Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFiPR: o wynikach ponownej weryfikacji oceny 25 projektów z Szybkiej Ścieżki (komunikat)

16.05.2023, 15:04aktualizacja: 16.05.2023, 15:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Spośród 25 projektów w konkursie Szybka Ścieżka, które zostały skierowane do ponownej weryfikacji w zakresie prawidłowości przeprowadzenia konkursu, 12 zostało negatywnie zweryfikowanych.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o wynikach ponownej weryfikacji oceny 25 projektów prowadzonej w związku z kontrolą doraźną, która była przeprowadzona na podstawie ustawy wdrożeniowej, w zakresie prawidłowości przeprowadzenia konkursu Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe (nr 1/1.1.1/2022) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W trakcie kontroli, realizowanej w okresie od 1 marca 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r., zweryfikowano 117 projektów złożonych i ocenionych pozytywnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe (nr 1/1.1.1/2022).

W przypadku 25 projektów zdecydowano o skierowaniu ich do ponownej weryfikacji, której dokonalizewnętrzni eksperci branżowi. 12 z nich zostało negatywnie zweryfikowanych.

Oznacza to, że spośród 117 projektów złożonych w konkursie Szybka Ścieżka, w przypadku 98 nie stwierdzono nieprawidłowości. Dalsze procedury związane z zawarciem umów oraz finansowaniem projektów są przeprowadzane przez NCBR.

W 17 projektach stwierdzono nieprawidłowości, które uniemożliwiają finansowanie z funduszy europejskich.

W stosunku do 2 projektów nie sformułowano zaleceń, ze względu na rezygnacje złożone przez wnioskodawców, jeszcze przed kontrolą.

Wszyscy wnioskodawcy zostali indywidualnie powiadomieni przez NCBR o wynikach kontroli.

Jak informuje MFiPR wszyscy wnioskodawcy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które będzie prowadziło dalsze postępowanie związane z realizacją wyników kontroli.

Aktualna lista rankingowa, która odzwierciedla wyniki kontroli znajduje się na stronie NCBR.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

ewes/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.05.2023, 15:04
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.