Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Ruszają nabory wniosków w programie Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 (komunikat)

31.05.2023, 22:32aktualizacja: 31.05.2023, 22:33

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Podsumowanie dwóch dekad współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy – to główny temat spotkania wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak z samorządowcami z obu państw, które odbyło się w Przemyślu. Przy tej okazji wiceszefowa MFiPR ogłosiła też pierwsze konkursy na polsko-ukraińskie projekty.

- Dzięki trzem edycjom programu Polska-(Białoruś)-Ukraina zrobiliśmy wiele dobrego dla pogranicza polsko-ukraińskiego i Podkarpacia. Za stosunkowo niewielkie środki z budżetu Unii Europejskiej dofinansowaliśmy budowę nowych dróg, poprawiliśmy dostęp do czystej wody, przyczyniliśmy się do budowy i wyposażenia szpitali. Wszystko we współpracy z lokalnymi społecznościami i samorządami z pogranicza Polski i Ukrainy – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, polskich i ukraińskich samorządów, organizacji pozarządowych i administracji, którzy od dwudziestu lat inicjują i z sukcesem realizują wspólne projekty na pograniczu polsko-ukraińskim. Wśród uczestników byli m.in. minister Marek Kuchciński, Wojewoda Ewa Leniart, Marszałek Władysław Ortyl oraz Konsul Generalna RP we Lwowie, Eliza Dzwonkiewicz.

W drugiej części wydarzenia ogłoszono pierwszy nabór projektów konkursowych w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Budżet programu to ponad 187 mln euro, a maksymalne dofinansowanie dla projektów to aż 90%.

W ramach pierwszego naboru wniosków, partnerzy z Polski i Ukrainy będą mogli otrzymać unijne środki na wspólne projekty z priorytetów Zdrowie (budżet 37 mln euro) oraz Środowisko (budżet 43 mln euro).

W związku z trwającą wojną w Ukrainie, szczególne znaczenie będą miały projekty z zakresu ochrony zdrowia. Wspieramy zarówno szkolenia specjalistów, jaki i zakup sprzętu i inwestycje w niezbędną infrastrukturę. Liczymy na to, że istotnym elementem polsko-ukraińskich projektów będzie systemowa pomoc osobom poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji.

Natomiast w priorytecie Środowisko czekamy na projekty dotyczące łagodzenia i dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania skutkom katastrof naturalnych, zwiększenia dostępu do dobrej jakości wody i zrównoważonej gospodarki wodnej, ochrony bioróżnorodności oraz redukcji wszelkich rodzajów zanieczyszczeń.

Pierwsze rozstrzygnięcia planujemy jeszcze w tym roku.

- Współpraca transgraniczna Polski i Ukrainy to długoletnia opowieść o otwartości i przełamywaniu stereotypów, wytrwałości, również w bardzo trudnych czasach i nadziei na pomyślną przyszłość. Dziś otwieramy kolejną kartę wspólnych relacji – oficjalnie otwieramy program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Jestem przekonana, że zapiszemy ją mądrze i odpowiedzialnie – podsumowała wiceszefowa MFiPR.

Obszar Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 obejmuje w Polsce województwa podkarpackie, lubelskie, podlaskie oraz część mazowieckiego oraz zachodnie obwody Ukrainy: wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski.

Rolę instytucji zarządzającej programem pełni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Sekretariat Gabinetu Ministrów w Ukrainie pełni funkcję instytucji krajowej i koordynuje wdrażanie programu po stronie ukraińskiej.

Program będzie wspierał realizację projektów w ramach następujących 5 priorytetów:

Priorytet 1: Środowisko

wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Priorytet 2: Zdrowie

zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

Priorytet 3: Turystyka

wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet 4: Współpraca

zwiększanie sprawności administracji publicznej w drodze wspierania współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w szczególności w celu wyeliminowania przeszkód prawnych i innych przeszkód w regionach przygranicznych

budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie

Priorytet 5: Granice

rozwój infrastruktury przejść granicznych oraz szkolenia dla służb mundurowych

Program jest skierowany do:

jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych,

służb, inspekcji i straży,

państwowych jednostek budżetowych,

organizacji pozarządowych, izb handlowych, gospodarczych i biznesowych

W ramach programu będą realizowane:

duże projekty infrastrukturalne (wybrane w trybie pozakonkursowym, zawierające komponent infrastrukturalny o wartości co najmniej 2,5 mln euro),

projekty konkursowe (o wartości dofinansowania od 100 tys. do 2,5 mln euro)

oraz mikroprojekty (o wartości dofinansowania do100 tys. euro).

Konferencja była pierwszym z serii 20 wydarzeń na 20-lecie Programu zorganizowanych w 2023 r. (10 w Polsce, 10 w Ukrainie). Będą one prezentowały rezultaty projektów, a do wspólnej organizacji zostaną zaproszeni dotychczasowi beneficjenci projektów. Wydarzenia będą dniami otwartymi w projektach.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ maja/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 31.05.2023, 22:32
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.