Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MEiN: Ruch kadrowy w szkołach na początku roku szkolnego (komunikat)

17.09.2021, 18:42aktualizacja: 20.09.2021, 09:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

MEiN informuje:

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi braków kadrowych w szkołach przesyłam nasze wyjaśnienia.

Wrzesień to pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego, stąd normalnym zjawiskiem jest ruch kadrowy, kiedy to dyrektorzy szkół dostosowują plany lekcji i ustalają organizację pracy w szkole. Ministerstwo Edukacji i Nauki na bieżąco monitoruje sytuację związaną z nauczycielami. W bazach ofert pracy dla nauczycieli, prowadzonych przez kuratoria oświaty, obserwujemy zmieniającą się liczbę ogłoszeń o wolnych miejscach pracy, jednak co do zasady liczba ta utrzymuje się na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych.

Warto podkreślić, że w polskich szkołach mamy ok. 700 tys. etatów nauczycieli. Jednocześnie należy zaznaczyć, że liczba ogłoszeń w bazie prowadzonej przez kuratorów oświaty nie jest tożsama z liczbą wolnych pełnych etatów. Z danych przekazanych przez szkoły i placówki oświatowe do systemu informacji oświatowej (SIO) wynika, że na 30 września 2019 r. ogółem było wykazanych 684,8 tys. nauczycieli i 692,9 tys. etatów, a na 30 września 2020 r. było wykazanych 689,8 tys. nauczycieli i 700,1 tys. etatów. W szkołach i placówkach oświatowych nastąpił więc wzrost zatrudnienia. Dane na rok szkolny 2021/22 są jeszcze wypełniane przez dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych. Będziemy mogli zatem je przedstawić w późniejszym terminie.

Ogłoszenia o wolnych miejscach pracy zamieszczane są niezależnie od wymiaru proponowanego zatrudnienia, zatem w ogólnej liczbie ogłoszeń istotną część stanowią ogłoszenia dotyczące niepełnego wymiaru zatrudnienia. Odnosząc liczbę ogłoszeń do liczby etatów wszystkich zatrudnionych nauczycieli, należy zauważyć, że w obecnym roku (stan na 1 września) jest to ok. 1%.

Zatrudnianie nauczycieli należy do kompetencji dyrektora szkoły. Natomiast Minister Edukacji i Nauki opracowuje zmiany systemowe. Nie kwestionujemy faktu, że pragmatyka nauczycieli musi zostać zmieniona i dostosowana do współczesnych warunków rynkowych. Zawód nauczyciela musi stać się atrakcyjny. Nad tymi kwestiami pracuje Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Minister Edukacji i Nauki w maju br. przekazał członkom Zespołu propozycje zmian przepisów w Karcie Nauczyciela. Chcemy nad tymi zmianami dyskutować wspólnie ze stroną związkową i samorządową. Najbliższe spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego odbędzie się 21 września br. Główne obszary zmian do dyskusji dotyczą czasu pracy nauczycieli – zmiany pensum, systemu wynagradzania nauczycieli i podwyższenia wynagrodzenia, a także awansu zawodowego, w tym uproszczenia sytemu.

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEiN

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ dsr/ mir/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.09.2021, 18:42
Źródło informacji MEiN
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ