Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFiPR: II Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego (komunikat)

18.05.2023, 18:56aktualizacja: 19.05.2023, 15:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Omówienie projektu specyficznych kryteriów wyboru projektów poszczególnych działań programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 (FEŚ) oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia specyficznych kryteriów wyboru projektów dla działań – to główne punkty obrad II posiedzenia Komitetu Monitorującego FEŚ, w którym uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Podjęte dziś uchwałami kryteria wyboru projektów przybliżają województwo świętokrzyskie do skorzystania ze środków z polityki spójności na lata 2021-2027 – mówiła wiceszefowa MFiPR. – Środki z Programu Regionalnego są przeznaczone na finansowanie szerokiego spektrum projektów, co pokazuje jak istotnym narzędziem dla dalszego rozwoju województwa świętokrzyskiego jest wspomniany program, również w kontekście realizacji strategii rozwoju województwa – dodała sekretarz stanu.

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego omówiono projekty specyficznych kryteriów wyboru projektów dla ok. 30 działań m.in.: infrastruktura B+R przedsiębiorstw, infrastruktura wodno-ściekowa, mobilność miejska w MOF (ZIT), rozwój transportu zbiorowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych, wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej. Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanych specyficznych kryteriów wyboru projektów dla tych Działań.

Do województwa świętokrzyskiego w ramach nowego programu regionalnego trafi prawie 1,5 mld euro. Z tego ponad 1 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ponad 400 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Dodatkowo województwo świętokrzyskie będzie mogło również liczyć na wsparcie w wysokości ponad 400 mln euro z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

W posiedzeniu udział wzięli także marszałek województwa Andrzej Bętkowski – przewodniczący KM FEŚ, wicemarszałek Renata Janik – wiceprzewodnicząca, przedstawiciel Komisji Europejskiej, przedstawiciele Instytucji Zarządzających, strony rządowej, samorządowej, reprezentanci świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, obserwatorzy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

ab/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.05.2023, 18:56
Źródło informacji MFIPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ