Newsletter

Polityka i społeczeństwo

EKG o rozwoju: potrzebni odważni politycy, świadomy biznes i wyedukowane społeczeństwa

24.09.2021, 16:46aktualizacja: 24.09.2021, 17:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP MediaRoom - kadr z filmu
PAP MediaRoom - kadr z filmu
Trzy podstawowe warunki do osiągnięcia ambitnych celów zrównoważonego rozwoju świata wyznaczonych przez ONZ to: odważne decyzje rządzących, zmiana priorytetów biznesowych i ekonomicznych oraz edukacja społeczeństw – uznali uczestnicy debaty o ONZ-owskiej Agendzie 2030 podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (20-22 września 2021 r.). Apelowali o współpracę i budowanie wzajemnego zaufania.

„W naszej ocenie najważniejsze obecnie z celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez ONZ to cel 13., czyli klimatyczny, oraz cel 5., czyli kwestie wolnościowe: gender, prawa człowieka i prawa pracownicze” – mówił Kamil Wyszkowski dyrektor wykonawczy, United Nations Global Compact Network Poland, agendy ONZ odpowiedzialnej za relacje z biznesem.

„Jednym z naszych priorytetów jest wdrożenie ekonomii ograniczonego rozwoju, z poszanowaniem zasobów nieodnawialnych, a odejście od ekonomii nieograniczonego wzrostu” – powiedział.

Weronika Szyszka, wiceprezeska United Nations Association Poland, wskazywała, że żaden kraj europejski nie zrealizuje celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez ONZ. Wg niej Europa jest na dobrej drodze w realizacji zamierzeń w zakresie zmniejszania ubóstwa, poprawy edukacji, zapewnienia dostępu do wody, godnej pracy czy zrównoważonych zasobów lądowych. Wyzwaniem – oprócz przeciwdziałania zmianom klimatycznym – pozostaje kwestia zmniejszania nierówności oraz wzmocnienia praw kobiet i dziewcząt.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, wspomniała, że realizacji globalnych celów służą w Polsce takie rządowe programy, jak Dostępność Plus czy Krajowa Polityka Miejska, która ma wspierać miasta w działaniach na rzecz klimatu, dostępności czy mobilności.

„Chcemy, aby więcej środków w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej trafiało na cele wskazane przez ONZ” – zadeklarowała.

Apelowała też do partnerów społecznych rządu i do samorządów o wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Marcin Krupa, prezydent Katowic, podkreślił, że dążenie do klimatycznej neutralności nie jest łatwym zadaniem dla miast, szczególnie dla tych położonych na terenach tradycyjnie przemysłowych, jakim są właśnie Katowice.

„Jednak dzisiaj nie mamy ani jednej huty w mieście, a z dziewięciu kopalń została tylko jedna. To pokazuje, że idziemy drogą transformacji z czarnego do zielonego” – mówił.

Według niego, najbardziej aktualne zadania miast to obecnie ekologia oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym energetycznych, jak fotowoltaika. Wskazał przy tym na znaczenie angażowania mieszkańców w decyzje poprzez budżet obywatelski, w tym jego część przeznaczoną na zazielenianie miasta. Głównym celem działań miast staje się poprawa jakości życia mieszkańców i zauważenie potrzeb każdej grupy społecznej: młodzieży, pracujących i seniorów.

Prezydent wskazywał też, że często polityka proekologiczna napotyka na opór części społeczeństwa, jak na przykład w przypadku prób ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast.

W imieniu młodego pokolenia głos zabrała Katarzyna Smętek, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy ministrze klimatu i środowiska, która podkreślała, że szczególnym problemem jest kryzys klimatyczny, wpływający na świadomość, a nawet zdrowie psychiczne młodych ludzi.

„Młodzież boi się kryzysu klimatycznego. Obawiamy się, że w jego efekcie nasilone będą migracje, np. z Bliskiego Wchodu czy Afryki Północnej i że zmierzymy się z brakiem mieszkań w miastach, bo się nimi będziemy musieli podzielić z migrantami” – mówiła Katarzyna Smętek.

Wskazała też na rosnące wśród młodych obawy przed suszą w Polsce.

Kamil Wyszkowski wskazywał na decyzje międzynarodowe, które sprzyjają osiąganiu celów klimatycznych – jak np. system handlu emisjami. Jako ważny trend wskazał nową politykę banków, które oferują tańsze wsparcie dla firm kierujących się dobrem środowiska, społeczeństwa i zrównoważonym zarzadzaniem.

„Takie regulacje zmieniają rzeczywistość – zarówno międzynarodowe, jak i krajowe czy branżowe – jeżeli tylko są przejrzyste dla biznesu” – powiedział.

Zdaniem Marcina Kowalczyka, kierownika zespołu klimatycznego w Fundacji WWF Polska, z korporacjami daje się rozmawiać o kryzysie klimatycznym językiem korzyści. Firmy dostrzegają korzyści dla siebie w tym, że są kojarzone jako trendsetterzy w realizacji nowatorskich technologii ekologicznych. Coraz częściej menadżerowie zdają sobie sprawę, że opłacalne jest stanięcie „na czele ego wyścigu”.

Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa potwierdzała, że następuje proekologiczna zmiana modeli biznesowych, a trend jest zwłaszcza widoczny wśród startupów.

Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast tzw. greenwashing, czyli podejmowanie przez biznes tylko pozornych działań na rzecz środowiska lub też wykorzystywanie organizacji ekologicznych dla swoich celów, wyłącznie ze względów wizerunkowych.

„Jeżeli firmy wspierają młodzież, to muszą zaakceptować, że młodzież będzie mówić jak chce, a nie jak każe sponsor” – podkreśliła Katarzyna Smętek.

Przyjęta w 2015 roku przez ONZ Agenda 2030 wskazuje na 17 celów, do jakich należy dążyć, aby zrealizować zrównoważony rozwój społeczeństw, zachować środowisko naturalne oraz zapewnić długofalowy dobrobyt na Ziemi. Więcej o Agendzie: https://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
Data publikacji 24.09.2021, 16:46
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ