Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MKiŚ: Minister Anna Moskwa: Realizacja transformacji energetycznej wymaga odpowiedniego finansowania (komunikat)

29.09.2023, 18:19aktualizacja: 29.09.2023, 18:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje:

Jak zapewnić sprawiedliwą transformację energetyczną, która wspiera konkurencyjność Europy i chroni stabilność finansową – o tym dyskutowali uczestnicy konferencji „Ensuring an Orderly Energy Transition”, zorganizowanej przez Międzynarodową Agencję Energetyczną, Europejski Bank Centralny i Europejski Bank Inwestycyjny. W wydarzeniu, które odbyło się 29 września 2023 r. w Paryżu, udział wzięła szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Jak zaznaczyła minister Anna Moskwa, dla środkowo-wschodniej części UE, do której Polska kulturowo i historycznie należy, stabilne wytwarzanie czystej energii jest koniecznością. Dla Polski i innych krajów projądrowych, właśnie energetyka jądrowa należy do najbardziej stabilnego źródła czystej, zielonej energii. Dodała również, że skuteczne realizowanie transformacji wymaga odpowiedniego finansowania, a rozwój nowych technologii musi być opłacalny.

"Zapewnienie obywatelom taniej, stabilnej i czystej energii wymaga wzmożonego wysiłku inwestycyjnego i racjonalnej polityki, zarówno w zakresie sprawiedliwej transformacji energetycznej, jak i w zakresie paliw tradycyjnych, od których w okresie przejściowym zależeć będzie nasze bezpieczeństwo, konkurencyjność i zdolność do zaspokajania naszych podstawowych potrzeb i oczekiwań społecznych" – powiedziała szefowa resortu.

Zdaniem minister energetyka jądrowa będzie odgrywać ważną rolę w miksie energetycznym Polski. Inwestycje w energetykę jądrową mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, dlatego priorytetem w działaniach miedzynarodowych powinno być uznanie energetyki jadrowej za źródło czystej, zeroemisyjnej energii, co dla Polski jest ważnym czynnikiem wzmacniającym konkurencyjność tego sektora.

"Choć Program polskiej energetyki jądrowej koncentruje się na budowie reaktorów wielkoskalowych w Polsce, to uważnie monitorujemy rozwój technologii SMR. Widzimy synergię i komplementarność pomiędzy tymi dwiema technologiami i wspieramy polskie firmy zainteresowane wdrożeniem SMR" – zauważyła.

Szefowa MKiŚ zwróciła także uwagę, że podczas kryzysu energetycznego współpraca pomiędzy krajami ma kluczowe znaczenie zarówno na poziomie bilateralnym, jak i unijnym. Polska aktywnie uczestniczyła w unijnych Radach ds. energii, proponując działania na rzecz wzmocnienia koalicji państw projądrowych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

maja/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.09.2023, 18:19
Źródło informacji MKiŚ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ