Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Konferencja o dostępności w instytucjach publicznych z udziałem minister Jarosińskiej-Jedynak (komunikat)

11.12.2023, 15:33aktualizacja: 11.12.2023, 15:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Popularyzacja dobrych praktyk w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami to idea, która przyświecała cyklowi konferencji regionalnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez cały rok gościliśmy w różnych częściach Polski. Odwiedziliśmy między innymi Wrocław, Toruń, Chorzów, Rzeszów i Gorzów Wielkopolski. Dzisiaj spotkaliśmy się w stolicy.

- Dzięki szeroko zakrojonym działaniom, jakie podjęliśmy wspólnie z ZUS, tematyka dostępności przestała być domeną nielicznego kręgu specjalistów czy organizacji pozarządowych współpracujących z osobami z niepełnosprawnościami – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak otwierając spotkanie.

Minister podkreśliła, że dzięki inicjatywie konferencji regionalnych informacjami o dostępności dzielimy się w wymiarze lokalnym, angażując w dyskusję i wymianę poglądów wszystkich tych, którzy szerzą tę ideę w swoich małych ojczyznach.

- Przekonanie o tym, że dostępność to nie dobro luksusowe, a prawo i cecha nowoczesnego społeczeństwa staje się coraz bardziej powszechne. To bardzo ważny aspekt społeczeństwa otwartego, wrażliwego, dbającego o wszystkich swoich obywateli – wskazała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister przypomniała, że włączające rozumienie dostępności promujemy od ponad pięciu lat, kiedy uruchomiliśmy program Dostępność Plus. Ten czas zaowocował w wiele pozytywnych zmian. To około 3 200 miejsc takich jak urzędy, placówki ochrony zdrowia, dworce, muzea czy szkoły, które zmieniają swoje oblicze redukując bariery architektoniczne, cyfrowe, czy związane z komunikacją i dostarczaniem informacji. To ponad 260 inicjatyw, na które przeznaczyliśmy 18,5 mld złotych. Są to konkursy, projekty, programy, połączone z szerokim pakietem działań legislacyjnych ukierunkowanych na stworzenie ram prawnych i systemowych dla zapewniania dostępności w Polsce.

Aby zasady dostępności obowiązywały powszechnie i były stosowane w praktyce w sferze publicznej, wprowadziliśmy do porządku prawnego nowe przepisy. Kluczową rolę odgrywa tu ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zobowiązuje ona podmioty publiczne do zapewniania dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno- komunikacyjnej.Na mocy tej ustawy uruchomiliśmy Fundusz Dostępności, powołaliśmy Radę Dostępności, zainicjowaliśmy Partnerstwo na rzecz dostępności.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ ewes/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.12.2023, 15:33
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ