Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MC KPRM: Przyszłość to dane! (komunikat)

09.11.2021, 17:09aktualizacja: 09.11.2021, 17:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Media - Cyfryzacja KPRM informuje:

Za nami kolejna edycja konferencji „The Future is Data”. - Otwarte dane to coś, z czego jesteśmy szczególnie dumni - powiedział minister Adam Andruszkiewicz otwierając wydarzenie.

Polscy i zagraniczni eksperci, doświadczeni praktycy, entuzjaści otwierania danych, w sumie ponad 200 osób wzięło udział w kolejnej edycji naszej konferencji „The Future is Data. Przyszłość to dane”. Wydarzenie odbyło się online.

Dobry czas otwartych danych

- Ostatnie dwa lata to dynamiczny rozwój cyfryzacji, a otwarte dane są tym odcinkiem cyfrowym, z którego jesteśmy szczególnie dumni. Szczycimy się tym, że otwarte dane są tematem coraz częściej dyskutowanym, na co dowodem jest przyjęcie w tym roku Programu Otwierania Danych na lata 2021-2027 oraz ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Te instrumenty przyczynią się do tego, aby dane stały się sumptem do rozwoju gospodarczego – powiedział minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Wykorzystywanie danych jest teraz na całym świecie motorem rozwoju gospodarki – dodał otwierając konferencję.

Co mają wspólnego otwarte dane ze sztuczną inteligencją i nowymi technologiami? Jak cyfryzować polskie rejestry handlowe i otwierać kolejne dane? - to tylko niektóre tematy, o których rozmawiali uczestnicy konferencji.

Prelegenci i paneliści poruszyli też m.in. zagadnienia Europejskiej strategii w zakresie danych, opowiedzieli o nowych modelach wymiany danych w kontekście Data Governance Act oraz planach Komisji Europejskiej w zakresie działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych dotyczących zarządzania danymi i ich wymianą. Zaprezentowali dobre praktyki w wykorzystywaniu danych. Partnerzy projektu „Otwarte dane plus” przedstawili też efekty swoich prac, czyli nowe bazy, które zostały lub wkrótce zostaną udostępnione przez API do nieograniczonego wykorzystywania w aplikacjach i usługach.

Trzy filary

Anna Gos - dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opowiedziała o ekosystemie otwartych danych w Polsce, wskazując na trzy filary, w oparciu o które budowana jest przestrzeń otwartych danych. To filary regulacyjny, techniczny oraz organizacyjno-funkcjonalny. Odniosła się też do zmiany w postrzeganiu znaczenia otwartych danych dla usług publicznych i biznesu, która dokonała się na przestrzeni ostatniej dekady.

- Dzisiaj nowe technologie, pandemia i oczekiwania obywateli, biznesu i samej administracji zmieniły podejście do postrzegania danych. Następuje transformacja paradygmatu w wielu obszarach: nauce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji. Obecnie dyskutujemy, jakie skuteczne mechanizmy zagwarantują swobodną wymianę danych w ramach UE oraz między sektorami – powiedziała Anna Gos.

- Dane stały się jednym z najważniejszych zasobów współczesnej gospodarki i siłą napędową transformacji cyfrowej. Zwiększanie ilości oraz podnoszenie jakości danych dostępnych do ponownego wykorzystywania w państwie i gospodarce stanowi jeden z priorytetów rządu - dodał minister Adam Andruszkiewicz.

Polska liderem

Prowadzone przez nas działania w obszarze otwartych danych przynoszą wymierne efekty, które dostrzeżono w międzynarodowych rankingach badających dojrzałość państw w procesie otwierania danych. W rankingu Open Data Maturity in Europe 2020, sporządzonym na zlecenie Komisji Europejskiej, Polska zajęła 6. miejsce. Awansowi towarzyszyło włączenie Polski do grona liderów wśród państw otwierających dane – tzw. grupy „trend setters”.

W rankingu DESI dotyczącym indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, w kategorii otwartych danych, Polska w 2020 r. zajęła 7. miejsce. Osiągnięty przez nas w 2020 r. wynik to awans w stosunku do 13. miejsca uzyskanego w 2019 r. W raporcie wskazano, że Polska pod względem korzystania z otwartych danych plasuje się powyżej średniej unijnej.

Podobny awans nastąpił również w ostatnim rankingu opracowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) „Open, Useful, Reusable Government Data”. W raporcie Government at a Glance 2019, Polska znalazła się na 14. miejscu wśród 32 badanych państw – biorąc pod uwagę dostęp i otwartość danych oraz rządowe wsparcie dla możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. To awans o 6 miejsc w stosunku do rankingu z 2017 r.

- Przewidujemy, że realizacja działań zaplanowanych w Programie otwierania danych na lata 2021-2027 pozwoli nie tylko na umocnienie pozycji Polski w międzynarodowych rankingach dotyczących otwartości danych, ale również na kolejne awanse – powiedział minister Adam Andruszkiewicz.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

kom/ pif/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.11.2021, 17:09
Źródło informacji KPRM
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ