Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Europarlament wezwał do powołania niezależnego organu ds. etyki UE

27.09.2021, 09:12aktualizacja: 27.09.2021, 09:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2021 - Source : EP
© European Union 2021 - Source : EP
Europarlament zaproponował porozumienie między instytucjami UE w celu poprawy przejrzystości i uczciwości. Zdaniem eurodeputowanych potrzebny jest nowy unijny organ ds. etyki, który powinien móc wszczynać dochodzenia w sprawie możliwych konfliktów interesów lub przypadków „drzwi obrotowych” wobec komisarzy, posłów do PE i personelu.

W czwartek, 23 września europarlament przyjął sprawozdanie, w którym zaproponował utworzenie Niezależnego Organu ds. Etyki (IEB), który „zapewniłby spójne i pełne wdrażanie standardów etycznych w całej UE”.

IEB dążyłby do zagwarantowania, że decyzje publiczne są podejmowane „mając na względzie dobro wspólne i zaufanie obywateli do instytucji UE”. Europosłowie wezwali do zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego (IIA) pomiędzy Parlamentem a Komisją, które byłoby otwarte dla wszystkich instytucji, agencji i organów UE.

Niemiecki europoseł sprawozdawca (Verts/EFA) podkreślił, że obecna struktura samoregulacji nie powstrzymała licznych niedawnych przypadków konfliktu interesów i zjawiska „drzwi obrotowych”

.„Jasne jest, że pilnie potrzebujemy niezależnego organu do nadzorowania etyki kwestie wewnątrz instytucji UE, aby zapewnić odpowiedzialność urzędników UE. Urzędnicy pracujący w instytucjach europejskich muszą być zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów. To nasza szansa na odzyskanie zaufania obywateli” – zaznaczył europoseł.

Uprawnienia dochodzeniowe i doradcze

W sprawozdaniu wskazano, że IEB powinien mieć szereg obowiązków, w tym być w stanie:

- wszczynać dochodzenia w sprawie możliwych konfliktów interesów lub przypadków „drzwi obrotowych” z udziałem komisarzy, posłów do PE i pracowników uczestniczących instytucji, w oparciu o informacje od stron trzecich, takich jak dziennikarze, organizacje pozarządowe, sygnaliści lub Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – w stosownych przypadkach dopuszczając anonimowość;
- proponować i doradzać w zakresie zasad etyki przed, w trakcie, a w niektórych przypadkach po zakończeniu kadencji lub zatrudnienia;
- pomagać Komisji Prawnej PE w ocenie ewentualnych konfliktów interesów kandydatów na komisarzy przed przesłuchaniami;
- uzupełnić uprawnienia śledcze Parlamentu;
- współpracować z organami krajowymi i innymi właściwymi organami i agencjami UE, takimi jak OLAF i EPPO;
- podnosić świadomość i udzielać wskazówek, a także pełnić rolę zgodności i doradztwa z możliwością wydawania zaleceń.

Zgodnie z propozycją, nowy organ powinien składać się z dziewięciu członków, po trzech z Komisji i Parlamentu oraz trzech spośród byłych sędziów TSUE, byłych członków Trybunału Obrachunkowego i byłych Rzeczników Praw Obywatelskich UE. Byli eurodeputowani i komisarze nie powinni stanowić więcej niż jednej trzeciej członków.

mp/

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 27.09.2021, 09:12
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ