Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Europejski Instytut Innowacji i Technologii będzie wspierać transformację środowiskową UE

08.06.2022, 13:10aktualizacja: 08.06.2022, 13:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

European Union, 2014
European Union, 2014
Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) będzie skupiać się głównie na transformacji środowiskowej w Unii Europejskiej, a w szczególności dążeniu UE do zeroemisyjności.

Fragmenty raportu na ten temat zamieszczono na firmowanej przez Parlament Europejski i Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego stronie internetowej www.what-europe-does-for-me.eu/pl dotyczącej wpływu UE na nasze codzienne życie.

Chcąc pobudzić wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy, Unia Europejska utworzyła Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), który promuje współpracę między podmiotami sektora szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji.

Finansuje on w tym celu wspólnoty wiedzy i innowacji, które zajmują się takimi ważnymi wyzwaniami społecznymi jak cyfryzacja, mobilność w miastach, klimat i surowce. Dotacje trwają do 15 lat.

Unia postanowiła udoskonalić EIT i przedłużyć jego funkcjonowanie na kolejne siedem lat. Jest on integralną częścią programu „Horyzont Europa”, głównego programu unijnego poświęconego badaniom naukowym i innowacji.

W ramach EIT powstaną dwie nowe wspólnoty wiedzy i innowacji. Jedna w sektorze kultury i kreatywnym oraz przemysłu (ma zostać uruchomiona w latach 2022–2023), a druga w sektorach wody, morza i ekosystemów (ma zostać uruchomiona w 2026 roku).

Instytut będzie skupiać się głównie na transformacji środowiskowej, a w szczególności na zobowiązaniu Unii do obniżenia do zera emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku.

EIT będzie też w większym stopniu wspierać regiony Unii o niskim poziomie innowacji. Ma także dopilnować, by wspólnoty wiedzy i innowacji miały odpowiedni zasięg geograficzny. Instytut będzie uzupełniać działania Europejskiej Rady ds. Innowacji, która powstała w ramach programu „Horyzont Europa”. Ma ona wskazywać i wspierać przełomowe technologie oraz innowacje.

Budżet EIT wynosi 3 proc. całkowitego budżetu programu „Horyzont Europa”. Dzięki niemu Instytut ma skutecznie działać. Przy czym budżet ten jest niższy niż chciał tego Parlament Europejski, który domagał się 4 proc. ogólnego budżetu „Horyzontu Europa”.

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.06.2022, 13:10
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.