Newsletter

Polityka i społeczeństwo

KPRM: Walczymy o tani roaming dla wszystkich Europejczyków (komunikat)

03.12.2021, 21:22aktualizacja: 03.12.2021, 21:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje:

Walczymy o tani roaming dla wszystkich Europejczyków- Po wejściu taniego roamingu przeciętne zużycie danych zagranicą wzrosło w Polsce 24 razy. Musimy utrzymać tę zasadę – powiedział minister Janusz Cieszyński podczas piątkowego spotkania ministrów UE ds. cyfrowych w Brukseli.

Czy UE potrzebuje katalogu zasad cyfrowych? W jaki sposób wzmocnić kontrolę użytkownika nad danymi w rzeczywistości cyfrowej? - to główne, choć niejedyne, tematy piątkowego posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Polskę reprezentował minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Cyberbezpieczeństwo i roaming

W trakcie piątkowego spotkania ministrowie m.in. przyjęli podejście ogólne wobec dyrektywy ws. bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS2). Dyrektywa - w świetle rosnącej liczby cyberincydentów i cyberataków - ma kluczowe znaczenie dla podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

- Cyberbezpieczeństwo jest w 100% kwestią paneuropejską. Dlatego proponujemy prace nad jednolitym mechanizmem zapewniającym stabilne finansowanie tego sektora – powiedział minister Janusz Cieszyński. W trakcie debaty na temat NIS2 zwrócił uwagę na to, że bez zapewnienia organom odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo mechanizmu finansowania, słuszne postulaty dyrektywy pozostaną wyłącznie na papierze.

W trakcie spotkania Prezydencja Słowenii przedstawiła również informacje dotyczące aktualnego stanu prac nad kluczowymi dokumentami UE dla sektora cyfrowego: rozporządzenia w sprawie roamingu międzynarodowego, aktu w sprawie zarządzania oraz rozporządzenia o e-prywatności.

- Po wejściu taniego roamingu przeciętne zużycie danych zagranicą wzrosło w Polsce 24 razy. Musimy utrzymać tę zasadę – taki postulat, wspólnie z przedstawicielami Finlandii, Litwy, Szwecji i Słowenii, w trakcie Rady przekazał minister Janusz Cieszyński. – Walczymy o tani roaming dla wszystkich Europejczyków i liczymy, że decyzje zapadną jeszcze podczas spotkania z Parlamentem Europejskim – dodał.

Prawa i zasady cyfrowe

Jedną z głównych części posiedzenia była debata orientacyjna nt. deklaracji praw i zasad cyfrowych dla Unii Europejskiej, którą Komisja Europejska planuje przedstawić w pierwszym kwartale 2022 r. Podczas dyskusji ministrowie próbowali odpowiedzieć na pytania:

• Czy europejska deklaracja w sprawie praw i zasad cyfrowych powinna wyznaczać drogę naprzód na następną dekadę i stanowić pierwszy krok do ustanowienia globalnego punktu odniesienia wraz z tymi partnerami, którzy wyznają wartości demokratyczne UE?

• Na jakich komponentach sektora cyfrowego powinna skupiać się deklaracja?

- Nie jest konieczne formułowanie na nowo i w osobnym dokumencie praw i zasad cyfrowych, których już teraz UE przestrzega – powiedział minister Janusz Cieszyński. - Transformacja cyfrowa powinna mieć ludzką twarz, czyli opierać się na podstawowych prawach i wolności człowieka, demokracji i ochronie prywatności - dodał.

Zdaniem Janusza Cieszyńskiego Unia Europejska powinna skoncentrować się na tym, aby zadbać o to, aby po końcu IV fali pandemii nie zalała nas znowu fala dezinformacji na tematy związane z COVID-19. Polska od lat zwraca uwagę na to, że wokół tematów takich jak koronawirus czy rozwój technologii 5G koncentrują się ataki informacyjne na Europę i działania państw członkowskich powinny obejmować walkę z tym zjawiskiem.

O danych

Unijni ministrowie ds. telekomunikacji rozmawiali też o kontroli konsumentów i przedsiębiorców nad ich danymi w ramach usług cyfrowych.

- Dostęp do danych to paliwo dla innowacji w nauce i biznesie. Powinniśmy wypracować standardy udostępniania danych na rzecz europejskich przedsiębiorców i należy poważnie rozważyć, czy w celu zbudowania zaufania wokół tego procesu rolę pasa transmisyjnego w tej dziedzinie nie należy powierzyć europejskim uczelniom – powiedział Janusz Cieszyński.

Minister wyraził nadzieję, że przygotowywane i planowane przez UE regulacje prawne, takie jak akt o zarządzaniu danymi (Data Governance Act, DGA) czy akt o danych (Data Act, DA) zapewnią prawne mechanizmy zwiększające zaufanie do wymiany danych. Rada przyjęła także sprawozdania z postępu prac dotyczące aktualnie procedowanych dokumentów: aktu o sztucznej inteligencji, projektu rozporządzenia o identyfikacji elektronicznej i usług zaufania oraz programu „Cyfrowa dekada”. Prace nad nimi w przyszłym roku będą kontynuowana pod przewodnictwem Francji, która na zakończenie posiedzenia zaprezentowała swój plan prac w obszarze cyfrowym.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ wkr/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.12.2021, 21:22
Źródło informacji KPRM
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ