Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Dwanaście organizacji wspólnym głosem o młodych na rynku pracy

01.04.2019, 16:55aktualizacja: 01.04.2019, 16:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

MłodziPrzyGłosie (3)
MłodziPrzyGłosie (3)
Dwanaście organizacji pozarządowych obejmujących swoimi działaniami blisko 140 000 młodych osób połączyło siły, by wspólnie działać na rzecz młodych i zmian na rynku pracy. Chcą włączyć się w proces decyzyjny, unowocześnić doradztwo zawodowe, poprawiać sytuację młodych z mniejszych miejscowości i nawiązywać kontakt z pracodawcami. Według raportu "#MłodziPrzyGłosie. Co wpływa na decyzje młodych ludzi" do 2050 roku liczba osób w wieku produkcyjnym może spaść nawet o 8 mln w porównaniu z 2015, dlatego warto już teraz zadbać o to, by młodzi odnaleźli się na rynku pracy.

Dnia 25 marca w Warszawie przedstawiciele organizacji pozarządowych z różnych miast Polski po raz pierwszy spotkali się w ramach koalicji #MłodziPrzyGłosie, by rozpocząć działania na rzecz poprawy sytuacji młodych osób wkraczających na rynek pracy. Są wśród nich m.in. Związek Harcerstwa Polskiego, Erasmus Student Network Polska czy AIESEC. Wśród koalicjantów nie brakuje także grup działających lokalnie, jak Sempre a Frente w Lublinie czy Q Zmianom w warszawskiej dzielnicy Praga.

Podczas spotkania inaugurującego szeroką koalicję #MłodziPrzyGłosie uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami i omawiali planowane działania, które mają wpłynąć na zrealizowanie postulatów koalicji. Wśród nich jest m.in. budowanie współpracy między biznesem a młodymi, zwłaszcza w zakresie lepszego zrozumienia potrzeb młodych, monitorowanie regulacji i polityki dotyczących młodych na rynku pracy oraz reprezentowanie interesu młodych w oparciu o wyniki raportu. W ramach działań akcji odbędą się również szkolenia z kompetencji miękkich w szkołach, w całej Polsce, a nauczyciele otrzymają scenariusze lekcji, w ramach których będą mogli dyskutować z młodymi o wkroczeniu na rynek pracy. Działania koalicji są pozytywnie odbierane przez przedstawicieli biznesu – jej postulaty wspiera Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

„Grupa młodych, dopiero rozpoczynających aktywność zawodową jest liczna i zróżnicowana. Mimo tego wiemy, że mamy wiele wspólnych oczekiwań związanych z rynkiem pracy. Chcemy stworzyć dla nas platformę do dyskusji z pracodawcami i decydentami. By ta dyskusja była owocna, nasz głos musi być głosem wszystkich młodych, dlatego zaprosiliśmy do współpracy organizacje działające w różnych środowiskach” – opowiadała Agnieszka Wąglorz, koordynatorka koalicji.

Inspiracją do zawiązania koalicji był raport „#MłodziPrzyGłosie. Co wpływa na decyzje zawodowe młodych ludzi?”, przygotowany przez firmę Deloitte na zlecenie Coca-Cola. Jak wynika z badania, niepewność młodych i przypadkowość wyborów dotyczących nauki i pracy wynika głównie z braku odpowiedniego wsparcia. Na podstawie wniosków z raportu wypracowano cztery postulaty, których realizacja ma przyczynić się do zmiany tej rzeczywistości. Są nimi: wsparcie rynku pracy w mniejszych miejscowościach, unowocześnienie doradztwa zawodowego w szkołach, lepsza współpraca ze strony pracodawców oraz włączenie młodzieży w proces decyzyjny. Raport został zaprezentowany podczas ostatniego Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu.

„Według raportu „#MłodziPrzyGłosie” niemal 50 proc. osób w wieku 18–26 lat nie wie jak realizować swoje plany zawodowe. By zmienić tę rzeczywistość potrzeba rozwiązań systemowych. Te jednak nie mogą się wydarzyć bez zaangażowania pracodawców, decydentów oraz samych młodych. Dlatego bardzo się cieszymy, że powstała tak szeroka koalicja organizacji, dla których przyszłość młodych osób w Polsce jest niezwykle ważna” – mówiła Anna Solarek z Coca-Cola Polska, firmy wspierającej działalność koalicji.

Dotychczasowe i kolejne działania koalicji można obserwować na stronie mlodziprzyglosie.pl.

#MłodziPrzyGłosie - koalicja organizacji pozarządowych działająca na rzecz poprawy sytuacji młodych osób na rynku pracy. W działalność koalicji zaangażowane są: AIESEC Polska, BEST Warszawa, Erasmus Student Network Polska, Fundacja Laboratorium Innowacji, Kultury i Edukacji, Stowarzyszenie Morena, Fundacja Nowy Głos, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Fundacja Polska Debatuje, Sempre a Frente, Stowarzyszenie na rzecz powołania Rady Młodzieży RP, Transatlantic Future Leaders Forum oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 01.04.2019, 16:55
Źródło informacji MłodziPrzyGłosie
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ