Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Komunikat Prokuratury Krajowej dot. polecenia Zastępcy Prokuratora Generalnego Pana Krzysztofa Sieraka (komunikat)

25.08.2020, 10:33aktualizacja: 25.08.2020, 10:33

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- PK informuje:

Prokuratura Rejonowa w Lesku prowadzi postępowanie dotyczące okoliczności zaistniałych podczas wtargnięcia na posesję i awantury sąsiedzkiej. Ze wstępnych ustaleń postępowania wynika, że w trakcie zdarzenia mężczyzna, który wtargnął na teren posesji sąsiada, groził mu i członkom jego rodziny pozbawieniem życia. Został on wezwany do opuszczenia posesji, do czego się nie zastosował, usiłując zaatakować przebywające tam osoby. W reakcji na działania agresora gospodarz posesji zadał mu cios narzędziem ogrodniczym, który spowodował ciężkie obrażenia ciała sprawcy wtargnięcia.

Agresor wielokrotnie nachodził wcześniej posesję swojego sąsiada i kierował wobec niego i członków jego rodziny groźby karalne. Był osobą wielokrotnie zatrzymywaną, łamiącą zasady współżycia społecznego. Z powodu jego działań gospodarz posesji mógł mieć uzasadnioną obawę o życie jego i jego rodziny.

Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak po zapoznaniu się z informacją o biegu postępowania polecił, aby zatrzymany sprawca uszkodzenia ciała został przesłuchany w charakterze świadka, gdyż zachodzą przesłanki jego działania w warunkach obrony koniecznej.

Celem śledztwa jest ustalenie, czy sprawca ugodzenia działał w granicach obrony koniecznej. Z dotychczasowych ustaleń postępowania wynika, że do uszkodzenia ciała agresora doszło w odpowiedzi na atak na terenie posesji i w uzasadnionej strachem, dramatycznej sytuacji, którą gospodarz mógł oceniać jako zagrażającą jemu i jego rodzinie.

Są to przesłanki określone w znowelizowanym w 2017 roku art. 25 §2a kodeksu karnego, które wyłączają karę: „Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące”.

Intencją autorów nowelizacji było, by pokrzywdzeni mieli przekonanie, że w obronie własnego domostwa mogą działać skutecznie, nie obawiając się ewentualnych konsekwencji dynamicznego, często niemożliwego do zaplanowania działania.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ jml/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.08.2020, 10:33
Źródło informacji PK
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ