Newsletter

Polityka i społeczeństwo

KPRM: Premier Mateusz Morawiecki o zwiększeniu szans rozwojowych w każdym zakątku Polski (komunikat)

23.05.2023, 13:43aktualizacja: 23.05.2023, 13:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazuje:

Największym wyzwaniem przed nami jest zrównoważony rozwój. Wspieramy jednostki samorządu terytorialnego (JST) w ich działaniu. Chcemy, by nowe, bezpieczne drogi, wyremontowane szkoły i inne inwestycje powstawały w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców w każdym zakątku Polski. Premier Mateusz Morawiecki podjął ten temat na Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla JST. Przypomniał o licznych inwestycjach – w tym ponad 11 tysiącach projektów o wartości 63 mld zł, realizowanych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Sprawiedliwy rozwój

– W moim rozumieniu rozwój sprawiedliwy, rozwój zrównoważony opiera się o skierowanie strumieni środków tam, gdzie poszczególne miasta i miasteczka utraciły lub tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze w związku ze zmianami administracyjnymi, które zostały wprowadzone – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Działania rządu to zwiększenie szans rozwojowych w każdym zakątku Polski. Inwestycje odwracają też trend, który skłaniał ludzi do wyjazdów. To właśnie dzięki podniesieniu jakości życia w całej Polsce, możemy skłonić ludzi do powrotu do rodzinnych miejscowości. Kierujemy środki w ramach inwestycji nie tylko na infrastrukturę, ale także na inwestycje społeczne. Nie trzeba już wyjeżdżać z rodzinnej miejscowości, by komfortowo żyć i się rozwijać.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

To jeden z programów, który wspomaga rozwój gmin, powiatów i miast w całej Polsce. Łącznie zrealizowaliśmy już jego 5 edycji. W 2 z nich wszystkie samorządu mogły ubiegać się o środki, a 3 były celowe:

- dla gmin, w których działały państwowe gospodarstwa rolne;

- dla gmin uzdrowiskowych

- oraz edycję poświęcona rozwojowi stref przemysłowych.

To łącznie ponad 63 mld złotych na ponad 11 tysięcy inwestycji. Dzięki temu powstają nowe, bezpieczne drogi i infrastruktura wodno-kanalizacja. To także większe możliwości edukacyjne, sportowe i turystyczne w bezpośrednim sąsiedztwie, z których mogą korzystać mieszkańcy gmin i powiatów w całej Polsce. Już zostało zrealizowanych 1470 projektów.

Premier zapowiedział, że jeśli pozwoli na to stan finansów publicznych, jeszcze w 2023 r. zrealizujemy kolejną odsłonę Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Ten program stanie się cykliczną pozycją w budżecie. To jest nasz pomysł i zobowiązanie wobec Polski lokalnej.

Polska atrakcyjna dla inwestorów

Premier podkreślał, że podczas spotkań z inwestorami zachęca do inwestycji nie tylko w dużych ośrodkach. Zwrócił uwagę na kluczowe dla potencjalnych inwestorów wymiary. Jednym z nich jest infrastruktura gminna i powiatowa, wodno-kanalizacyjna i drogowa. To, że autostrady i drogi ekspresowe prowadzą do mniejszych miejscowości, zwiększa ich atrakcyjność.

– To wydatnie zwiększa potencjał, wydatnie zwiększa szansę na ulokowanie inwestycji w waszych gminach, waszych powiatach, waszych miastach i miasteczkach – powiedział szef polskiego rządu. Nowe inwestycje to koło zamachowe do dalszego rozwoju. Nie tylko pozwalają na znalezienie pracy w bezpośrednim sąsiedztwie, ale i wywołują kolejne zmiany – powstanie nowej drogi czy szkoły, zwiększenie atrakcyjności regionu.

Wsparcie dla samorządów

To nie jedyny program, w którym samorządy mogły ubiegać się o środki. Proponowaliśmy dodatkowe finansowanie także w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na III kwartał 2023 r. planujemy subwencję rozwojową dla samorządów.

Wspieramy samorządy także w rozwoju infrastruktury drogowej. Dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg od 2019 r. zrealizowaliśmy inwestycje o długości ponad 18 tys. km. na łączną sumę prawie 13 mld zł. Gdyby te drogi wiodły wzdłuż granicy Polski, umożliwiłyby objechanie jej ponad 5 razy!

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

ero/ sdd/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.05.2023, 13:43
Źródło informacji KPRM
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ