Newsletter

Polityka i społeczeństwo

2,4 mld euro dla Lubelszczyzny; pierwsze konkursy w I kwartale 2023 roku

06.12.2022, 15:34aktualizacja: 06.12.2022, 16:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot.PAP/Lech Muszyński
Fot.PAP/Lech Muszyński
Ponad 2,4 mld euro przewiduje program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027; to drugie pod względem wysokości wsparcie dla polskiego regionu. To program szyty na miarę województwa - ocenił marszałek Jarosław Stawiarski. Pierwsze konkursy mają ruszyć w I kwartale 2023 roku.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak powiedziała podczas briefingu, że proces negocjacji programu był bardzo trudny, Komisja Europejska negocjowała twardo, ale wiele rzeczy udało się przedyskutować i wynegocjować. „Pomimo tego, że pewnie nie na wszystko udało się uzyskać zgodę KE, to dzisiaj możemy mówić o ogromnym sukcesie” - oceniła.

Wiceszefowa MFiPR przytoczyła szacunki, z których wynika, że w perspektywie finansowej 2014-2020 Lubelszczyzna pozyskała 21 mld zł na różnego rodzaju inwestycje, z czego połowa pochodziła z budżetu programu regionalnego, a druga połowa to środki krajowe. „Województwo lubelskie jest drugim regionem w Polsce, który tak aktywnie korzysta ze środków europejskich i tak aktywnie te środki inwestuje i wykorzystuje” - stwierdziła.

Lucie Žáčková z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE powiedziała, że program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego jest drugim największym polskim programem, jeśli chodzi o wysokość środków unijnych. „Spośród wyzwań, z którymi boryka się Lubelszczyzna, należy wymienić przede wszystkim poziom PKB, który wynosi 52 proc. średniej unijnej, względnie niski poziom innowacyjności, a także pewne negatywne zjawiska na rynku pracy, takie jak mniejsza aktywność kobiet czy dostępność tego rynku dla osób z niepełnosprawnościami” - powiedziała. Jako kolejny problem wymieniła odpływ zdolnej młodzieży. W najbliższych latach - wskazała Žáčková - region będzie się mierzył także z integracją uchodźców z Ukrainy.

Marszałek województwa Jarosław Stawiarski stwierdził, że program jest „szyty na miarę województwa”, które nadal jest traktowane przez KE jako region peryferyjny. Zdaniem marszałka Lubelszczyzna, razem z Podkarpaciem i Podlasiem, powinna być traktowana jako region preferowany. „Nam trzeba więcej pieniędzy i KE stanęła na wysokości zadania. Relatywnie mamy więcej pieniędzy niż inne regiony lepiej rozwinięte w Polsce” - ocenił.

Dyrektor departamentu zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Anna Brzyska powiedziała, że trwają intensywne prace nad przygotowaniem dokumentów wdrożeniowych, które są niezbędne, aby uruchomić konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie. Uruchomienie pierwszego konkursu zapowiedziała na pierwszy kwartał 2023 roku.

Jak podała, przedstawiciele wszystkich gmin zostali przeszkoleni i są przygotowani do składania wniosków aplikacyjnych dotyczących zintegrowanych inwestycji terytorialnych, jakimi są programy rewitalizacyjne.

24 listopada Komisja Europejska oficjalnie zaakceptowała program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dokument szczegółowo określa zasady wydatkowania ponad 2,4 mld euro przeznaczonych dla regionu (o 170 mln euro więcej niż w perspektywie finansowej 2014-2020), z czego ponad 1,7 mld euro to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponad 700 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 06.12.2022, 15:34
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.