Newsletter

Polityka i społeczeństwo

IPN: „Korekty ciąg dalszy”? - briefing prasowy IPN na temat publikacji dotyczącej stosunków polsko-żydowskich (komunikat)

11.09.2020, 14:52aktualizacja: 11.09.2020, 14:52

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- IPN informuje:

Nie milkną echa publikacji z 2018 r. pt. "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski (t. 1-2)" pod redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, a relacje polsko żydowskie w czasach wojny i okupacji są wciąż przedmiotem licznych polemik i manipulacji. W dniu 14 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w siedzibie przy ul. Postępu 18, Instytut Pamięci Narodowej przedstawi publikację p.t. "Korekty ciąg dalszy". Jest to replika dr. Tomasza Domańskiego na uwagi i zarzuty zawarte w odpowiedziach redaktorów i autorów książki "Dalej jest noc" do opublikowanej przez dr. Domańskiego w 2019 r. recenzji pt. "Korekta obrazu?". Przypomnijmy, w książce "Dalej jest noc…" postawiono m.in. tezę, że "dwóch spośród każdych trzech Żydów poszukujących ratunku zginęło - najczęściej za sprawą swoich sąsiadów, chrześcijan (…) zdecydowana większość próbujących się ratować Żydów zginęła z rąk polskich bądź też została zabita przy współudziale Polaków" (ze wstępu do książki "Dalej jest noc…") W październiku 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces przeciwko Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu, współautorom kontrowersyjnej książki, w obronie dobrego imienia konkretnych osób, które zostały pomówione o rzekomy współudział w mordowaniu Żydów. Instytut Pamięci Narodowej w odpowiedzi na oskarżenia o tak liczny współudział Polaków w Holokauście publikuje od lat rzetelne materiały oparte na źródłach i osadzone we właściwym kontekście historycznym. Bezpośrednią reakcją na "Dalej jest noc…" była gruntowna recenzja tej książki autorstwa dr. Tomasza Domańskiego z kieleckiej Delegatury IPN pod znamiennym tytułem "Korekta obrazu? Refleksje źródłoznawcze wokół książki +Dalej jest noc+". Odpowiedzi autorów i redaktorów na recenzję Domańskiego stanowiły przede wszystkim atak personalny na badacza, który „ośmielił” się napisać krytyczną wobec nich recenzję. Oto niektóre przykłady: recenzja nazwana została „elaboratem” (B. Engelking), „wypracowaniem” (D. Swałtek-Niewińska), „tractatus” i „potiomkinowską wioską” (T. Frydel) czy nawet… „ripostą” (A. Skibińska). Dla prof. Barbary Engelking recenzja jest „elaboratem mającym charakter paszkwilu”; prof. Dariusz Libionka: „opracowanie napisane na zlecenie, mające na celu […] zdyskredytowanie i ośmieszenie redaktorów i autorów tekstów, pokazanie ich jako ignorantów, hochsztaplerów i manipulatorów, a także cwaniaków, którzy sobie tylko znanymi sposobami otrzymują środki na swoją godną pożałowania, a przede wszystkim wrogą z punktu widzenia interesów państwa radosną twórczość”. "Korekty ciąg dalszy" jest kontynuacją dociekań dr. Domańskiego w obszarze analizy i interpretacji źródeł archiwalnych zaprezentowanych w "Dalej jest noc". W tej replice odnajdujemy przykłady nadinterpretacji (także w obszarze komentowania istniejącej literatury), zafałszowań czy braku krytycznego podejścia do materii źródłowej i budowania na tej podstawie kolejnych mitów i nieuprawnionych tez. Nowe ustalenia dr. Domańskiego potwierdzają i ugruntowują końcowe spostrzeżenia zawarte w Korekcie obrazu?: „Wiele z wymienianych zjawisk i zdarzeń powinno zostać opisanych od nowa z uwzględnieniem realiów okupacyjnych i rzetelnej analizy źródeł”.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ osz/ wj/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.09.2020, 14:52
Źródło informacji IPN
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.