Newsletter

Polityka i społeczeństwo

28 marca spotkanie online ws. Interreg Europa 2021-2027

20.03.2023, 08:32aktualizacja: 20.03.2023, 08:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

EC - Audiovisual Service
EC - Audiovisual Service
Założenia programu Interreg Europa, warunki naboru, zasady wnioskowania o dofinansowanie - m.in. te zagadnienia poruszone zostaną podczas spotkania online na temat drugiego naboru wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027. Zaprasza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Program Interreg Europa 2021-2027 stanowi kontynuację Interreg Europa 2014-2020.

Projekty polegają na międzynarodowej wymianie dobrych praktyk z wybranego obszaru polityki rozwoju (np.  w kwestiach dotyczących migrantów/uchodźców, zdalnej opieki zdrowotnej, gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kompensacji CO2, samowystarczalności w zakresie energii odnawialnej, zwalczania ubóstwa energetycznego itd.).

W oparciu o wnioski ze współpracy, partnerzy planują zmiany na swoim terytorium (np. w regionie, powiecie, gminie), w wybranych politykach (np. w strategii rozwoju gminy/powiatu/województwa, planie gospodarki niskoemisyjnej, prawie lokalnym itd.).  

Organizatorzy spotkania online przypominają, że w międzynarodowych projektach mogą uczestniczyć:

  • władze centralne, regionalne i lokalne
  • podmioty prawa publicznego, np. publiczne uczelnie, instytuty itp
  • prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną, np. izby, fundacje itp.

 
Podczas spotkania online 28 marca omówione zostaną założenia programu Interreg Europa, warunki naboru, główne zasady realizacji projektów oraz wybrane części wniosku o dofinansowanie. Ponadto zaprezentowane zostaną narzędzia i pomoce dla wnioskodawców oraz przekazane informacje na jakie, dodatkowe wsparcie (w tym finansowe) mogą liczyć polscy beneficjenci.
 
W drugim naborze nie będzie ograniczeń tematycznych. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie 15 marca - 9 czerwca 2023 roku. 

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. Zainteresowani muszą zarejestrować się online pod adresem: https://www.ewt.gov.pl/strony/formularz-rejestracyjny-na-spotkanie-informacyjne-na-temat-drugiego-naboru-wnioskow-w-programie-interreg-europa-2021-2027/ 

Link do spotkania zostanie rozesłany e-mailem 23 marca na adresy podane w formularzach rejestracyjnych.

W przypadku nieotrzymania wiadomości z linkiem, organizatorzy proszą o kontakt najpóźniej dzień przed spotkaniem (tel. 22 273  81 76, e-mail: Anna.Stol@mfipr.gov.pl).

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.03.2023, 08:32
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ