Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MKiŚ: energetyka jądrowa głównym tematem rozmów Minister Anny Moskwy w Paryżu (komunikat)

28.09.2023, 19:57aktualizacja: 29.09.2023, 10:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje:

Rola państwa w realizacji projektów związanych z energetyką jądrową, bezpieczeństwo energetyczne oraz dywersyfikacja łańcucha dostaw dla energetyki jądrowej to główne tematy konferencji "Roadmap to new nuclear" organizowanej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wydarzenie, w którym uczestniczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, odbyło się 28 września 2023 r. w Paryżu.

Szefowa resortu klimatu i środowiska zwróciła uwagę, że przez ostatnie dwa lata wszyscy stoimy w obliczu dramatycznych zmian rynkowych i geopolitycznych w związku z niesprowokowaną agresją Rosji na Ukrainę, powodującą bezprecedensowy wzrost cen paliw i energii.

"Walka niestety trwa. Sytuacja w pełni potwierdziła znaczenie bezpieczeństwa energetycznego, suwerenności energetycznej oraz utrzymania pełnego uniezależnienia się od dostaw surowców energetycznych z państw reżimowych, które używają szantażu energetycznego jako broni w walce o swoje wpływy" – zauważyła.

Jak zaznaczyła, Polska pozostaje w pełni zaangażowana w transformację swojego sektora energetycznego w kierunku czystego i bezpiecznego systemu i zobowiązuje się do osiągnięcia tego przy pomocy energetyki jądrowej.

"Wczoraj została podpisana kluczowa umowa wdrożeniowa na zaprojektowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Rośnie też zainteresowanie polskich firm technologiami SMR. W 2040 r. będziemy mieć min. 20 proc. udział energetyki jądrowej w polskim miksie energetycznym, co pomoże nam w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego" - wyjaśniła.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, dodała również, że Rząd postrzega budowę elektrowni jądrowych w Polsce jako kluczowe, a jednocześnie złożone zadanie inwestycyjne, które będzie miało istotny wpływ dla krajowego przemysłu.

"Polskie przedsiębiorstwa od wielu lat wykonują prace i usługi na rzecz światowej energetyki jądrowej. Tylko w ciągu ostatnich 10 lat blisko 80 polskich firm zaangażowało się w realizację prac dla tej branży. Kolejna grupa – ok. 250 firm – ma potencjał, aby stosunkowo szybko włączyć się w łańcuchy dostaw sektora" - poinformowała.

Minister podczas międzynarodowej konferencji OECD wskazała także, że istnieje potrzeba dużej roli państwa w realizacji projektów związanych z energetyką jądrową. Jak dodała, państwo odpowiada nie tylko za akty prawne i kierunki polityki strategicznej, ale za całe środowisko podejmowania projektów budowy nowych elektrowni.

"Zaangażowanie budżetu państwa pozwala na znaczne ograniczenie ryzyka projektu, a także wpływa na akceptację społeczną dla energetyki jądrowej. Jak wynika z badania, przeprowadzonego w listopadzie 2022 r., aż 86 proc. obywateli popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce" - powiedziała.

Spotkania dwustronne

Podczas wizyty w stolicy Francji minister Anna Moskwa odbyła również szereg spotkań bilateralnych. Jednym z nich było spotkanie z dr Fatihem Birolem, Dyrektorem Wykonawczym IEA.

Jak zaznaczyła minister od 2008 roku, kiedy Polska przystąpiła do MAE, aktywnie uczestniczy w działaniach agencji. Rok 2023 r. jest doskonałą okazją do podkreślenia roli Polski w Agencji, a ostatnie 15 lat członkostwa stały się dowodem na zwiększenie roli naszego kraju w globalnych strukturach mających fundamentalny wpływ na kształtowanie światowego bezpieczeństwa energetycznego.

"Najlepszym przykładem pozytywnych zmian jest obszar bezpieczeństwa energetycznego – kiedyś 94% importu ropy i ponad 80% gazu pochodziło z Rosji, dziś jesteśmy całkowicie niezależni od rosyjskich surowców energetycznych" – powiedziała.

"Polska zamierza nadal wspierać Agencję w wysiłkach na rzecz rozwoju nowych technologii czystej energii, jako podstawowego filaru światowego bezpieczeństwa energetycznego" – dodała.

Anna Moskwa odbyła także rozmowę z Jennifer Granholm, Sekretarz Energii USA. Jak podkreśliła minister, Polska postrzega inwestycje w cywilną energię jądrową jako wybór prawdziwie strategiczny, mający szerokie implikacje dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, wzrostu gospodarczego i postępu technologicznego.

"Wczoraj spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała z konsorcjum Westinghouse-Bechtel umowę na zaprojektowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać na Pomorzu. Dziś w Paryżu omawiamy kolejne kroki realizacji tej kluczowej inwestycji dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. To znaczący krok w kierunku zapewnienia Polsce czystej, niezawodnej i bezemisyjnej energii, a także ogromne wzmocnienie polsko-amerykańskich relacji" – zauważyła.

Z kolei polsko-rumuńska współpraca w zakresie energetyki jądrowej to jeden z tematów rozmowy minister Anny Moskwy z Sebastianem Burdują, ministrem energii Rumunii. Minister zaznaczyła, że Polska pozostaje w pełni zaangażowana w transformację swojego sektora energetycznego i dąży do osiągnięcia tego przy pomocy energetyki jądrowej.

"Energetyka jądrowa odgrywa ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Europy, a jej dalszy rozwój pozwoli nam uniezależnić się od importu rosyjskich surowców energetycznych"– wskazała.

Z ministrem energii Bułgarii Rumenem Radevem szefowa resortu rozmawiała nt. doświadczeń dot. realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej oraz dobrych praktyk w zakresie wyzwań związanych z regionami węglowymi w fazie transformacji w obu krajach.

Minister Anna Moskwa spotkała się też z Yasutoshi Nishimura, ministrem gospodarki, handlu i przemysłu Japonii.

"Wysoko cenimy partnerstwo polsko-japońskie w dziedzinie energetyki jądrowej i liczymy na jego kontynuację, a nawet wzmocnienie dialogu" – powiedziała.

Wiceminister Piotr Dziadzio na konferencji MAE dot. minerałów krytycznych i czystej energii

Również w Paryżu odbył się szczyt dotyczący minerałów krytycznych i czystej energii, organizowany przez Międzynarodową Agencję Energetyczną, a także konferencja okazji 15-lecia członkostwa Polski w MAE „Energy security and climate policy in the wake of the biggest energy crisis – lessons drawn and the way forward for the Central and Eastern Europe”, przygotowana przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD. W wydarzeniach wziął udział Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju.

"Dziękuję Międzynarodowej Agencji Energetycznej za podjęcie tematu surowców krytycznych, a w szczególności za analizę ich roli w transformacji. Doceniam utworzenie przez Agencję Grupy Krytycznych Minerałów, która będzie pomocna rządom i przedsiębiorstwom w zarządzaniu tą ważną kwestią" – powiedział wiceminister Piotr Dziadzio.

"Wysokie i zmienne ceny materiałów krytycznych oraz skoncentrowane łańcuchy dostaw mogą opóźnić transformację energetyczną i uczynić ją bardziej kosztowną. Mogą też zagrozić planom zwiększenia niezależności energetycznej w wielu krajach. Aby uporać się z tym problemem, Polska aktywnie działa w ramach przyjętej w marcu 2022 r. Polityki Surowcowej Państwa" – dodał wiceminister.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/ mmu/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.09.2023, 19:57
Źródło informacji MKiŚ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ