Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Jaka jest świadomość prawa pracy wśród pracowników biurowych? - wyniki raportu Rocketjobs.pl

17.02.2023, 11:55aktualizacja: 17.02.2023, 12:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

RocketJob (1)
RocketJob (1)
Co piąty pracownik biurowy w Polsce ocenia swoją znajomość przepisów prawnych jako mierną lub zaledwie dostateczną. Łącznie niemal 2/3 white collars uważa, że w ich miejscu zatrudnienia przepisy pracy są respektowane, ale jednocześnie prawie 20 proc. czuje, że pracodawca łamie ich prawa [1] - tak wynika z badania portalu pracy Rocketjobs.pl. Na kim powinien spoczywać obowiązek edukacji w tym zakresie i na ile bezpiecznie Polacy czują się z obecnymi przepisami?

Badania pokazują, że pokaźna grupa polskich pracowników biurowych deklaratywnie pozytywnie ocenia swoją wiedzę na temat prawa pracy: 41 proc. z nich uważa, że zna je dobrze, 31 proc. - bardzo dobrze [2]. Poziom wiedzy o prawie idzie w parze z zajmowaną pozycją - im wyższe stanowisko, tym lepsza deklaratywna znajomość paragrafów. Najlepiej swoją znajomość praw oceniają pracownicy średnich i dużych przedsiębiorstw (kolejno 81 proc. i 80 proc.). Wciąż jednak duża grupa white collars, a dokładnie co piąty biały kołnierzyk postrzega swoją orientację w Kodeksie pracy jako mierną lub jedynie dostateczną. Na kim zatem powinien spoczywać obowiązek edukacji w tym zakresie? 64 proc. ankietowanych uważa, że na pracodawcy, 1/3 respondentów nie ma zdania na ten temat [3].

„Młodzi Polacy oceniają swoją wiedzę na temat praw pracowniczych dość łaskawie i stawiają sobie w tym zakresie >>mocną czwórkę<<. Jednocześnie odsuwają od siebie ten temat - powszechne jest przekonanie, że edukacja pracowników w zakresie prawa pracy powinna leżeć w gestii pracodawcy (64 proc.), a rzadziej samego pracownika (46 proc.). Być może prawa pracownicze nie są pasjonującym tematem i - co ważniejsze - chyba nie są zbytnio zrozumiałe” - komentuje Marta Bierca, dr socjologii (SWPS), etnolożka i antropolożka współzałożycielka agencji badawczej WiseRabbit i współautorka badania.

Czy prawo pracy daje nam poczucie bezpieczeństwa?

Fakt znajomości kodeksu to jedno, ale czy pracownicy czują, że obecne prawa zabezpieczają ich interesy? Okazuje się, że aż 80 proc. white collars w Polsce czuje się bezpiecznie z obecnymi przepisami prawnymi. Jedynie 10 proc. z nich uważa, że obecny kodeks nie daje im komfortu psychicznego w miejscu pracy, 11 proc. nie jest tego pewnych [4]. Jak na tym tle wypadają pracodawcy? Nienajgorzej, bo niemal 70 proc. pracowników biurowych zgadza się, że w ich organizacji przepisy prawa pracy są respektowane. Martwi jednak fakt, że niemal 20 proc. tej grupy czuje, że pracodawca łamie ich prawa [5].

Prawo pracy - czy potrzebna mi ta wiedza?

72 proc. white collars w Polsce zgadza się, że znajomość prawa pomaga w pracy. Zaskakująco są też tacy, którzy myślą odmiennie - 16 proc. uważa, że nie, 12 proc. nie ma zdania. Rolę świadomości przepisów prawnych doceniają szczególnie kobiety, 75 proc. z nich twierdzi, że wiedza na ten temat pomaga w środowisku zawodowym (względem 68 proc. mężczyzn), jednak duża grupa mężczyzn wydaje się być sceptyczna - 20 proc. z nich w ogóle nie postrzega przydatności znajomości prawa w pracy [6].

„Badanie pokazuje, że młodzi Polacy potrzebują edukacji w zakresie praw pracowniczych: w kontekście korzyści, z użyciem przyjaznego języka, z zastosowaniem przykładów. Widać potrzebę odczarowania przepisów jako niezrozumiałych i przydatnych jedynie w sytuacjach problematycznych czy konfliktowych” - mówi Marta Bierca, dr socjologii (SWPS), etnolożka i antropolożka, współzałożycielka agencji badawczej WiseRabbit i współautorka badania.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Rocketjobs.pl, metodą ilościową na próbie N=500 polskich pracowników biurowych przez agencję WiseRabbit, pod kierownictwem dr socjologii Marty Biercy (SWPS) w styczniu 2023 r.

Opierając się na wynikach badań portal Rocketjobs.pl zainicjował kampanię edukacyjną pod hasłem www.prawopracyjestmegafajne.pl, której celem jest zwiększenie wiedzy dotyczącej prawa pracy wśród pracowników oraz zachęcenie ich do zapoznania się z przysługującymi im prawami.

[1] Badanie ilościowe na zlecenie Rocketjobs.pl na próbie N=500 pracowników biurowych w Polsce, styczeń 2023 r.

[2] Badanie ilościowe na zlecenie Rocketjobs.pl na próbie N=500 pracowników biurowych w Polsce, styczeń 2023 r.

[3] Badanie ilościowe na zlecenie Rocketjobs.pl na próbie N=500 pracowników biurowych w Polsce, styczeń 2023 r.

[4] Badanie ilościowe na zlecenie Rocketjobs.pl na próbie N=500 pracowników biurowych w Polsce, styczeń 2023 r.

[5] Badanie ilościowe na zlecenie Rocketjobs.pl na próbie N=500 pracowników biurowych w Polsce, styczeń 2023 r.

[6] Badanie ilościowe na zlecenie Rocketjobs.pl na próbie N=500 pracowników biurowych w Polsce, styczeń 2023 r.

Źródło informacji: RocketJobs

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 17.02.2023, 11:55
Źródło informacji RocketJob
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ