Newsletter

Polityka i społeczeństwo

KNM 2023: przejście na transport zeroemisyjny to nowe wyzwania dla polityk krajowych

29.09.2023, 12:48aktualizacja: 29.09.2023, 12:59

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fit for 55, AFIR, Net Zero, IRA - europejskie i światowe rządy oraz regulatorzy wyznaczają coraz ambitniejsze cele dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w transporcie. Na pytanie, czy „tsunami nowych regulacji” wesprze rozwój nowej mobilności w Polsce, Europie i na świecie odpowiadali eksperci podczas trzeciego dnia Kongresu Nowej Mobilności (KNM) w Łodzi.

Ostatni dzień Kongresu Nowej Mobilności jest tradycyjnie dniem, w którym debaty mają charakter najbardziej międzynarodowy i dotyczą konkretnych zmian w legislacji, umożliwiających wdrożenie regulacji unijnych w Polsce, aby pozwolić rozwijać się transportowi zeroemisyjnemu w sposób niczym nieskrępowany.

„W ramach ścieżki Global Mobility Forum wysłuchaliśmy wielu konkretnych, merytorycznych debat obejmujących m.in. prezentacje zapisów ustaw, które będziemy proponować w najbliższym czasie do wdrożenia. Dowiedzieliśmy się, w jakich obszarach odniesiono sukcesy na europejskich rynkach, ale też jakie zostały popełnione błędy” - mówił Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), organizator kongresu.

PSPA corocznie tworzy Białą Księgę Nowej Mobilności, pakiet projektów zmian legislacyjnych w m.in. prawie podatkowym, budowlanym czy energetycznym. W tym roku w Białej Księdze znalazły się nowe dla polskiego porządku prawnego kwestie związane z mobilnością, m.in. definicja nowej mobilności. Są także zmiany idące w kierunku uregulowania rynku rowerowego.

„W Białej Księdze opisujemy także wyzwania i proponujemy jak tym wyzwaniom skutecznie odpowiadać. Jeśli mamy do realizacji cele, które są już jasno określone i zdefiniowane w unijnym rozporządzeniu AFIR to musimy mieć narzędzia, które pozwolą nam na odpowiednią realizację inwestycji” - podkreślił Maciej Mazur.

W marcu 2023 r. Unia Europejska przyjęła nowe normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych, które wymagają 55 proc. redukcji emisji z nowych samochodów osobowych i 50 proc. z dostawczych do 2030 r. (w porównaniu do 2021 r.) oraz 100 proc. dla obu kategorii do 2035 r.

W lutym 2023 r. Komisja Europejska opublikowała również proponowane zmiany rozporządzenia w sprawie redukcji emisji pojazdów ciężarowych (HDV) do 45 proc. w 2030 r. (w porównaniu z 2019 r.), 65 proc. do 2035 r. i 90 proc. do 2040 r.

Dyrektywa AFIR, przyjęta w 2023 r. przez Parlament Europejski w ramach pakietu Fit for 55 (unijnego planu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r.) zakłada szybszy rozwój stacji ładowania na głównych drogach UE, wprowadzenie prostego w użytkowaniu i zrozumiałego cenowo ładowania oraz tankowania paliw alternatywnych, a także znaczącą redukcję emisji w sektorze transportu morskiego.

AFIR ustala minimalne obowiązkowe cele krajowe: rozmieszczenie do 2026 r. na głównych drogach UE stacji ładowania samochodów elektrycznych co 60 km, a do 2028 r. stacji tankowania wodoru co 100 km. Oznacza to m.in. zwiększenie w ciągu trzech lat liczby stacji ładowania z 377 tys. obecnie do ponad 800 tys. Do 2024 r. państwa członkowskie Unii będą musiały przedstawić plan, jak te cele osiągnąć.

„Zielona transformacja w transporcie ma znaczenie dla rozwoju gospodarki i wzrostu ekonomicznego, a korzystne otoczenie regulacyjne w Europie wpływa na globalny wzrost rynku pojazdów elektrycznych” - uważa dr Elizabeth Connelly, analityk ds. technologii energetycznych i transportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA).

Ekspertka przedstawiła rekomendacje dla krajowych rządów. Obejmują one: utrzymanie i dostosowanie wsparcia dla samochodów elektrycznych; uruchomienie rynku zeroemisyjnych samochodów ciężarowych, promowanie wdrażania zeroemisyjnego transportu w gospodarkach wschodzących i rozwijających się; rozbudowę infrastruktury pojazdów elektrycznych oraz inteligentnych sieci przesyłowych; a także zapewnienie bezpiecznych, odpornych i zrównoważonych łańcuchów dostaw dla branży pojazdów elektrycznych.

Rządy coraz częściej ogłaszają także polityki wspierające produkcję pojazdów i baterii, a także łańcuchy dostaw kluczowych surowców.

W USA ustawa o redukcji inflacji (IRA), uchwalona w sierpniu 2022 r. wprowadziła warunki dotyczące ulgi podatkowej dla konsumentów zeroemisyjnych pojazdów, w tym wymóg, aby końcowy montaż pojazdu odbywał się w Ameryce Północnej. Spełnienie tych warunków uprawnia do ulgi w wysokości do 7,5 tys. USD na pojazd.

Ustawa wywołała poruszenie wśród globalnych firm z branży elektromobilności. W okresie od sierpnia 2022 r. do marca 2023 r. wiodący producenci pojazdów elektrycznych i baterii zainwestowali w USA 52 mld dolarów, z czego 50 proc. przypada na produkcję baterii, a około 20 proc. na komponenty akumulatorów oraz produkcję pojazdów elektrycznych.

Z kolei Unia Europejska zaproponowała w marcu 2023 r. ustawę Net Zero Industry Act, której celem jest zaspokojenie przez krajowych producentów prawie 90 proc. rocznego zapotrzebowania UE na baterie, które wyniesie w 2030 r. co najmniej 550 GWh.

Zdaniem ekspertów „tsunami regulacji” wymaga systemowego podejścia zarówno do skalowania produkcji, do czego niezbędna jest chociażby budowa nowych fabryk, jak i do zapewnienia wykwalifikowanej siły roboczej.

„W sektorze produkcji baterii potrzeba w EU ok. 800 tys. pracowników - zarówno kadry zarządzającej, inżynierów, jak i wykwalifikowanych robotników. Mamy pilną potrzebę znalezienia i wykształcenia specjalistów, nie tylko w łańcuchu wartości bateryjnych, ale też w branży zielonych energii. Dlatego powołaliśmy Instytut Energii Odnawialnych, w którym zapewniamy narzędzia dla przyszłych pracowników” - wskazała Oana Pena, dyrektor Instytutu Umiejętności INNOEnergy.

Zielona rewolucja w transporcie oprócz regulacji potrzebuje również przekonania szerokich rzesz ludzi do nowej mobilności. Służyć temu może m.in. promocja sportów motorowych w wersji elektrycznej. O korzyściach z elektryfikacji motosportu rozmawiali m.in. czołowi polscy sportowcy.

„Sporty motorowe zawsze były przestrzenią do testowania nowych technologii i wypracowania rozwiązań stosowanych potem w cywilnym transporcie. Zawody e-sportowe staną się widowiskiem dla całej rodziny, nawet dla małych dzieci - bo przy znacznie niższym poziomie hałasu atrakcją pozostanie dynamiczna, agresywna jazda” - podkreśliła Gosia Rdest, zawodniczka W Series (kobiecej serii wyścigowej towarzyszącej Formule 1) i prestiżowej Alpine Elf Europa Cup.

Kongres Nowej Mobilności odbywał się w dniach 26-28 września w Łodzi. Części konferencyjnej towarzyszyły targi, na których można oglądać innowacyjne rozwiązania z całego łańcucha sektora e-mobility oraz liczne premiery samochodów elektrycznych.

Źródło informacji: PAP MediaRoom
 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.09.2023, 12:48
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ