Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Ministerstwo Cyfryzacji: Bezpieczniejsi w sieci - podsumowanie konsultacji społecznych wdrożenia DSA w Polsce (komunikat)

16.04.2024, 11:50aktualizacja: 16.04.2024, 12:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Cyfryzacji informuje:

Unijny akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA) zaczął być stosowany w Unii Europejskiej 17 lutego 2024 r. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo użytkowników w sieci, wspierać walkę z nielegalnymi treściami w internecie, a także doprecyzować kwestie dotyczących moderowania treści. W Ministerstwie Cyfryzacji zakończyły się właśnie konsultacje społeczne projektu ustawy, która implementuje unijną regulację do krajowego porządku prawnego.

– W trakcie konsultacji publicznych chcieliśmy poznać opinię nt. kwestii, które wymagają uzupełnienia lub poprawy w opracowanym projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – to bowiem poprzez zmiany w tej ustawie wdrażamy DSA w Polsce. Wcześniejsze konsultacje założeń wdrożenia DSA prowadzone w styczniu br. pokazywały, że jest duże zainteresowanie tą legislacją – mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Podsumowanie konsultacji

W Ministerstwie Cyfryzacji od 14 marca do 15 kwietnia br. trwały konsultacje projektu polskiej ustawy wdrażającej regulację. Do konsultacji zaproszone zostały wszystkie zainteresowane strony: izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele nauki.

Uwagi w konsultacjach zgłosiło 19 organizacji. Wśród nich 9 stanowisk przekazały izby gospodarcze, 8 organizacje pozarządowe, 1 organizacja prawno-autorska, 1 kancelaria prawna.

W trakcie konsultacji większość podmiotów potwierdziła kierunki wskazywane w projekcie ustawy, tj. wyznaczenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako głównego regulatora odpowiadającego za nadzór nad DSA przy wsparciu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zakres ustawy nie został także zasadniczo zakwestionowany.

– W Ministerstwie Cyfryzacji będą teraz prowadzone prace nad dokładnym przeanalizowaniem zgłoszonych uwag i naniesieniem potrzebnych zmian w ustawie. Dzięki temu chcemy zapewnić, że przepisy DSA będą należycie egzekwowane w kraju.

Unijny akt o usługach cyfrowych Digital Services Act, DSA

Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo użytkowników w sieci, wspierać walkę z nielegalnymi treściami w internecie, a także doprecyzować kwestie dotyczących moderowania treści.

Przypominamy, że przepisy dotyczące bardzo dużych platform i wyszukiwarek internetowych obowiązują już od 25 sierpnia 2023 r. Za kontrolowanie przestrzegania przepisów DSA wobec tych dużych podmiotów odpowiada Komisja Europejska.

Od 17 lutego br. rozporządzenie obowiązuje wobec wszystkich dostawców usług pośrednich (także tych mniejszych). Dostawcy usług pośrednich to np. serwisy społecznościowe, platformy handlu elektronicznego czy hostingodawcy.

Będziemy bezpieczniejsi w sieci

– Nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo w Internecie na kilka sposobów. Po pierwsze, wymuszą na platformach internetowych wdrażanie bardziej rygorystycznych środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie danych użytkowników czy zwiększenie kontroli nad treściami publikowanymi na ich platformach. Po drugie, mogą umożliwić organom ścigania szybsze i skuteczniejsze działanie w zwalczaniu nielegalnych działań online, co może zniechęcić potencjalnych przestępców. Dodatkowo precyzyjne wytyczne dotyczące moderowania treści mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się szkodliwych lub nielegalnych materiałów w sieci, co może z kolei przyczynić się do poprawy ogólnego bezpieczeństwa użytkowników w Internecie – dodał Dariusz Standerski.

Przepisy wprowadzają jednolite procedury usuwania nielegalnych treści z Internetu – do tej pory każdy kraj Unii Europejskiej we własnym zakresie regulował przepisy. Teraz są one ujednolicone dla wszystkich członków UE. Platformy będą zobowiązane do stworzenia systemu raportowania nielegalnych treści, np. szerzących nienawiść, przemoc czy pornografię dziecięcą.

Jeżeli chodzi o dane wrażliwe, w tym aspekcie dla prawidłowej ochrony danych osobowych zostało przyjęte w ramach UE rozporządzenie RODO. DSA nie narusza postanowień RODO, wprowadza jednak pewne dodatkowe rozwiązania mające lepiej chronić użytkowników, co udało się w dużej mierze dzięki lobbingowi Polski. Platformy internetowe nie mogą wykorzystywać danych osób nieletnich i wrażliwych danych osobowych do profilowania w celach reklamowych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

mpg/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.04.2024, 11:50
Źródło informacji MC
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ