Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MKiDN: szkolenia dla wnioskodawców w ramach Programu FEnIKS 2021‐2027

11.04.2023, 16:37aktualizacja: 11.04.2023, 17:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot.: EC - Audiovisual Service
Fot.: EC - Audiovisual Service
Do 14 kwietnia przedstawiciele instytucji kultury i innych podmiotów mogą zarejestrować się na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców do programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”, współfinansowane ze środków POIiŚ - poinformował resort kultury i dziedzictwa narodowego.

Szkolenia dla wnioskodawców Priorytetu VII Kultura w ramach Programu FEnIKS 2021‐2027 odbędą się 26 i 27 kwietnia w Warszawie.

Resort poinformował, że udział w szkoleniu mogą wziąć przedstawiciele państwowych instytucji kultury; instytucji kultury współprowadzonych przez administrację rządową; instytucji kultury posiadających zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego wymienionego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego; publicznych szkół lub publicznych uczelni artystycznych oraz podmiotów zarządzających obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzających obiektami posiadającymi tytuł Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

MKiDN dodał, że w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP udział mogą wziąć również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury; samorządowych instytucji kultury; organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Informacje o zakresie szkoleń znajdują się tutaj.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.04.2023, 16:37
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ