Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Lubelskie ma już zatwierdzony harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych

19.01.2023, 14:00aktualizacja: 19.01.2023, 14:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Grafika z harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie
Grafika z harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie
Zarząd Województwa Lubelskiego 17 stycznia przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W pierwszym kwartale 2023 r. zaplanowano ogłoszenie 11 naborów.

Przyjęty przez zarząd harmonogram uwzględnia nabory wniosków, których ogłoszenie planowane jest w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W pierwszym  kwartale 2023 r. ogłoszonych zostanie 11 naborów, w tym 8 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zgodnie z harmonogramem pierwsze nabory rozpoczną się w marcu 2023 roku. Projekty będą wybierane zarówno w trybie konkurencyjnym, jak i niekonkurencyjnym.

W maju przewidziano nabór projektów z zakresu gospodarki ściekowej w aglomeracjach od 10 do 15 tyś RLM ujętych w KPOŚK, które nie spełniają wymogów Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Będzie też nabór projektów z zakresu budowy infrastruktury do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody oraz zwiększające efektywność wykorzystania wody w gminach o liczbie ludności nie większej niż 15 tys. mieszkańców. O środki będą mogły się ubiegać m.in. jednostki samorządu terytorialnego. W puli jest ponad 187 mln zł.

Również w maju jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wnioskować  o środki  na inwestycje w infrastrukturę edukacji przedszkolnej, w tym m. in. na budowę, rozbudowę i adaptację obiektów na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej, na tworzenie placów zabaw oraz projekty związane z infrastrukturą włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Druga pula środków przeznaczonych na wsparcie edukacji przedszkolnej zostanie uruchomiona w listopadzie z przeznaczeniem na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i związanej z tym bazy lokalowej i dydaktycznej.

We wrześniu wystartuje natomiast nabór projektów związanych ze wspieraniem niskoemisyjnego transportu miejskiego. W ramach tych zadań będą środki na m.in. inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany i zwiększające ruch pieszy i rowerowy w centrach miast i ich obszarach funkcjonalnych oraz przygotowanie i aktualizację Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

W harmonogramie przewidziano również nabory wniosków dla przedsiębiorców m.in. na badania naukowe i innowacje oraz na wzmacnianie wzrostu i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.01.2023, 14:00
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.