Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MEiN: Funkcjonowanie szkół i placówek – bieżąca sytuacja (komunikat)

27.01.2021, 21:34aktualizacja: 27.01.2021, 21:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

– MEiN informuje

Po prawie dwóch tygodniach stacjonarnego funkcjonowania szkół dla uczniów klas I-III około 99 proc. szkół i przedszkoli pracuje normalnie, przy blisko stuprocentowej frekwencji na zajęciach. Wymogi sanitarne wdrożone w szkołach i placówkach przynoszą oczekiwane rezultaty. Bieżącą sytuację w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych przedstawił dziś Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Po feriach, od 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. MEiN codziennie monitoruje sytuację.

– Na bieżąco monitorujemy sytuację w szkołach podstawowych i przedszkolach, tam, gdzie odbywa się nauczanie stacjonarne. W zasadzie ta sytuacja nie zmienia się od ośmiu dni, czyli od poprzedniego poniedziałku, 18 stycznia – powiedział minister podczas wystąpienia.

Aktualne dane dotyczące funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Z informacji od kuratorów oświaty wynika, że 27 stycznia br. w trybie stacjonarnym pracuje 99,8 proc. szkół (14 274), 21 − w trybie zdalnym, 148 w trybie mieszanym.

Ponadto w trybie stacjonarnym pracuje 99,2 proc. przedszkoli (15 170), 37 w trybie zdalnym, a 93 – w systemie mieszanym. Szkoły i placówki pracują z uwzględnieniem reżimu sanitarnego określonego w wytycznych MEiN, MZ i GIS dla tych klas.

Konsultacje dla uczniów klas VIII oraz maturzystów i przygotowanie do egzaminów

Podczas swojego wystąpienia Minister Edukacji i Nauki przypomniał, że dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach z przedmiotów egzaminacyjnych.

Minister Przemysław Czarnek podkreślił, że w marcu, na około 2 miesiące przed majowymi egzaminami, Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni szkołom próbne arkusze. Obecnie w ramach konsultacji z uczniami nauczyciele mogą przeprowadzać sprawdziany. w możliwie jak najmniejszych grupach, zachowując zasady sanitarne.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach ministra edukacji.

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, centra kształcenia zawodowego, placówki kształcenia ustawicznego realizujące praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego mogą prowadzić zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu, w określonych warunkach organizacyjnych (w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, z zachowaniem reżimu sanitarnego). Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal realizują zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u tych pracodawców nie występują istotne zagrożenia.

W oddziałach i szkołach sportowych oraz mistrzostwa sportowego (w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych) możliwe jest prowadzenie szkolenia sportowego w formie stacjonarnej.

Konsultacje dotyczące wytycznych dla klas IV-VIII szkół podstawowych

Minister Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają prace nad przygotowaniem do powrotu do nauki stacjonarnej kolejnych uczniów.

– Przygotowujemy i konsultujemy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym wytyczne dla klas IV-VIII. Jesteśmy gotowi na różne warianty funkcjonowania szkół i placówek. Decyzje o ewentualnym powrocie do szkół podejmie pan premier w najbliższych dniach. Wszystko zależy od rozwoju pandemii, nie tylko w naszym kraju. Najważniejsze jest zdrowie i życie Polaków – podkreślił minister.

Dodatkowe zmiany

Minister Edukacji i Nauki zapowiedział również zmianę przepisu, na podstawie którego dyrektor szkoły podstawowej, na prośbę rodziców, jest obecnie zobowiązany do zorganizowania zajęć zdalnych w szkole uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

– To nasza odpowiedź na incydentalne nieprawidłowe sytuacje, nadużywania stosowania tego przepisu – podkreślił minister Przemysław Czarnek. – Zmieniony przepis będzie zobowiązywał dyrektora szkoły do organizowania nauki zdalnej w szkole dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu, natomiast dla pozostałych uczniów, dyrektor będzie mógł umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły (nie będzie miał jednak takiego obowiązku). Dyrektor musi brać pod uwagę bezpieczeństwo uczniów i mając na uwadze przede wszystkim to, że nadal obowiązuje nauczanie zdalne w szkołach – powiedział minister.

Z danych przekazach przez kuratorów oświaty wynika, że udział uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w listopadzie 2020 r. w zorganizowanych zajęciach na terenie szkoły wyniósł jedynie 3,38 proc. W styczniu 2021 r. w zakresie klas 4-8 szkół podstawowych było to 0,97 proc. W tym samym okresie (styczeń) udział uczniów w szkołach ponadpodstawowych wyniósł 0,90 proc.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ joz/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.01.2021, 21:34
Źródło informacji MEN
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ