Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Koalicja Klimatyczna: rolnictwo to nasza wspólna sprawa. Czas na pakt społeczny dla polskiego rolnictwa

07.11.2023, 08:00aktualizacja: 07.11.2023, 10:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

iStock
iStock
Zapewnienie godziwych dochodów rolnikom, odpowiedniej jakości i ilości żywności wszystkim mieszkańcom Polski oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich powinno stać się priorytetem dla każdego polityka i decydenta w naszym kraju - wskazują wspólnie Koalicja Klimatyczna, Koalicja Żywa Ziemia, Koalicja Ratujmy Rzeki, Koalicja Rolnictwo dla Przyrody oraz Koalicja Stop Fermom Przemysłowym.

Kiedy zaczniemy rozmowę o przyszłości polskiego rolnictwa? Czas zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe oraz ochronę społecznych, kulturowych i przyrodniczych wartości wsi - mówią organizacje ekologiczne i apelują o Pakt Społeczny dla polskiego rolnictwa.

„Rolnictwo mierzy się z wyzwaniami ekonomicznymi, społecznymi oraz środowiskowo-klimatycznymi. To m.in. wysokie ceny środków produkcji rolnej i inflacja, które przyczyniają się do obniżenia konkurencyjności polskiego rolnictwa, brak wsparcia dla małego przetwórstwa rolnego w Polsce, ale nie tylko. Polskich wsi dotykają negatywne skutki społeczne intensyfikacji rolnictwa, dewastowanie krajobrazu i trudności w konkurowaniu z wielkimi dostawcami przez małe i ekologiczne gospodarstwa” - wskazują wspólnie koalicjanci.

Wyzwaniem na przyszłość są kwestie klimatyczne i środowiskowe - modyfikacja klimatycznych czynników produkcji rolnej, susze i niewłaściwe gospodarowanie wodą, przenawożenie, nadmiar antybiotyków w produkcji zwierzęcej, ekstremalne zjawiska pogodowe, a także nowe choroby upraw.

„Kraje, które jako pierwsze dostrzegą potrzebę wsparcia rolniczek i rolników, aby skutecznie mogli zmierzyć się z tymi wyzwaniami, nie tylko zyskają przewagę konkurencyjną nad innymi, ale także zapewnią swoim obywatelkom i obywatelom bezpieczeństwo żywnościowe - powiedział Zbigniew Karaczun, profesor SGGW i ekspert Koalicji Klimatycznej. - Dlatego zdecydowaliśmy się zaapelować do rolników, polityków, ekspertów, naukowców, ale też zwykłych konsumentów o udział w debacie nad przyjęciem Paktu społecznego dla rolnictwa. Chcemy wysłuchać obywateli, a nie tylko lobbystów czy polityków i wypracować nową strategię wsparcia krajowego rolnictwa”.

Istock

Wszyscy jemy, wszyscy decydujemy

Ignorowanie tych problemów doprowadzi do pogłębiającego się kryzysu polskiej wsi, rolnictwa oraz jakości i bezpieczeństwa żywności. „Dążenie do dalszej intensyfikacji i uprzemysłowienia produkcji rolnej w Polsce nie jest korzystne ani dla rodzinnych gospodarstw rolnych, ani dla obszarów wiejskich, ani dla konsumentów. Jest to natomiast podejście, które pogłębia problemy społeczne, środowiskowe i klimatyczne - zarówno w lokalnej, jak i ogólnopolskiej skali” - powiedziała Justyna Zwolińska z Koalicji Żywa Ziemia.

Odpowiedzi na problemy polskiego rolnictwa musimy wypracować z szerokim udziałem strony społecznej i w zgodzie z wiedzą naukową.

„Konieczne są ochrona i odtwarzanie naturalnych i półnaturalnych siedlisk przyrodniczych - enklaw różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym. W tę transformację włączyć się muszą zarówno producenci/producentki żywności jak i konsumenci/konsumentki” - uważa Aleksandra Pępkowska-Król z Koalicji Rolnictwo dla Przyrody.

„Polska dostarcza do Bałtyku ponad 50% biogenów niszczących ten akwen. Ważne byłoby przywrócenie zachęcających dopłat dla rolników za wprowadzanie barier biologicznych wzdłuż rzek i potoków, chroniących nasze wody i Bałtyk przed spływem chemii rolniczej” - mówi Radosław Gawlik z Koalicji Ratujmy Rzeki.

„Skoro wszyscy jemy, wszyscy powinniśmy mieć wpływ na to, w jaki sposób produkowana jest żywność, którą spożywamy. Dlatego, apelujemy o rozpoczęcie szerokiego dialogu, w którym wezmą udział rolnicy, konsumenci, eksperci i politycy” - mówi Beata Borowiec, rzeczniczka polityczna Koalicji Klimatycznej.

Pięć Koalicji, oprócz wystosowania do polityków apelu o Pakt społeczny dla polskiego rolnictwa, organizuje cykl debat z udziałem ekspertów, polityków i działaczy społecznych, by wypracować wspólne odpowiedzi na wspomniane wyzwania.

Źródło informacji: Koalicja Klimatyczna
 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 07.11.2023, 08:00
Źródło informacji Koalicja Klimatyczna
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ