Newsletter

Polityka i społeczeństwo

„Będę mieć oczy szeroko otwarte”: Komisja Europejska rozpoczyna kampanię mającą na celu zwiększenie świadomości praw ofiar przemocy

23.01.2023, 11:42aktualizacja: 23.01.2023, 11:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Komisja Europejska - „Będę mieć oczy szeroko otwarte” (1)
Komisja Europejska - „Będę mieć oczy szeroko otwarte” (1)
Każdego roku, co czwarta osoba w Europie pada ofiarą przestępstwa. Kampania „Będę mieć oczy szeroko otwarte” nawołuje do konfrontacji z sytuacją przemocy w Polsce. Skierowana jest do wszystkich osób z otoczenia ofiar przemocy i apeluje, aby nie odwracać od nich wzroku, a także aby udzielać im pomocy i wsparcia.

Komisja Europejska oficjalnie rozpoczęła nową kampanię mającą na celu uświadomienie ofiarom przemocy ich praw, oraz zapewnienie ich o wsparciu, jakie mogą otrzymać. Chcąc podkreślić znaczenie troski o ofiary przestępstw, osoby publiczne, takie jak Katarzyna Janicka-Pawłowska - koordynatorka Komisji Europejskiej ds. praw ofiar przestępstw i Maria Rotkiel - psycholożka, terapeutka, trenerka rozwoju osobistego, wzięły udział w akcji promującej kampanię pod tytułem #EyesOpen, która polegała na patrzeniu się w oczy drugiej osoby bez mrugnięcia, zachęcając tym samym do zwracania uwagi na potencjalne ofiary przemocy.

Kampania jest częścią pierwszej w historii, Unijnej Strategii na rzecz praw ofiar przestępstw, której celem jest zadbanie o to, aby wszystkie ofiary wszelkich przestępstw mogły w pełni korzystać ze swoich praw.

„Musimy dostrzec ofiary przemocy wśród nas i zapewnić im wsparcie którego potrzebują, aby odzyskały zdrowie i spokojne życie - powiedział komisarz ds. sprawiedliwości Unii Europejskiej Didier Reynders. - Wiele osób jednak nadal nie jest świadomych swoich praw ani tego, jak mogą z nich korzystać” – dodał.

Przed rozpoczęciem kampanii Komisja Europejska przeprowadziła w Polsce reprezentatywne badanie wśród osób w wieku od 18 do 30 lat, aby ocenić świadomość praw ofiar. Celem badania było również uzyskanie wiedzy na temat dostępności usług wsparcia i możliwości zgłaszania przestępstw.

Badanie wykazało, że 41% osób ankietowanych w Polsce nie wie, że ofiarom przestępstw w UE przysługują konkretne prawa. Nawet połowa z tych, którzy są tego świadomi, nie zna tych praw. Kluczowe jest zatem to, aby ofiary, ich przyjaciele i rodzina znali przysługujące im prawa i potrafili z nich korzystać .

Z tego samego badania wynika, że 79% osób ankietowanych w Polsce poleciłoby ofiarom szukanie pomocy z wykorzystaniem profesjonalnych usług wsparcia. Dlatego też kampania nie tylko wyjaśnia jakie prawa przysługują ofiarom przestępstw, ale także przedstawia listę organizacji pomocowych, do których ofiary mogą zwrócić się o wsparcie.

Wszystkie informacje o przestępstwach, prawach ofiar i organizacjach pomocowych w Polsce dostępne są na stronie https://victims-rights.campaign.europa.eu/pl/country/poland

Informacje ogólne

O badaniu:

ICF International, firma konsultingowa, przeprowadziła badanie podstawowe w celu oceny świadomości praw ofiar, a także dostępnych usług wsparcia i możliwości zgłaszania przestępstw. Badanie zostało przeprowadzone online w 10 państwach członkowskich UE i zgromadziło ponad 4 tys. odpowiedzi, co pozwoliło na uzyskanie rzetelnych i wiarygodnych wniosków.

O podstawowych prawach ofiar:

W UE ofiary przestępstw dysponują solidnym zestawem praw, które obejmują:

  • Prawo do zrozumienia i bycia zrozumianym: cała komunikacja z ofiarami musi być prosta i łatwa do zrozumienia.
  • Prawo do informacji: ofiary mają prawo do otrzymania informacji na temat wsparcia, kompensacji, sprawiedliwości naprawczej, ochrony. Są informowane, jak zgłaszać przestępstwa i jak uzyskać dostęp do porady prawnej.
  • Prawo do otrzymania wsparcia: wszystkie ofiary mają prawo do bezpłatnych i poufnych usług pomocy dla ofiar.
  • Prawa proceduralne: ofiary mają zestaw praw, takich jak prawo do bycia wysłuchanym, prawo do pomocy prawnej, prawo do decyzji w sprawie odszkodowania od sprawcy.
  • Prawo do ochrony: ofiary i członkowie ich rodzin mają prawo do ochrony przed wtórną i ponowną wiktymizacją, zastraszaniem i odwetem. Ofiary przestępstw mają prawo do indywidualnej oceny sytuacji.

O strategii UE na rzecz praw ofiar:

Głównym celem strategii UE w zakresie praw ofiar (2020 - 2025) jest zapewnienie, aby wszystkie ofiary wszelkich przestępstw, niezależnie od tego, gdzie w UE i w jakich okolicznościach doszło do przestępstwa, mogły w pełni polegać na swoich prawach. W tym celu nakreślono w niej działania dla Komisji Europejskiej, państw członkowskich i społeczności cywilnej.

KONTAKT:

Aleksandra Gąsowska

24/7Communication

e-mail: aleksandra.gasowska@247.com.pl

tel. +48 733 202 653

Źródło informacji: Komisja Europejska

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.01.2023, 11:42
Źródło informacji Komisja Europejska
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ