIMATE-CON 2023 mieli okazję, by zapoznać się szczegółowo z problematyką ochrony środowiska, dotyczącą nie tylko samego województwa śląskiego, ale całej Polski. To ogrom cennej wiedzy zarówno dla pracowników lokalnej administracji, jak i pozostałych gości zainteresowanych ekologią.

Słowa powitania dla uczestników przesłali: Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Virginijus Sinkevičius, komisarz Unii Europejskiej ds. środowiska, Magda Kopczyńska, dyrektor generalna dyrekcji ds. mobilności i transportu.

Tematyka wydarzenia była bardzo szeroka, począwszy od rozmów na temat konieczności transformacji regionu górniczego, jakim jest województwo śląskie, poprzez dyskusję na temat możliwości stworzenia miasta neutralnego klimatycznie i omówienia znaczenia ekologicznego transportu, po klimatyczne wyzwania dla nauki, zieloną modę oraz dyskusję o tym, czy możliwe jest prowadzenie biznesu w 100% przyjaznego dla klimatu.

Dyskutowano o miastach neutralnych klimatycznie, budynkach zeroemisyjnych, wpływie zmian klimatycznych na bioróżnorodność, finansowaniu działań klimatycznych, wpływie zmian klimatu na zdrowie społeczeństwa czy odnawialnych źródłach energii.

Bardzo istotną częścią wydarzenia były dyskusje i warsztaty dotyczące planu zrównoważonej mobilności miejskiej, a zwłaszcza długoterminowej strategii, nastawionej na zapewnienie wszystkim mieszkańcom opcji transportowych, które umożliwią dostęp do celów podróży i usług, poprawią stan bezpieczeństwa, przyczynią się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, a także redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii.

Podczas wydarzenia przygotowano aż 28 paneli dyskusyjnych, podczas których ponad 90 prelegentów omawiało tematy ściśle związane z ochroną klimatu i adaptacją do jego zmian. W województwie śląskim realizowane są projekty proekologiczne w ramach programu LIFE EU. Projekty te zostały zaprezentowane uczestnikom, by pokazać, jak dotacje w ramach funduszy europejskich mogą wspierać działania z zakresu ochrony środowiska i klimatu.

Jednym z flagowych wydarzeń w ramach CLIMATE-CON 2023, był dwudniowy panel tematyczny „Nauka dla klimatu” poprowadzony pod przewodnictwem prof. dra hab. Marka Gzika - przewodniczącego sejmiku województwa śląskiego. W panelu brali udział przedstawiciele śląskich instytutów badawczych i uczelni.

Dużą popularnością cieszył się też blok warsztatów i debat z udziałem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, pn. „Młodzież dla Klimatu”. Była to możliwość, by zgłębić punkt widzenia młodych osób na problematykę ochrony środowiska w regionie.

Na uczestników wydarzenia czekało ponadto wiele atrakcji. Jedną z nich był pokaz mody i biżuterii recyklingowej pn. „Ekomoda”, przygotowany przez uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Uczniowie pokazali, jak wykorzystać dostępne materiały odpadowe, by nadać im nowej wartości. Uczestnicy wydarzenia mogli też obejrzeć wystawę fotograficzną, prezentującą wybrane ekoinwestycje gmin i miast, które biorą udział w projekcie zintegrowanym LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”.

CLIMATE-CON 2023 to wydarzenie towarzyszące w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, które odbyło się w dniach 9-12 października 2023 r. w Brukseli.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronach internetowych powietrze.slaskie.pl, przywracamyblekit.slaskie.pl oraz w mediach społecznościowych.

Źródło informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 13.10.2023, 09:42
Źródło informacji Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii