Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Bliżej do uruchomienia programu FEnIKS. Przyjęto kryteria wyboru projektów

31.05.2023, 15:43aktualizacja: 31.05.2023, 15:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. KE
Fot. KE
Podczas majowego posiedzenia Komitet Monitorujący program FEnIKS zatwierdził kryteria wyboru projektów w ramach wybranych działań we wszystkich sektorach programu. To kolejny etap prac nad uruchomieniem największego programu unijnej perspektywy 2021-2027.

Uchwalone kryteria dotyczą m.in. projektów ochrony przyrody i rozwoju zielonej infrastruktury, adaptacji do zmian klimatu, zapobiegania klęskom i katastrofom oraz efektywności energetycznej, a także projektów kolejowych, w tym kolei miejskiej.

"Dzięki pracy wszystkich instytucji, a w szczególności Komitetu Monitorującego FEnIKS, przyspieszyliśmy tempo uruchamiania programu. Sukcesywnie przyjmujemy kolejne kryteria wyboru projektów. Na przyjęcie czeka jeszcze około 60 kompletów kryteriów, co oznacza, że dużo pracy przed nami" – powiedział Jarosław Orliński, który przewodniczył obradom Komitetu.

Katarzyna Charzyńska, koordynatorka FEnIKS w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej przypomniała, że rola Komitetu Monitorującego FEnIKS jest szczególnie ważna i odpowiedzialna.

"Jest to największy program finansowany z funduszy UE. Zatem kryteria wyboru projektów, które są przyjęte w ramach tego programu, ale także inne rozwiązania wypracowane przez grupy robocze, są inspiracją dla wszystkich pozostałych programów" – zaznaczyła Charzyńska.  

W trakcie posiedzenia członkom Komitetu zaprezentowane zostały także propozycje rozwiązań w zakresie dofinansowania projektów związanych z wodnym transportem śródlądowym.

FEniKS, którego budżet wynosi ok. 24 mld euro jest największym pod względem finansowym oraz liczby obszarów wsparcia programem krajowym w całej Unii Europejskiej. Program jest następcą dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko realizowanych w perspektywach 2007-2013 oraz 2014-2020 (POIiŚ).

Jego głównym celem jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Cały program skupiony jest na rozwoju sześciu obszarów tematycznych, tj.: adaptacji do zmian klimatu, rozwoju odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, rozwoju ochrony zdrowia, rozwoju transportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP
 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 31.05.2023, 15:43
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.