Newsletter

Polityka i społeczeństwo

CIS: porządek obrad 58. Posiedzenia Senatu RP (komunikat)

08.02.2023, 12:19aktualizacja: 08.02.2023, 12:53

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Centrum Informacyjne Senatu przekazuje zatwierdzony przez Izbę porządek obrad 58. posiedzenia Senatu RP, odbywającego się w dniach 8 i 9 lutego 2023 r. (środa i czwartek):

Początek posiedzenia 8 lutego 2023 r. o godz. 11:00.

1) Drugie czytanie: projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, - projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, druki senackie nr 914, 915, 914/915 S; Sprawozdawca Komisji Ustawodawczej – senator Krzysztof Kwiatkowski

2) Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 450. rocznicy uchwalenia konfederacji warszawskiej, druki senackie nr 913, 913 S; Sprawozdawca Komisji Ustawodawczej – senator Kazimierz Michał Ujazdowski

3) Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 2950, do druku nr 2950, 2973, 2973-A, druki senackie nr 908, 908 A; Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – senator Wiesław Dobkowski

4) Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 2562, do druku nr 2562, 2774, 2774-A, druki senackie nr 901, 901 A, 901 B; Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska – senator Zdzisław Pupa, Sprawozdawca mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska – senator Alicja Chybicka, Sprawozdawca Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu – senator Stanisław Lamczyk

5) Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, druki sejmowe nr 2934, 2955, druki senackie nr 903, 903 A; Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – senator Jerzy Chróścikowski

6) Ustawa o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych, druki sejmowe nr 2844, do druku nr 2844, 2871, druki senackie nr 895, 895 A; Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – senator Beniamin Godyla

7) Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, druki sejmowe nr 2900, 2901, druki senackie nr 900, 900 A; Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – senator Przemysław Błaszczyk

8) Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, druki sejmowe nr 2899, 2906, 2906-A, druki senackie nr 899, 899 A; Sprawozdawca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – senator Ryszard Bober

9) Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 2799, do druku nr 2799, 2852, 2852-A, druki senackie nr 898, 898 A; Sprawozdawca Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – senator Magdalena Kochan

10) Ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, druki sejmowe nr 2843, do druku nr 2843, 2909, 2909-A, druki senackie nr 897, 897 A; Sprawozdawca Komisji Zdrowia – senator Alicja Chybicka

11) Ustawa o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisaną w Londynie dnia 8 października 2013 r., podpisanego w Londynie dnia 19 maja 2022 r., druki sejmowe nr 2841, 2854, druki senackie nr 896, 896 A; Sprawozdawca Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych – senator Aleksander Szwed

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

pin/ ann/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.02.2023, 12:19
Źródło informacji CIS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.