Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Marszałek Senatu RP uczestniczył w V Światowej Konferencji Przewodniczących Parlamentów (komunikat)

08.09.2021, 18:02aktualizacja: 08.09.2021, 19:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Senat informuje:

W dniach 7-8 września Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki uczestniczył w Wiedniu w V Światowej Konferencji Przewodniczących Parlamentów. Spotkanie odbywało się pod hasłem "Parlamenty dla pokoju, ludzi i planety" i dotyczy najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed władzą ustawodawczą na całym świecie.

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad Marszałek Senatu spotkał się z Przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Rikiem Daemsem. Przewodniczący Daems był zainteresowany poglądem Marszałka Grodzkiego na kwestie przestrzegania w Polsce wartości, które leżą u podstaw funkcjonowania Rady Europy - m.in. oceną stanu praworządności i przestrzegania praw człowieka na różnych płaszczyznach. Tematem rozmowy była także planowana na pierwszą połowę października br. wizyta Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Polsce, podczas której planowane jest między innymi jego wystąpienie na posiedzeniu Senatu RP.

Marszałek Senatu RP prowadził także w Wiedniu rozmowy dwustronne z szefami parlamentów. Prof. Tomasz Grodzki spotkał się m.in z przewodniczącą japońskiej Izby Radców, Akiko Santo i Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei Byeongiem Seugiem Parkiem i Drugim Wiceprzewodniczącym Izby Reprezentantów Libii Ihmedem Hamadem Alim Homą. W kuluarach obrad Marszałek Senatu rozmawiał z Przewodniczącym Federalnej Rady Narodowej Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Saqrem Ghobashem.

Prof. Tomasz Grodzki odbył także spotkanie z Przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego Republiki Azerbejdżanu, prof. Sahibą Gafarovą, która w rozmowie doceniła dobry stan relacji dwustronnych i przypomniała o zaangażowaniu Zgromadzenia Narodowego Republiki Azerbejdżanu i Senatu RP w ich kształtowanie w ubiegłych latach. Poinformowała też Marszałka Senatu o swojej ocenie sytuacji w Górskim Karabachu i spojrzeniu na kwestie terytorialne. Rozmówcy zgodzili się, że parlamentarzyści powinni aktywnie brać udział w kształtowaniu postaw otwartych na dialog, także w przestrzeni międzynarodowej, zwłaszcza sąsiedzkiej. W tym kontekście rozmawiali również o znaczeniu edukacji i roli przypisanej młodym pokoleniom. Przyznali, że pandemia COVID-19 jeszcze bardziej uzmysłowiła, jak ważna jest współpraca krajów zarówno w skali regionów, jak i w wymiarze globalnym.

Marszałek Tomasz Grodzki zapewnił o wsparciu Senatu RP dla rozwiązań, które doprowadzą do stabilizacji na Kaukazie oraz pojednania między Azerbejdżanem i Armenią. Wskazał na rolę, jaką może odegrać Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jako dobry przykład procesu pojednania między narodami przytoczył dobrosąsiedzkie relacje Polski i Niemiec. Apelował o bezpośrednie zaangażowanie polityków azerbejdżańskich w poszukiwanie porozumienia z Armenią wskazując, że rola społeczności międzynarodowej w tym zakresie ma charakter wspierający.

Marszałek Tomasz Grodzki rozmawiał także z Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii Alenem Simonyanem. Przewodniczący poinformował Marszałka o przebiegu niedawnych wyborów w jego kraju i podkreślił znaczenie, jakie przywiązuje jako nowo wybrany przewodniczący Zgromadzenia Narodowego do relacji z naszym krajem. Wskazał, że w procesie konstytuowania nowych organów parlamentarnych dojdzie w nieodległym czasie również do utworzenia grupy bilateralnej ds. współpracy z Polską. Przewodniczący Simonyan zaprosił Marszałka Grodzkiego do złożenia wizyty w Armenii.

Obaj politycy poruszyli także w rozmowie kwestię konfliktu Armenii z Azerbejdżanem. Marszałek Senatu ocenił, że zaangażowanie społeczności międzynarodowej może ułatwić procesy pojednawcze, ale podkreślił, że sukces w tym zakresie jest uzależniony przede wszystkim od postaw przyjmowanych przez polityków skonfliktowanych państw. Wskazał na historię relacji polsko-niemieckich i pojednania między oboma narodami, które nastąpiło pomimo krzywd wyrządzonych w czasie II wojny światowej. Prof. Tomasz Grodzki zapewnił o wsparciu Senatu RP na rzecz pojednania między Armenią i Azerbejdżanem. Podkreślił też znaczenie kwestii uwolnienia wszystkich jeńców wojennych obu stron pozostających w niewoli po niedawnych walkach zbrojnych.

Dyskusje przewodniczących z całego świata poświęcone były między innymi odbudowie po pandemii koronawirusa, sposobom przeciwdziałania dezinformacji i mowie nienawiści oraz zapobieganiu dyskryminacji kobiet. Przewodniczący dyskutowali także ma temat zrównoważonego rozwoju, przekształcania gospodarki w celu przeciwdziałania zmianie klimatu i promowania zrównoważonego rozwoju. Rozmawiano też o relacjach między parlamentami a rządami w kontekście stosowania przez władzę wykonawczą środków nadzwyczajnych oraz o tym, jak zapewnić otwartość, przejrzystość i dostępność parlamentów przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa.

W drugim dniu obrad Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki spotkał się z Wiceprzewodniczącą Rady Najwyższej Ukrainy Oleną Kondratiuk.

Na zakończenie obrad uczestnicy Konferencji przyjęli deklarację w sprawie przywództwa parlamentarnego na rzecz skuteczniejszego multilateralizmu w celu zapewnienia pokoju i zrównoważonego rozwoju dla ludzi i planety.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

par/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.09.2021, 18:02
Źródło informacji CIS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ