Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Minister G. Puda uczestniczył w otwarciu Beskidzkiego Muzeum Rozproszone diecezji bielsko-żywieckiej (komunikat)

11.05.2023, 15:51aktualizacja: 11.05.2023, 15:52

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Minister funduszy i polityki regionalnej uczestniczył w czwartek w uroczystości Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego Diecezji Beskidzko-Żywieckiej. Ta unikalna ekspozycja muzealno-edukacyjna oparta o najcenniejsze zabytki sztuki sakralnej z terenów diecezji bielsko-żywieckiej, otrzymała dofinansowanie blisko 17 mln zł z programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020.

Główną rolą Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego Diecezji Beskidzko-Żywieckiej jest rozpowszechnienie skarbów w postaci drewnianej architektury sakralnej.

Pracom konserwatorsko-restauratorskim poddano siedem bezcennych dla polskiej kultury sakralnych obiektów drewnianych z terenu diecezji bielsko-żywieckiej.

Cztery z nich, drewniane kościoły w Grojcu, Nidku, Osieku i Polance Wielkiej nie pełniły już funkcji sakralnych i wymagały natychmiastowej interwencji budowlano-konserwatorskiej. Dzięki temu dawne kościoły odzyskały historyczny blask.

„To bardzo ważny dla naszego dziedzictwa regionalnego projekt ratowania zabytków również dzięki prawie 17 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych. Dzięki stworzeniu nowatorskiego i unikalnego muzeum skarbów rozproszonej sakralnej architektury drewnianej na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej zwiększy się dostęp do kultury tego regionu. Zachowamy jej skarby dla kolejnych pokoleń” – powiedział minister Grzegorz Puda.

Minister podkreślił, że Program Infrastruktura i Środowisko wspiera także rozwój infrastruktury kulturalnej. „POIiŚ 2014-2020 objął projekty związane z ochroną i udostępnianiem zabytków o znaczeniu ogólnopolskim i światowym, w tym znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i liście obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii” – podkreślił szef MFiPR.

Minister poinformował, że na rozwój sektora kultury przeznaczono z POIiŚ blisko 2,1 mld zł (467 mln euro). Podpisano 145 umów na dofinansowanie. Łączna wartość całkowita realizowanych projektów to prawie 3,2 mld złotych.„W perspektywie 2014-2020 sektor kultury okazał się jednym z najlepiej przygotowanych do absorpcji środków z Funduszy Europejskich” – powiedział G. Puda.

Szef MFiPR zapowiedział, że wsparcie środkami unijnymi obszaru kultury będzie kontynuowane w perspektywie 2021-2027. Jednym ze źródeł finansowania będzie krajowy program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027. „Wsparcie sektora kultury będziemy kierować do projektów, które przyczynią się do realizacji nadrzędnego celu priorytetu, jakim jest zwiększenie wpływu kultury na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne oraz pozytywnie wpłyną na społeczność i gospodarkę lokalną” – zaznaczył minister Puda.

Ponadto, dodał szef resortu funduszy, w ramach pomocy technicznej projekt dotyczący działań konserwatorów zabytków obejmie wszystkie województwa. Minister poinformował, że alokacja na inwestycje w sektorze kultury w programie FEnIKS wyniesie 600 mln euro. „To najwyższe dofinansowanie na kulturę ze środków UE od momentu wejścia Polski do struktur Wspólnoty” – podkreślił.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ amac/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.05.2023, 15:51
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.