Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFIPR: Dla babci i dziadka, dla wszystkich – Program Dostępność Plus (komunikat)

21.01.2022, 15:23aktualizacja: 21.01.2022, 15:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Program Dostępność Plus jest kompleksowy. Dotyka bardzo wielu ważnych sfer życia obywateli – nas wszystkich, ale jego głównymi adresatami są osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami. Pamiętajmy, że takich osób jest wokół nas wiele. W dostępności szczególnie ważna jest właśnie otwartość na drugiego człowieka oraz jego potrzeby. Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka przypominamy uniwersalne przesłanie Programu Dostępność Plus, nadzorowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zmiany prawne i wytyczne, koordynatorzy dostępności, Rada Dostępności, Partnerstwo na rzecz dostępności, stworzenie systemu raportowania dostępności i certyfikacji, wypracowane dobre praktyki, wspieranie innowacji dla dostępności, udostępnianie poradników, standardów, wskazówek – tak kompleksowo od ponad 3 lat realizowany jest rządowy Program Dostępność Plus. Na te działania wydaliśmy w latach 2018-2021 blisko 9 mld zł.

Źródłami finansowania dostępności są fundusze europejskie oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON, Fundusz Solidarnościowy, czy utworzony w 2019 r. Fundusz Dostępności).

Seniorzy korzystają już z efektów Programu. Takie projekty i konkursy jak: „Transport door to door”, „Usługi społeczne”, „Dostępna służba zdrowia”, „Dostępny transport publiczny”, „Innowacje, jako poligon dostępności”, czy „Dobry pomysł”, dostarczają setek rozwiązań, z których na co dzień mogą korzystać osoby starsze. Są to np. specjalnie przystosowane meble, urządzenia telemedyczne do monitorowania zdrowia, nowoczesne windy w blokach oraz wyremontowane chodniki i ławki w parkach. Wszystko to sprawia, że babcie i dziadkowie mogą samodzielnie i komfortowo funkcjonować.

Celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami. Seniorzy są taką grupą. Program koncentruje się on na dostosowani przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

- Od 3 lat, dzięki środkom unijnym, usuwamy bariery i zapewniamy dostępność w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym w budynkach wielorodzinnych, szpitalach, szkołach, transporcie publicznym, urzędach, czy w przestrzeni publicznej miast. To już 1088 miejsc, w których dostępność staje się standardem, a nie przywilejem – podsumowuje wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Od września 2021 r. instytucje publiczne wydając środki publiczne, wymagają od wykonawców i dostawców (także z sektora prywatnego) zachowania reguł dostępności przy realizacji zlecanych zadań.

Ustawa o zapewnianiu dostępności wprowadziła także instrument postępowania skargowego, który daje osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość dochodzenia swoich praw w zakresie dostępności. Nad poprawą dostępności urzędów i instytucji (w szczególności w samorządach) czuwa 2100 koordynatorów dostępności powołanych na mocy ustawy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ amac/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.01.2022, 15:23
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ