Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Grodzisk Mazowiecki: Załatw sprawę w urzędzie miejskim bez wychodzenia z domu

14.01.2023, 09:35aktualizacja: 14.01.2023, 09:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. UM Grodzisk Mazowiecki
Fot. UM Grodzisk Mazowiecki
Mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki mogą załatwić wiele spraw administracyjnych przez internet za pomocą e-usług przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub konta lokalnego. W tym celu Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim stworzył specjalną zakładkę na stronie internetowej o nazwie e-Urząd, gdzie interesanci mogą odnaleźć dostępne e-usługi.

Korzystając z e-formularzy dostępnych na stronie www.grodzisk.pl mieszkańcy mogą załatwić przez internet takie sprawy jak:

1.    Program do obsługi zezwoleń na sprzedaż alkoholu z funkcją złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
2.    Moderowany portal konsultacji społecznych
3.    Wirtualny urząd
4.    Aplikacja do zgłaszania
5.    Formularz elektroniczny na e puap deklaracja – podatek od nieruchomości
6.    Formularz elektroniczny na e puap deklaracja – podatek
7.    Formularz elektroniczny na e puap deklaracja – podatek leśny
8.    Formularz elektroniczny na e puap deklaracja – podatek od środków transportu
9.    e-Usługa złożenia wniosku z wykorzystaniem platformy ePUAP oraz wydania decyzji/zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości, ze wsparciem słowników systemu dziedzinowego (adresy, działki).
10.    e-Usługa złożenia wniosku z wykorzystaniem platformy ePUAP oraz wydania dokumentu z informacją o numerze porządkowym nieruchomości, ze wsparciem słowników systemu dziedzinowego (adresy, działki).
11.    e-Usługa złożenia wniosku oraz wydanie wypisu i wyrysu na podstawie danych z rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem platformy e-PUAP ze wsparciem słowników systemu dziedzinowego (adresy, działki) wraz z wniesieniem opłaty.
12.    e-Usługa złożenia wniosku oraz wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania ze wsparciem słowników systemu dziedzinowego (adresy, działki) wraz z wniesieniem opłaty.
13.    e-Usługa złożenia wniosku oraz wydanie zaświadczenia o ujęciu nieruchomości w gminnej ewidencji zabytków z wykorzystaniem platformy e-PUAP ze wsparciem słowników systemu dziedzinowego (adresy, działki).
14.    Utworzenie strony internetowej przez przedsiębiorców
15.    Możliwość wypełnienia i wysłania formularza wniosku o założenie konta w Gminnym Portalu Usług Publicznych dla osób prawnych/fizycznych
16.    Możliwość wypełnienia i wysłania formularza wniosku o dezaktywację konta w Gminnym Portalu Usług Publicznych dla osób prawnych/fizycznych
17.    Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
18.    Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego
19.    Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
20.    Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
21.    Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej na odbieranie odpadów komunalnych
22.    Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym
23.    Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o zezwolenie na lokalizację reklamy  na nieruchomości/obiekcie będącym własnością gminy
„E-usługi w Gminie Grodzisk Mazowiecki” są współfinansowane ze środków RPO WM 2014 – 2020 Priorytet II „Wzrost e – potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 E – usługi, Poddziałanie 2.1.1 E – usługi dla Mazowsza.

baner

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 14.01.2023, 09:35
Źródło informacji Grodzisk Mazowiecki:
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.