Newsletter

Polityka i społeczeństwo

FERS - zapadły decyzje ws. projektów na kwotę ponad 1 mld zł

20.03.2023, 08:29aktualizacja: 20.03.2023, 08:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Źródło: EC - Audiovisual Service
Źródło: EC - Audiovisual Service
Podniesienie kompetencji ponad 2 tys. nauczycieli, czy wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry JST w zakresie zarządzania cyfryzacją - Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) zatwierdził kryteria wyboru projektów m.in. dla tych dwóch obszarów.

W sumie - jak podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - podczas ostatniego, trzeciego już posiedzenia, Komitet Monitorujący program FERS przyjął do realizacji cztery konkursy oraz zatwierdził dziewięć projektów niekonkurencyjnych na łączną kwotę ponad 1 mld zł.

FERS stanowi kontynuację dotychczas realizowanego Programu Wiedza Edukacja Rozwój. To kompleksowy i różnorodny tematycznie program, który będzie odpowiadał na kluczowe wyzwania w polityce społecznej czy edukacji. Mamy na ten cel około 5 mld euro.

„W programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 będą realizowane i dofinansowane przedsięwzięcia na rzecz poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej czy ochrony zdrowia” - przypomniała podczas III posiedzenia Komitetu Monitorującego FERS wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Komitet zatwierdził kryteria wyboru projektów dotyczących mobilności międzynarodowej, planowanych do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, na zasadach programu Erasmus+. Zakłada się, że w ich wyniku ponad 5,5 tys. uczniów i 2,3 tys. nauczycieli podniesie swoje kompetencje i umiejętności zawodowe.

Komitet przedyskutował i zatwierdził także kryteria dla projektów dotyczących m.in. e-materiałów dla uczniów o pochodzeniu migracyjnym, wsparcia szkoleniowo-doradczego dla kadry JST w zakresie zarządzania cyfryzacją, czy rozwiązań informatycznych dla prowadzenia egzaminów zawodowych online, czy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Ponadto zatwierdzono kryteria dla dwóch konkursów w obszarze szkolnictwa wyższego, mających na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji studentów, a także kadry dydaktycznej uczelni w branżach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki (m.in. energetyka, transport, zielone technologie). Dzięki nim co najmniej 80 uczelni otrzyma szansę na realizację tego typu projektów w tym zakresie już w 2 kwartale br.

Komitet zatwierdził także do realizacji pierwszy konkurs skierowany do organizacji partnerów społecznych.

„Wsparcie to będzie służyło budowaniu tzw. potencjału bazowego organizacji partnerów społecznych w wymiarze osobowym, organizacyjnym, procesowym, aby poprawić skuteczność realizowanych przez te organizacje zadań związanych z uczestnictwem w procesie stanowienia i monitorowania prawa. W zaplanowanym konkursie zakładane jest wsparcie co najmniej 159 organizacji partnerów społecznych oraz 1,8 tys. ich przedstawicieli. Na konkurs przeznaczono 54 mln zł” - informuje resort funduszy.

Przedmiotem posiedzenia były również założenia konkursu, dzięki któremu chcemy zapewnić dalsze funkcjonowanie inkubatorów innowacji społecznych.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.03.2023, 08:29
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ