Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Europejski Rok Umiejętności - szanse na naukę i podnoszenie kwalifikacji

14.02.2023, 13:38aktualizacja: 14.02.2023, 13:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. KE
Fot. KE
Ustanowienie przez Komisję Europejską roku 2023 „Europejskim Rokiem Umiejętności” oznacza dla unijnych obywateli kolejne możliwości nauki, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, czy udziału w szkoleniach dofinansowanych z Funduszy Europejskich. UE kieruje na te cele potężne środki finansowe, ujęte m.in. w EFS+, „Cyfrowej Europie”, czy programie „Erasmus+”.

KE ogłosiła „Rok Umiejętności” ze świadomością, że obecnie ponad trzy czwarte przedsiębiorstw w UE zgłasza trudności ze znalezieniem pracowników posiadających niezbędne umiejętności, a najnowsze dane Eurostatu wskazują, że tylko 37 proc. dorosłych regularnie uczestniczy w szkoleniach. Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego wskazuje, że 4 na 10 dorosłych i co trzecia osoba pracująca w Europie nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Ponadto już w 2021 r. w 28 zawodach - od budownictwa i opieki zdrowotnej po inżynierię i informatykę - występowały niedobory pracowników. Równocześnie kobiety są słabo reprezentowane w zawodach i na studiach związanych z technologią; stanowią jedną szóstą specjalistów w dziedzinie informatyki oraz jedną trzecią absolwentów nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki.

Państwa członkowskie zatwierdziły cele społeczne UE na 2030 rok, zgodnie z którymi co najmniej 60 proc. dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniach. Realizacja tego założenia jest również warunkiem osiągnięcia docelowego wskaźnika zatrudnienia na poziomie co najmniej 78 proc. do 2030 roku. W Cyfrowym kompasie wyznaczono cel UE, zgodnie z którym do 2030 roku co najmniej 80 proc. wszystkich dorosłych powinno posiadać co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, a w UE powinno być zatrudnionych 20 mln specjalistów w dziedzinie ICT.

Nowy impuls uczeniu się przez całe życie ma dać wspieranie większych, skuteczniejszych i sprzyjających włączeniu społecznemu inwestycji w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, troska o to, by umiejętności odpowiadały potrzebom rynku pracy oraz dopasowanie aspiracji poszczególnych osób i umiejętności do możliwości na rynku pracy. Komisja zapowiada propagowanie możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji, organizowanie wydarzeń i kampanii podnoszących świadomość konieczności podnoszenia i zmiany kwalifikacji, promowanie narzędzi i instrumentów służących poprawie przejrzystości i łatwiejszemu uznawaniu kwalifikacji.

Za tymi celami stoją potężne środki finansowe, zwłaszcza Europejski Fundusz Społeczny Plus, główny instrument UE służący inwestowaniu w ludzi, dysponujący budżetem w wysokości ponad 99 mld euro na lata 2021-2027. W obszarze umiejętności i miejsc pracy może wspierać reformy i inwestycje w państwach członkowskich również Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności zatwierdzonych dotychczas przez Komisję i Radę około 20 proc. wydatków socjalnych przeznaczono na właśnie „zatrudnienie i umiejętności”.

580 mln euro w ramach programu „Cyfrowa Europa” przeznaczone jest na rozwój zaawansowanych umiejętności cyfrowych. Jest to finansowanie strategiczne, służy m.in. wsparciu rozwoju puli wykwalifikowanych, utalentowanych ekspertów cyfrowych, a jednocześnie poprawie współpracy między państwami członkowskimi UE a zainteresowanymi stronami w zakresie umiejętności cyfrowych i miejsc pracy.

Program „Horyzont Europa” wspiera umiejętności naukowców, przedsiębiorców i innowatorów, w szczególności przez działania „Maria Skłodowska-Curie”, Europejską Radę ds. Innowacji i Europejski Instytut Technologii. Z kolei Erasmus+ dysponuje budżetem 26,2 mld euro i wspiera m.in. rozwój osobisty i zawodowy osób uczących się, pracowników i instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 14.02.2023, 13:38
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ