Newsletter

Polityka i społeczeństwo

"Magnolie EFS" dla 10 zachodniopomorskich instytucji

22.11.2022, 15:30aktualizacja: 22.11.2022, 17:25

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

UMWZ
UMWZ
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie nagrodził organizacje pozarządowe, instytucje i samorządy, edukatorów, zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizowany po raz ósmy konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS” ma na celu uhonorowanie zaangażowania w realizację projektów społecznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tych funduszy korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa, umożliwiając pracownikom podnoszenie kwalifikacji, wspierane są też osoby z niepełnosprawnością. Dzięki dotacjom z tego obszaru tworzone są nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach, a szkoły zyskują nowoczesny sprzęt. EFS pomaga też przechodzić młodym ludziom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz rozwijać szkolnictwo zawodowe.
 
Wspierane jest też zdrowie mieszkańców. W ramach projektów badań przesiewowych wykonano już 34 tys. mammografii i ponad 5,5 tys. kolonoskopii. Zakupiono też nowy sprzęt do badań, w tym dwa mammobusy, które docierają do najdalszych zakątków Pomorza Zachodniego.
 
Podczas poniedziałkowej finałowej gali na Zamku w Szczecinie nagrodzono laureatów w 10 kategoriach.
 
W kategorii "Beneficjent z pasją" - laureatem została Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Partnerami sieci SZOWES. To wielosektorowe, unikalne w skali kraju, partnerstwo umożliwia kompleksowe świadczenie usług w całym województwie.
 
Tytuł "Ambasadora EFS" przypadł Karolowi Lamentowi, który kieruje Zakładem Aktywności Zawodowej w Goleniowe. Jak podkreśliło jury, Lament "jest prawdziwym ambasadorem EFS – z wielkim zaangażowaniem zdobywa wiedzę i doświadczenie, zabiega o współpracę międzysektorową, międzynarodową w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami, wspiera i często sam inicjuje systemowe wsparcie na poziomie lokalnym i ponadlokalnym, przekazuje innym własną wiedzę i doświadczenie" - uzasadniło wybór jury.  

W kategorii "Równość Szans" laureatem został Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, który  prowadzi przedszkola publiczne w Drawsku Pomorskim i Czaplinku obejmujące wsparciem dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, przyczyniając się do wyrównania szans dzieci, które bez odpowiedniego wsparcia nie są w stanie normalnie funkcjonować.

"Najlepszy beneficjent POWER" to Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT. "Środki na założenie własnej działalności, wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 m-cy, szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy czy pomoc eksperta dotacyjnego w pisaniu biznesplanu sprawiły, że pula miejsc przewidzianych w projektach realizowanych przez Inbit Sp z o.o. wyczerpała się natychmiast" - tak jury uzasadniło swój wybór.
 
Kinga Karbowska została laureatką "Magnolii EFS" w kategorii "Młodzi w akcji". Wykorzystała ona ofertę Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach, odbyła staż w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawności Intelektualną w Gryficach i rozpoczęła studia podyplomowe. Liczne kursy pozwoliły jej na pracę jako nauczyciel terapeuta w PSONI w Gryficach. "Wystarczył impuls, chęć zmiany i pomoc właściwej instytucji, aby odnieść sukces" - zauważyło jury konkursu.

"Najlepszym beneficjentem RPO" została Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS. Stowarzyszenie to realizuje obecnie pięć projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO 2014-2020 z obszaru rynku pracy oraz włączenia społecznego. W 2020 roku AWIS dzięki środkom EFS utworzył ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej „Szereg Pomocy”, w ramach którego udzielana jest pomoc osobom bezrobotnym oraz biernym zawodowo w nabyciu nowych kwalifikacji oraz kompetencji, a osobom z niepełnosprawnościami – usamodzielnianie się oraz integrowanie.
 
"Magnolia EFS" z zakresu "Inwestycja w kadry" powędrowała do Piekarni Kaliszczak. Dzięki współpracy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego przedsiębiorca zrealizował projekt podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników MMŚP i przeszkolił 42 pracowników, czyli przeszło dwie trzecie całego personelu. "Inwestycja szyta na miarę" - oceniło jury konkursu.

Z kolei "Inwestycja w edukację" to innowacyjny projekt „Razem w Zawodową Przyszłość – BIS” realizowany przez Gminę Karlino. Obejmował on realizację nieodpłatnych staży i praktyk zawodowych u pracodawców, pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu przedmiotów zawodowych, dodatkowe zajęcia specjalistyczne z języka obcego branżowego, kursy zawodowe oraz szkolenia i kursy dla kadry pedagogicznej.
 
W kategorii "Inwestycja w zdrowie" nagrodzono NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W.Fabian. Ta placówka przygotowała i prowadzi projekt bezpłatnych szczepień przeciw HPV dla 2178 dziewcząt z kilu powiatów i miast.

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie otrzymało "Magnolię EFS" w dziadzinie "Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne". Placówka zajmuje się reintegracją społeczną i zawodową osób wykluczonych społecznie, zamieszkujących powiat sławieński oraz realizacją zatrudnienia socjalnego. Z ich wsparcia skorzystało już ponad 100 osób. "Centrum Integracji Społecznej jest miejscem, gdzie drzwi są otwarte dla każdego, gdzie każdy może liczyć na wsparcie, gdzie nikt nie chodzi głodny i nikt nikogo nie ocenia" - uzasadniło wybór jury konkursu.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.11.2022, 15:30
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.