Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Media - Cyfryzacja KPRM: Nabór do Rady do Spraw Cyfryzacji (komunikat)

16.03.2023, 15:14aktualizacja: 16.03.2023, 15:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Media - Cyfryzacja KPRM informuje:

Ogłaszamy nabór kandydatów na członków Rady do Spraw Cyfryzacji piątej kadencji. Termin zgłoszeń od 17 do 31 marca 2023 r.

Rada do Spraw Cyfryzacji działa na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023, poz. 57).

Jest powoływanym na dwuletnią kadencję organem opiniodawczo-doradczym działającym przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji. Będzie się składać z 15 - 20 członków.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych dotyczących spraw informatyzacji, łączności lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Kandydatów na członków Rady mogą rekomendować:

1. Ministrowie,

2. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych,

3. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

4. współprzewodniczący ze strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

5. podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie informatyki lub łączności,

6. izby gospodarcze reprezentujące przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie gospodarki elektronicznej, komunikacji, mediów, wytwarzania sprzętu informatycznego, oprogramowania lub świadczenia usług informatycznych,

7. stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest reprezentowanie środowiska informatycznego lub wspieranie zastosowań informatyki, gospodarki elektronicznej, komunikacji lub mediów.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. rekomendację zawierającą imię i nazwisko kandydata,

2. zgodę na kandydowanie,

3. oświadczenie kandydata o posiadaniu wyższego wykształcenia,

4. dane do kontaktu z kandydatem (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu).

Zgłoszenia kandydatów należy kierować w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r. (liczy się data wpływu do urzędu) na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa ul. Królewska 27 00-060 Warszawa z dopiskiem „Rada do Spraw Cyfryzacji” albo za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub na adres e-mail RdC@mc.gov.pl - zgłoszenie powinno być opatrzone podpisem elektronicznym (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty).

Możliwe jest również złożenie zgłoszenia w Kancelarii Ogólnej: ul. Królewska 27 00-060 Warszawa z dopiskiem „Rada do Spraw Cyfryzacji”.

Minister właściwy do spraw informatyzacji powołuje skład Rady spośród kandydatów rekomendowanych przez uprawnione podmioty. Skład Rady zostanie ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W razie pytań/wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje sekretariat Rady do Spraw Cyfryzacji:

• telefon: 723 997 979;

• e-mail: RdC@mc.gov.pl

Więcej informacji o działalności Rady można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rada-do-spraw-cyfryzacji

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ amac/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.03.2023, 15:14
Źródło informacji Media - Cyfryzacja KPRM
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.