Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Miliony euro trafią na pogranicze Polski i Ukrainy (komunikat)

19.04.2024, 13:10aktualizacja: 19.04.2024, 13:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

18 kwietnia Komitet Monitorujący Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 zatwierdził do dofinansowania projekty, które poprawią jakość środowiska naturalnego w pasie przygranicznym.

Posiedzeniu przewodniczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Konrad Wojnarowski. W spotkaniu udział wziął również wiceminister w Radzie Ministrów Ukrainy Ihor Yaremenko, wicemarszałek województwa mazowieckiego Ewa Orzełowska, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Plich oraz przedstawiciele władz obwodowych Ukrainy.

- Dzięki decyzjom komitetu na polsko-ukraińskie pogranicze trafi prawie 82 mln euro. Te pieniądze wesprą samorządy lokalne, służby ratownicze, uczelnie i organizacje pozarządowe, by mogły jeszcze pełniej zadbać o bezpieczeństwo w pasie przygranicznym. Pozwolą też zadbać o poprawę jakości środowiska w tym rejonie.

– powiedział minister Wojnarowski.

Komitet zatwierdził 44 polsko-ukraińskie projekty o wartości dofinansowania unijnego w sumie w wys. prawie 82 mln euro. To prawie 40 proc. budżetu przeznaczonego w Programie na projekty.

Pieniądze na transgraniczne działania z zakresu środowiska pozwolą m.in. na:

zakup pojazdów strażackich i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, budowę i modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, rewitalizację i promocję obiektów przyrodniczych. Do tej pory wsparcie finansowe otrzymało 20 projektów z priorytetu Zdrowie. Koncentrują się one na ochronie zdrowia i zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza.

O programie (www.pl-ua.eu)

Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 został przyjęty przez Komisję Europejską 30 listopada 2022 r. Ma wspierać procesy rozwojowe na pograniczu Polski i Ukrainy. Skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych oraz wszystkich instytucji non-profit działających na tym obszarze.

Unia Europejska przeznaczyła na jego realizację 235,9 mln euro (z tego 214,4 mln euro na projekty), a jego całkowity budżet to ponad 262 mln euro.

Cele programu realizowane są w 6 głównych priorytetach:

- środowisko,

- zdrowie,

- turystyka,

- współpraca,

- granice,

- dostępność.

Program obejmuje:

- w Polsce - województwa: podlaskie, mazowieckie (tylko podregiony ostrołęcki i siedlecki), lubelskie i podkarpackie;

- w Ukrainie - obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski.

Program wspiera wspólne polsko-ukraińskie inicjatywy w formach: projektów konkursowych, pozakonkursowych, dużych projektów infrastrukturalnych oraz funduszy małych projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w priorytecie Środowisko (pdf).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ from/ mhr/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.04.2024, 13:10
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ