Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Małopolska: Rusza etap przedkonkursowy dot. wsparcia infrastruktury badawczej w programie FEM 2021-2027

12.01.2023, 14:11aktualizacja: 12.01.2023, 14:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. PAP Samorząd
Fot. PAP Samorząd
Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w procesie identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej (etap przedkonkursowy), potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia ze środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, priorytet 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości.

"Zapraszamy do składania wniosków o wydanie opinii dla przedsięwzięć z zakresu regionalnej infrastruktury badawczej, zgodnie z postanowieniami Kontraktu Programowego dla Województwa Małopolskiego. Etap przedkonkursowy poprzedza i warunkuje możliwość udziału we właściwej procedurze konkursowej" - napisano w komunikacie.

Na finansowanie regionalnej infrastruktury badawczej w woj. małopolskim przeznaczono ponad 50 mln euro.. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone będzie na wsparcie przedsięwzięć dotyczących infrastruktury badawczej sektora nauki – w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposażenia obiektów infrastruktury publicznych organizacji badawczych na terenie województwa małopolskiego.

Wsparciem objęte zostaną inwestycje niezbędne do realizacji agend badawczych, których zakres jest zgodny z RIS tj. regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, o których mowa w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030, tj.

RIS 1 – Nauki o życiu (life science)
RIS 2 – Energia zrównoważona
RIS 3 – Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)
RIS 4 – Chemia
RIS 5 – Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych
RIS 6 – Elektrotechnika i przemysł maszynowy
RIS 7 – Przemysły kreatywne i czasu wolnego

Jak złożyć wniosek

Wnioski opracowane na podstawie załączonego formularza i Zasad identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach programu FEM 2021-2027 należy składać w formie elektronicznej: w pliku tekstowym (w formacie .doc, .docx) oraz jako skan oryginalnego dokumentu z podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy.

Więcej informacji: https://www.rpo.malopolska.pl/FEM-2021-2027/aktualnosci/nabor-wnioskow-dotyczacych-regionalnej-infrastruktury-badawczej-w-programie-fundusze-europejskie-dla-malopolski-2021-2027-etap-przedkonkursowy

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.01.2023, 14:11
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ