Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Biuro Analiz PE: wojna w Ukrainie dotknęła co najmniej 7,5 mln dzieci

27.05.2022, 10:00aktualizacja: 27.05.2022, 10:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2021 - Source : EP
© European Union 2021 - Source : EP
Według szacunków UNICEF, wojna w Ukrainie dotknęła co najmniej 7,5 mln dzieci. Ze względu na to, że mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat nie mogą opuszczać kraju, to głównie kobiety i dzieci szukają ochrony za granicą. To także one są szczególnie narażone na ryzyko przemocy i wykorzystywania - wskazało Biuro Analiz PE.

W raporcie poświęconym ryzyku handlu ludźmi w kontekście wojny Rosji z Ukrainą poinformowano, że od początku agresji, tj. od 24 lutego, "ponad 5,5 mln osób uciekło z Ukrainy, szukając schronienia w krajach sąsiednich - głównie w Polsce, Węgrzech, Mołdawii, Rumunii i Słowacji, a ponad 7,7 mln osób zostało wewnętrznie przesiedlonych". "Skala zniszczeń i ofiar cywilnych spowodowanych wojną doprowadziła do jednego z największych europejskich kryzysów humanitarnych w ostatnich czasach. Według szacunków UNICEF, wojna w Ukrainie dotknęła co najmniej 7,5 mln dzieci. Ze względu na to, że mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat nie mogą opuszczać kraju, to głównie kobiety i dzieci szukają ochrony za granicą. Dzięki uruchomieniu dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, która przyznaje natychmiastową ochronę i prawa osobom przybywającym do Unii Europejskiej (UE) z Ukrainy, zachęta dla Ukraińców do szukania pomocy u przemytników migrantów jest niewielka lub wręcz żadna" - stwierdzono.

Autorzy raportu podkreślili, że to właśnie kobiety i dzieci są szczególnie narażone na ryzyko przemocy i wykorzystywania, w tym handlu ludźmi i  przemytu. "Nawet przed wojną Ukraińcy byli jednymi z najczęstszych ofiar handlu ludźmi do UE, dokonywanego przez siatki przestępcze działające między Ukrainą a krajami Europy i Azji Środkowej. Ponadto duża liczba sierot i dzieci urodzonych przez matki zastępcze na Ukrainie, które nie zostały odebrane przez rodziców, jest narażona na zwiększone ryzyko uprowadzenia lub przymusowej adopcji" - zwrócili uwagę.

Eksperci przypomnieli, że "Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji ostrzegła o wysokim ryzyku handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego ludności znajdującej się w niebezpieczeństwie, a także o braku bezpieczeństwa finansowego niektórych dzieci oraz kobiet". "Choć z zadowoleniem przyjmujemy wsparcie osób prywatnych oferujących transport i zakwaterowanie, stowarzyszenia działające w terenie wzywają do podjęcia skoordynowanych działań w celu informowania, rejestrowania i towarzyszenia kobietom i dzieciom oraz sprawdzania potencjalnych gospodarzy. Biedniejsi mężczyźni, którzy nie chcą zostać wcieleni do wojska, również mogą być potencjalnym celem handlarzy. Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) wezwało do wzmożenia wysiłków na rzecz zwalczania handlu ludźmi, w tym wczesnego wykrywania i zapobiegania działalności przestępczej oraz identyfikacji i ochrony ofiar" - napisali.

Dodali, że "UNICEF opublikował porady dla odpowiednich władz, pracowników organizacji pomocowych i wolontariuszy na temat ochrony dzieci przesiedlonych i uchodźców w Ukrainie oraz poza jej granicami przed handlem ludźmi, pracą dzieci, wykorzystywaniem seksualnym, nielegalną adopcją i przemytem". "UNICEF ostrzegł również, że przesiedlone dziewczęta są szczególnie narażone na przemoc" - zaznaczyli autorzy raportu.

Źródło informacji: EuroPAPNews

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.05.2022, 10:00
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ